Miliony z Unii na gospodarkę wodno-ściekową

22 listopada br. został zapisany złotymi głoskami w historii samorządu gminy Cegłów. Tego dnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wójt gminy Cegłów Marcin Uchman podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Adamem Struzikiem na dofinansowanie czterech zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Gmina Cegłów skutecznie zaaplikowała o środki w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na Przebudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Cegłowie, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Cegłowie, budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Wiciejowie i Wolce Wiciejowskiej oraz zakup wozu asenizacyjnego, Całkowity koszt inwestycji (według kosztorysu) wyniesie 6 256 632,83 zł, natomiast kwota dofinansowania to 2 953 697 zł.
Należy podkreślić, iż jest to najwyższe dofinansowanie jakie otrzymała Gmina Cegłów w swej samorządowej historii. Całkowity koszt inwestycji ulegnie pomniejszeniu po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Forum Samorządowe „Woda dla Polski”

    27 czerwca 2022 r. w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe „Woda dla Polski”. …

  • Samorządowy głos powiatów

    Podczas pierwszego dnia XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (najwyższej władzy ZPP), które odbylo się Mikołajkach zgromadzeni delegaci (starostowie i …

  • Forum Samorządów „Woda dla Polski”

    W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego i Green Light Media Sp. z o.o. – wydawcy „Gospodarza – poradnika samorządowego” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa …