Powiat grajewski stawia na inwestycje

Powiat grajewski w ciągu dwóch ostatnich lat (2011-2012 r.) zrealizował szereg przedsięwzięć, które mają znaczący wpływ na rozwój infrastruktury drogowej.

Kluczową inwestycją zrealizowaną w roku 2011r. była realizacja, w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, II etapu, wspólnie realizowanego przez miasto Grajewo i powiat grajewski projektu p.n.: ,,Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”. W ramach zadania, w 2011 r. został przebudowany ciąg komunikacyjny – ul. Wiórowa oraz dwa skrzyżowania o ruchu okrężnym – ronda. Cały projekt przebudowy ul. Wiórowej stanowiły trzy zadania, których łączny koszt, wraz z wypłaconymi odszkodowaniami na rzecz dotychczasowych właścicieli gruntów, które przeszły na rzecz powiatu, w kwocie 639 775,00  zł  wyniósł łącznie 6 062 599,63 zł.

Dodatkowo w Grajewie przebudowano też istniejące sieci: elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej. Wykonano nową nawierzchnię, oświetlenie uliczne, chodniki, ścieżkę rowerową oraz oznakowania pionowe i poziome na dł. 1,048 km.

W 2012 r. w ramach Programu Wieloletniego pn.: ,,Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ” powiat zrealizował zadanie inwestycyjne pn.: ,,Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka-Szymany”. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 372 101,81 zł w tym z budżetu państwa powiat grajewski otrzymał dofinansowanie w kwocie 111 630,00 zł. Wsparcia finansowego powiatowi grajewskiemu udzieliła również gmina Grajewo w kwocie 129 485,00 zł oraz lokalni przedsiębiorcy w wysokości 1500,00 zł. W ramach zadania wyremontowano odcinek drogi na długości 980 m, od początku drogi tj. skrzyżowania z drogą krajową nr 65 zlokalizowanego w sąsiedztwie miejscowości Koszarówka do początku mostu położonego przed miejscowością Szymany. Realizacja powyższego zadania była zakończeniem modernizacji całej drogi. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, o łącznej grubości 8 cm, ułożono chodniki, zamontowano progi zwalniające. Z końcem listopada 2012 r. zakończyła się przebudowa mostu przez rzekę Jegrznię w miejscowości Rybczyzna. Zadanie było współfinansowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie w ramach rezerwy subwencji ogólnej na 2012 rok. Wartość zadania wyniosła 1 382 105,88 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 691 054,00 zł. W związku z uzyskaną – niższą niż planowana – ceną, w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, powstała oszczędność w kwocie dofinansowania w wysokości 52 848,00 zł, którą powiat przeznaczy na dodatkowe zadanie inwestycyjne p.n.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1792 B na odcinku przed mostem w m. Rybczyzna”. Realizacja robót budowlanych została przewidziana do 31 maja 2013 r.       

 


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Forum Samorządowe „Woda dla Polski”

    27 czerwca 2022 r. w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe „Woda dla Polski”. …

  • Samorządowy głos powiatów

    Podczas pierwszego dnia XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (najwyższej władzy ZPP), które odbylo się Mikołajkach zgromadzeni delegaci (starostowie i …

  • Forum Samorządów „Woda dla Polski”

    W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego i Green Light Media Sp. z o.o. – wydawcy „Gospodarza – poradnika samorządowego” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa …