Inteligentny budynek

Pod tym hasłem nie kryje się nic innego jak tylko zastosowanie nowoczesnych rozwiązań dla zwiększenia funkcjonalności budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku. Takich budynków jest niewiele w Polsce, ale dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych powiat płoński już w 2014 roku będzie mógł się pochwalić „inteligentnym budynkiem”.

Spośród 86 wniosków, które wzięły udział w konkursie w ramach Priorytetu II – Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, projekt przygotowany przez starostwo w Płońsku zajął drugie miejsce na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 899 836,15 zł, z czego  dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 4 164 860,73 zł.

W ramach realizowanego projektu zostaną zakupione i wdrożone nowoczesne urządzenia umożliwiające monitorowanie i kontrolowanie sieci teleinformatycznej oraz elektronicznej w celu ograniczenia zużycia energii, wody, a także mierzenia liczby interesantów oraz czasu ich obsługi.

Dodatkowo projekt ma na celu wdrożenie nowych, globalnych możliwości takich jak Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP). Dodatkowo punkty te będą przystosowane do obsługi także przez osoby niepełnosprawne. Będą one zlokalizowane w starostwie oraz budynkach jednostek organizacyjnych powiatu. Innym, istotnym przykładem innowacji jest bezprzewodowa sieć Wi-Fi. Sieć ta dostępna będzie na sali konferencyjnej, co ułatwi prowadzenie wszelkiego rodzaju spotkań poprzez udostępnianie materiałów w formie elektronicznej, łączącej ze sobą wysoką jakość cyfrową.

Jednakże, to nie jest jedyny projekt, który powiat płoński realizuje z funduszy unijnych.

Powiat płoński jest liderem wśród powiatów w województwie mazowieckim, jeśli chodzi o liczbę projektów zatwierdzonych do dofinansowania w latach 2007-2013 realizowanych w ramach RPO WM.

W tym czasie powiat pozyskał 51,3 mln zł. na dofinansowanie 9 projektów, co umożliwiło mu zdobycie drugiego miejsca wśród mazowieckich powiatów i jest dowodem dynamicznego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych należą:

1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem edukacyjnym przy ZSO w Płońsku

2. Modernizacja budynku A płońskiego szpitala

3. Modernizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Płońsku:

– 5 dróg o łącznej długości 21 km

– rewitalizacja ul. Płockiej w Płońsku wraz z wybranymi odcinkami przyległych ulic.

4. Zakup zestawów komputerowych wraz z Internetem dla rodzin zastępczych z terenu powiatu płońskiego oraz dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu, biblioteki w ZS w Czerwińsku, ZS Nr 3 w Płońsku, DPS w Karolinowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku.

 

Starostwo Powiatowe Płońsk


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Forum Samorządowe „Woda dla Polski”

    27 czerwca 2022 r. w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe „Woda dla Polski”. …

  • Samorządowy głos powiatów

    Podczas pierwszego dnia XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (najwyższej władzy ZPP), które odbylo się Mikołajkach zgromadzeni delegaci (starostowie i …

  • Forum Samorządów „Woda dla Polski”

    W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego i Green Light Media Sp. z o.o. – wydawcy „Gospodarza – poradnika samorządowego” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa …