Gmina Kłodzko – tu wiedzą jak dobrze zarządzać

Gmina Kłodzko to 35 malowniczych, górskich wsi, leżących w południowo-zachodniej Polsce, na Ziemi Kłodzkiej. Przez teren gminy biegnie ważny ciąg komunikacyjny łączący południe z północą Europy. Blisko stąd do przejść granicznych z Czechami w Kudowie, Boboszowie i Tłumaczowie.

Mieszkańcy gminy Kłodzko budują swoją przyszłość m.in. w oparciu o własną aktywność w dziedzinie turystyki i rolnictwa, wykorzystując walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz potencjał społeczno-gospodarczy. Polityka władz samorządowych opiera się na wartościach wyznaczonych przez zasady lokalnego partnerstwa, zrozumienia potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz wyzwaniach strategicznych stojących przed gminą. Formułując cele rozwojowe dla gminy, skoncentrowano się przede wszystkim na wskazywaniu komplementarnych celów strategicznych, których realizacja zapewni niwelację pozornych sprzeczności oraz harmonijny, długookresowy i zrównoważony rozwój.

Gmina Kłodzko to raj dla tych, którzy choć trochę interesują się historią, uwielbiają piękne wnętrza, niezapomniane widoki. Każda z miejscowości bez wyjątku posiada swoją własną ciekawą historię i zapierające dech w piersi krajobrazy, dlatego też przyjeżdżając na Ziemię Kłodzką nie można ominąć żadnej z miejscowości, ponieważ wszystkie bez wyjątku są warte odwiedzenia.

W ostatnich dwóch latach zakończono wiele inwestycji. Wybudowano świetlice wiejskie w Ławicy, Romanowie, Starkowie, Korytowie. Zmodernizowano już istniejące w Podtyniu, Szalejowie Górnym, Szalejowie Dolnym, Jaszkowej Dolnej, Jaszkowej Górnej. Wszystkie budowy i modernizacje świetlic odbywały się przy współudziale wkładu własnego mieszkańców w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie i zgłaszane problemy.

W Szalejowie Górnym wybudowano szkołę integracyjnej, działanie to było odpowiedzią na potrzeby mieszkańców; problemy z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do specjalistycznych placówek. Obecnie uczy się w niej 140 uczniów. Szkoła jest nowoczesnym obiektem, integrującym dzieci zdrowe oraz niepełnosprawne.

W północno-zachodniej części gminy wybudowano wodociągi – powstała sieć obejmuje 12 miejscowości. Jej realizacja była warunkiem do poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska.

Wybudowano przedszkola w Szalejecie Dolnym i Bierkowicach z oddziałem integracyjnym oraz żłobek w Ołdrzychowicach. Celem tej inwestycji było stworzenie warunków na powrót do pracy mieszkańców gminy.

W Wojborzu i Ołdrzychowicach w ramach projektu „Moje boisko Orlik” wybudowano zespołów boisk sportowych”.

Gmina ma na swoim koncie wyróżnienia krajowe i europejskie, np. otrzymała nagrodę ARGE dla Jaszkowej Górnej, w kategorii „Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej 2010 roku” za szczególne osiągnięcia w poszczególnych obszarach rozwoju wsi.

Aktualnie realizowany jest projekt „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą na przyspieszenie rozwoju Gminy Kłodzko”. Włodarze gminy planują zakup i podłączenie do Internetu dla 100 najuboższych rodzin z terenu gminy, oraz zaopatrzenie 10 placówek po 5 komputerów w świetlicach i bibliotece.

Gmina współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. W wyniku tej współpracy opracowywane są innowacyjne koncepcje zagospodarowania wiejskich miejsc spotkań i rekreacji, w sołectwach gminy.

 

Urząd Gminy Kłodzko

ul. Okrzei 8A

57 – 300 Kłodzko

tel. 74/647 41 00; faks 74/647 41 03

e-mail: ug@gmina.klodzko.pl

www.gmina.klodzko.pl

Wójt Gminy Kłodzko – Stanisław Longawa


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły