Wyborcze zadania samorządów

Do 16 listopada pozostało już niewiele czasu. Dlatego w tym przedwyborczym biegu pilnowanie terminów na dokonanie czynności wyborczych ma ogromne …

Czytaj Więcej

Kto kupi polską ziemię?

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., nasz kraj stał się jednym z państw, gdzie obowiązują zasady swobodnego …

Czytaj Więcej

Samorządy czekają zmiany

Zaakceptowane przez rząd zmiany w ustawie o samorządzie gminnym to duży krok w kierunku pożądanej konsolidacji organizacyjnej. Zawarta w nich …

Czytaj Więcej