Miliony z Unii na gospodarkę wodno-ściekową

22 listopada br. został zapisany złotymi głoskami w historii samorządu gminy Cegłów. Tego dnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wójt gminy Cegłów Marcin Uchman podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Adamem Struzikiem na dofinansowanie czterech zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Gmina Cegłów skutecznie zaaplikowała o środki w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na Przebudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Cegłowie, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Cegłowie, budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Wiciejowie i Wolce Wiciejowskiej oraz zakup wozu asenizacyjnego, Całkowity koszt inwestycji (według kosztorysu) wyniesie 6 256 632,83 zł, natomiast kwota dofinansowania to 2 953 697 zł.
Należy podkreślić, iż jest to najwyższe dofinansowanie jakie otrzymała Gmina Cegłów w swej samorządowej historii. Całkowity koszt inwestycji ulegnie pomniejszeniu po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Kęty – miasto pod szczęśliwą „Trzynastką”

    Oddolna, społeczna aktywność mieszkańców stanowi wartość nie do przecenienia. Inicjatywy podejmowane przez społeczników najlepiej odpowiadają bowiem na lokalne potrzeby, stanowiąc …

  • Powiat Szczycieński – Południowe Mazury

    Kilkadziesiąt milionów złotych zainwestowano w ostatnich latach w poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców powiatu szczycieńskiego. Inwestycje objęły przede wszystkim …

  • Żegnamy starą i witamy nową halę Urania

    W Olsztynie została podpisana umowa z wykonawcą modernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania”. W spotkaniu uczestniczył Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. Modernizacja …