Prezydent RP w Domu Polski Wschodniej

Bronisław Komorowski odwiedził Dom Polski Wschodniej w Brukseli, który jest wspólną siedzibą pięciu województw: podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego.

Głównym celem spotkania dyrektorów polskich biur regionalnych z Prezydentem Komorowskim było omówienie współpracy samorządów polskich i belgijskich, których solidną podstawą są trzy umowy zawarte przez Rząd RP z rządami: Flandrii, Wspólnoty Francuskiej Belgii i Walonii oraz Regionem Stołecznym Brukseli. W ich ramach władze regionalne i lokalne obu krajów prowadzą działania w wielu obszarach.

Wśród licznych przykładów tych działań jest np. wieloletnia współpraca regionów Lubelskiego i Flandrii Zachodniej, w ramach której – na mocy umowy bilateralnej – zaangażowanymi stronami są nie tylko urzędy i administracja regionalna, ale również uniwersytety, izby gospodarcze, centra kultury oraz wiele innych instytucji.

Polskie biura regionalne prowadzą również działania w dziedzinie współpracy gospodarczej. Belgia pozostaje od wielu lat ważnym partnerem handlowym Polski, plasując się na ósmym miejscu wśród kontrahentów zagranicznych. Wymiana towarowa osiągnęła w zeszłym roku wartość niemal 6,5 mld EUR. Polskie biura w Brukseli wspierają rozwój współpracy gospodarczej poprzez promocję terenów inwestycyjnych, udział w brukselskich targach gospodarczych czy kontakty z izbami przemysłowo-handlowymi, w tym z Bepoluxem.

Na spotkaniu w Domu Polski Wschodniej w Brukseli obecnych było wielu gości, m.in.: ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii Artur Harazim, sekretarz generalny Komitetu Regionów Gerhard Stahl oraz władze polskich i europejskich regionów i miast, instytucji unijnych oraz belgijscy partnerzy województw.

Lubelskie reprezentowali: członek zarządu województwa Jacek Sobczak oraz Marta Smulkowska, na co dzień pracująca w DPW w Brukseli, która odebrała osobiste gratulacje za dobrą pracę od prezydenta Bronisława Komorowskiego. Z kolei gośćmi specjalnymi naszego województwa na tym spotkaniu byli reprezentanci regionu partnerskiego, Flandrii Zachodniej: Regine Vantieghem, dyrektor Departamentu ds. Współpracy Zagranicznej i Projektów Europejskich, Koen Haverbeke, stały przedstawiciel Flandrii w Warszawie, Silke Beirens, dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego Flandrii oraz Jonas Lagrou, koordynator Departamentu ds. Współpracy Zagranicznej i Projektów Europejskich.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Kęty – miasto pod szczęśliwą „Trzynastką”

    Oddolna, społeczna aktywność mieszkańców stanowi wartość nie do przecenienia. Inicjatywy podejmowane przez społeczników najlepiej odpowiadają bowiem na lokalne potrzeby, stanowiąc …

  • Powiat Szczycieński – Południowe Mazury

    Kilkadziesiąt milionów złotych zainwestowano w ostatnich latach w poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców powiatu szczycieńskiego. Inwestycje objęły przede wszystkim …

  • Żegnamy starą i witamy nową halę Urania

    W Olsztynie została podpisana umowa z wykonawcą modernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania”. W spotkaniu uczestniczył Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. Modernizacja …