Gmina Zamość – miejsce pełne życia

Gmina Zamość jest położona w południowej części województwa lubelskiego. Niczym pierścień otacza renesansowe miasto Zamość, zwane Padwą północy.

Miasto i gmina to dziś odrębne jednostki samorządu terytorialnego, łączy je wspólna historia sięgająca XVI wieku i szeroka współpraca. Gmina Zamość jest jedną z największych gmin wiejskich na Lubelszczyźnie, jej obszar obejmuje 197 km kw. Tworzy ją aż 35 sołectw zamieszkiwanych przez 22 322 mieszkańców. Każde z nich ma własną niepowtarzalną historię. To tutaj w zameczku w Skokówce, urodził się w 1542 r. Jan Zamoyski założyciel Zamościa, jeden z najlepiej wykształconych Polaków XVI w, wielki kanclerz i hetman koronny.

W epokę dawnych, włościańskich czasów przenosi miejscowość Wysokie. Tu znajduje się Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem powstała, dzięki pomysłowi  Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem. Tu panie zgromadziły ponad 350 eksponatów – sprzętów używanych niegdyś w domu pod strzechą na zamojskiej wsi. Od 2005 roku w Wysokiem odbywa się Dzień Muzealnika i Dni z Tradycją, podczas których urządzane są pokazy użycia sprzętów, kiermasz rękodzieła, festyn ludowy. W 2010 roku Izba zyskała nowy, stylizowany na dworek szlachecki, drewniany budynek, w którym obok miejsca na ekspozycję wygospodarowano pomieszczenia na działalność edukacyjną i społeczną, Dziś Izba jest sercem wsi, gdzie odbywają się sołeckie spotkania i lokalne uroczystości. Południowe tereny Gminy Zamość sięgają krainy Roztocza, wchodzą w obszar Roztoczańskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Znajdują się tu rezerwaty, pomniki przyrody i ważne wykopaliska archeologiczne. Przez te spokojne i pełne żyjącej przyrody miejsca, biegnie Ścieżka Rowerowa Gminy Zamość. Jej długość wynosi 40,5 km. Rozpoczyna się w miejscowości Płoskie, a kończy w Skokówce. Dzięki dwukierunkowemu oznakowaniu, rajd, tą jedyną trasą rowerową łączącą Zamość z Roztoczem, można rozpoczynać z ostatniego punktu.

Barwny i niepowtarzalny obraz Gminy Zamość tworzą jej mieszkańcy. Od dziesiątek lat działają tu: Koła Gospodyń Wiejskich – jest ich dwadzieścia dziewięć, druhowie w dwunastu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych i wiele drużyn młodzieżowych, stowarzyszenia sportowe, kulturalne, oświatowe. Chlubą gminy są zespoły wokalne: Wesołe Gosposie, Białowolanki, Roztoczanki, Echo Lipska, Ale Cantare. To dzięki nim gmina jest rozśpiewana i rozmiłowana w rodzimej kulturze. Są obecne niemal na każdym lokalnym kulturalnym spotkaniu czy festynie w każdym z 35 sołectw, bo każda miejscowość czuje i buduje swoją niepowtarzalną tożsamość. Od 12 lat utalentowana młodzież uczy się gry na instrumentach w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Białowola. Kochają ją nie tylko mieszkańcy gminy, ale całego powiatu, toteż koncertuje bardzo często, pomimo młodego wieku muzyków.

Gmina Zamość to gmina pierścieniowa. Wyjątkowe położenie gminy stało się inspiracją do realizacji projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”. Skupia on pięć gmin z czterech województw: gminę Zamość – jako lidera, gminę Hrubieszów, gminę Sanok, gminę Suwałki i gminę Ełk. Projekt będzie realizowany przez trzy kolejne lata, a jego wartość wynosi 1 427 566,80 zł. Projekt w 85% jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 5% z Budżetu Państwa. Inaugurująca go konferencja odbyła się w dniach 18-19 października br. w Kalinowicach (gmina Zamość). Czego chcą partnerzy? – Wzmocnić pozytywne postrzeganie terenów położonych w Polsce Wschodniej – mówi wójt gminy Zamość Ryszard Śliwiński. – Tu też są wartościowi ludzie i możliwości rozwoju.

 

Urząd Gminy Zamość

ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

tel. 84/ 639-29-59; faks 84/ 639-23-64

www.gminazamosc.pl

e-mail: gmina@zamosc.pl

Wójt Gminy Zamość – Ryszard Śliwiński

Przewodniczący Rady Gminy Zamość – Jerzy Bondyra

 


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły