Przyjazna gmina w sercu Mazowsza

Atrakcyjne tereny inwestycyjne, bliskie sąsiedztwo stolicy i międzynarodowego Lotniska Chopina oraz przyjazny samorząd – to tylko niektóre z licznych atutów gminy Lesznowola

Znakomita lokalizacja

Lesznowola jest gminą wiejską położoną w środkowej części woj. mazowieckiego, w północnej części powiatu piaseczyńskiego. Zajmuje powierzchnię 69 km2, a na jej terenie mieszka ponad 20 tys. osób. Jednym z atutów Lesznowoli jest korzystne położenie geograficzne: bezpośrednie sąsiedztwo m.st. Warszawy i międzynarodowego Lotniska Chopina. Przez obszar gminy przebiegają trzy duże arterie, z czego dwie to drogi krajowe. Największe znaczenie ma Al. Krakowska – główna droga wylotowa stolicy w kierunku południowym: do Radomia, Kielc oraz Krakowa. Druga ważna arteria to ul. Puławska – pełniąca rolę drogi dojazdowej z okolic Piaseczna, przez dzielnicę Ursynów i Mokotów do centrum Warszawy. Trzecia trasa – ul. Słoneczna (droga wojewódzka) – łączy centrum Piaseczna z ul. Puławską i Al. Krakowską. W planach jest budowa obwodnicy ulicy Słonecznej, która przejmie ruch tranzytowy z Lesznowoli i Starej Iwicznej.

Urbanistyka na 5+

Jeszcze kilkanaście lat temu Lesznowola była gminą typowo rolniczą. Przez lata zmieniała swój charakter przekształcając się w gminę mieszkaniowo-usługową, w której chętnie inwestują przedsiębiorcy. Dużym ułatwieniem dla potencjalnych inwestorów było uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie aktualne plany obejmują 98,5 proc. obszaru gminy, co pozwala na swobodną realizację dużych projektów inwestycyjnych. Dzięki interaktywnemu systemowi zarządzania planami zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem i sąsiedztwem danej nieruchomości można zapoznać się bez wizyty w urzędzie – plany są dostępne na stronie internetowej urzędu: www.lesznowola.pl.

Frontem do inwestora

Atrakcyjne tereny inwestycyjne i przyjazny inwestorom samorząd sprawiają, że firmy chętnie wybierają Lesznowolę na swoją siedzibę. Na terenie gminy Lesznowola działa ponad 4,6 tys. przedsiębiorstw, a ich liczba stale wzrasta. Lesznowola posiada rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo-usługową, która może powstać na działkach w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych.

Na szczególną uwagę zasługują tereny o powierzchni ponad 80 ha, znajdujące się w Mysiadle położone wzdłuż drogi krajowej nr 79 (ul. Puławska). Są to nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod szeroko rozumianą działalność gospodarczą: usługi handlu, administracji, gastronomii, oświaty, zdrowia, kultury i rekreacji; tereny wytwórczości, rzemiosła, składów i usług komunikacyjnych; tereny zieleni urządzonej. Część tej nieruchomości jest przeznaczona na sprzedaż, a pozostały teren samorząd planuje przeznaczyć pod budowę innowacyjnego parku naukowo-technologicznego oraz atrakcyjnej infrastruktury społecznej.

Życie na wysokim poziomie

Gmina Lesznowola kładzie duży nacisk na dobry stan infrastruktury technicznej – doskonały dostęp do sieci kanalizacji i wodociągów oraz dobry stan dróg lokalnych. Duże znaczenia ma również rozbudowana infrastruktura społeczna. Mieszkańcy gminy Lesznowola mają gwarancję, że ich dzieci będą uczęszczały do dobrych szkół, a czas wolny aktywnie i bezpiecznie spędzą na nowoczesnych obiektach sportowych. Obecnie na terenie gminy działają 4 Zespoły Szkół Publicznych (łączące szkołę podstawową i gimnazjum) oraz jedna szkoła podstawowa, a największą w tej chwili gminną inwestycją jest innowacyjne Centrum Edukacji i Sportu powstające w najbardziej zurbanizowanej części gminy – Mysiadle. Koszt I etapu tej inwestycji wyniesie ponad 50 mln zł.

Uznana marka

Działania samorządu gminy w celu tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczość doceniają również zewnętrzni eksperci. Lesznowola jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. otrzymała Polski Godło Promocyjne „Teraz Polska”, tytuły: „Gmina Fair Play”, „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”, „Rzetelni dla Biznesu”, „Samorządowy Lider Zarządzania”, „Gmina Przyjazna Środowisku”, „Mecenas Polskiej Ekologii” czy tytuł „Euro-Gmina”. Lesznowola zajmuje także wysokie noty w ogólnopolskich rankingach, np. prestiżowy magazyn biznesowy Forbes w 2009 umieścił Lesznowolę na pierwszym miejscu w rankingu miejscowości najbardziej atrakcyjnych dla biznesu w kategorii poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Sukces ten został powtórzony dwa razy pod rząd – w 2011 i w 2012 roku.

 


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły