Gmina Płońsk – dobro mieszkańców to nasz priorytet

Gmina Płońsk jest gminą wiejską, najmłodszą w powiecie płońskim. Powstała w 1992 r. po podziale Miasta i Gminy Płońsk na dwie oddzielne jednostki samorządowe. Gmina zajmuje powierzchnię 127,3 km2 i jest piątą co do wielkości gminą powiatu płońskiego. Swoim zasięgiem obejmuje 42 miejscowości podzielone na 37 sołectw, które zamieszkuje obecnie ponad 7500 mieszkańców.

Na terenie gminy Płońsk zbiegają się dwa bardzo ważne szlaki komunikacyjne. Pierwszym jest droga nr 7, relacji Chyżne – Warszawa – Gdańsk, a drugim droga nr 10 Płońsk – Szczecin.

Ze względu na swoje doskonałe uwarunkowania przyrodnicze i kulturalne gmina jest dobrym miejscem na uprawianie turystyki. Dzięki swojemu niepowtarzalnemu krajobrazowi mazowieckiej wsi, zabytkom i kulturze jest ciekawym celem wycieczek. Będąc w Gminie Płońsk warto zobaczyć Zespół Dworski w Bogusławicach z XIX w., Kaplicę Mariawitów w Lisewie, murowaną na początku XX w., Zespół Dworski w Skarżynie z XIX w. oraz wiele innych ciekawych zabytków, m.in. figurki przydrożne. Na terenie gminy nie ma uciążliwego przemysłu, co powoduje, że gmina należy do regionów czystych ekologicznie „Zielone Płuca Polski”. Znajdujące się w gminie gospodarstwa agroturystyczne oferują noclegi i wiele atrakcji, dzięki którym można miło i aktywnie spędzić wolny czas.

Lokalizacja i unikalna atmosfera są atrakcyjne dla nowych mieszkańców, którzy ze względu na stale zwiększającą się uciążliwość mieszkania w miastach, poszukują dla siebie cichych miejsc, gdzie żyje się spokojniej i bezpieczniej. Gmina dysponuje odpowiednimi terenami pod zabudowę mieszkaniową oraz nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi z przeznaczeniem pod inwestycje. Do przeprowadzki do gminy Płońsk wiele osób skłoniły też liczne inwestycje, które władze przeprowadzają na swoim terenie.

W latach 1992-2012 Gmina Płońsk zrealizowała inwestycje w wielu obszarach. Zbudowano drogi asfaltowe, zmodernizowano i rozbudowano szereg placówek oświatowych, doposażono oraz wyremontowano strażnice OSP, świetlice wiejskie oraz powstały nowe place zabaw. Budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągów ze stacjami uzdatniania wody sprawiły, że obecnie wszystkie miejscowości na terenie gminy Płońsk są w 100 proc. zwodociągowane.

Gmina stawia też na informatyzację. To jedna z pierwszych gmin w swojej okolicy, która rozpoczęła realizację działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Dzięki projektom wartym 3,5 mln zł zakupiono łącznie 320 komputerów. Projekt obejmuje 170 rodzin indywidualnych oraz 7 świetlic wiejskich, 3 szkoły gminne i bibliotekę. Oprócz tego w poprzednich latach, dzięki zewnętrznemu finansowaniu, gminie udało się rozbudować i doposażyć bazę dydaktyczną, sportową i rekreacyjną na terenie placówek oświatowych. Gmina posiada również dwa „Orliki” przy zespołach szkół w Siedlinie i Lisewie. Na terenie szkół odbywają się liczne imprezy i turnieje.

 

Urząd Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19 Stycznia 39

tel. (23) 662-56-35, (23) 662-56-89; faks (23) 662-24-26

Wójt: Aleksander Jarosławski

Przew. Rady Gminy: Włodzimierz Kędzik

e-mail: ugplonsk@ugplonsk.pl

www.ugplonsk.bip.org.pl


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły