Wznosimy dziękczynienie za plony

Tegoroczne Dożynki gminy Zamość odbyły się w Szopinku. Wzięli w nich udział mieszkańcy wszystkich 35 sołectw gminy, 33 sołectwa prezentowały swój dorobek, przygotowując chleby, wieńce i stoiska dożynkowe. Wszyscy przyszli podziękować Panu Bogu za plony, a rolnikom za ich trud włożony w zebranie tego, co urodziła zamojska ziemia.

Rozpoczęły się przejściem dożynkowego korowodu, który otwierała, działająca w gminie od 12 lat, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola. Za nią delegację sołectw prowadzili starostowie tegorocznych dożynek: Mirosława Turczyn z Wólki Panieńskiej i Rafał Harczuk z Szopinka. Pani Mirosława prowadzi wraz z mężem gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji mleka i hodowli bydła. Pan Rafał zajmuje się hodowlą drobiu, z pasją wdrażając jej technologiczne nowinki. Starostom towarzyszyli: ks. kanonik Jan Andrzej Chmaj proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zamościu, Ryszard Gliwińki wójt gminy Zamość, Jerzy Bondyra przewodniczący Rady Gminy Zamość i Konrad Dziuba zastępca wójta gminy Zamość.

Pierwszą delegacją, która ukazała się na dożynkowym placu było sołectwo Wierzchowiny – gospodarz zeszłorocznych dożynek. Za nimi szły: Białobrzegi, Białowola, Borowina Sitaniecka, Bortatycze, Bortatycze Kolonia, Chyża, Hubale, Jatutów, Kalinowice, Lipsko, Lipsko Kosobudy, Lipsko Polesie, Łapiguz, Mokre, Płoskie, Pniówek, Siedliska, Sitaniec, Sitaniec Kolonia, Sitaniec Wolica, Skaraszów, Skokówka, Wieprzec, Wólka Panieńska, Wólka Wieprzecka, Wychody, Wysokie, Zarzecze, Zawada, Żdanów, Żdanówek. Barwny korowód zamknęło sołectwo Szopinek – gospodarze tegorocznych dożynek. Każde ukazało się w odświętny sposób. Obok sołtysów szli członkowie Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich, których w gminie jest aż 29, strażacy z 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, samorządowcy, członkowie wielu stowarzyszeń, dzieci, młodzież, mieszkańcy sołectw – w sumie ponad 1000 osób.

Dożynki są zawsze tym dniem w gminie Zamość, w którym składane są wyrazy głębokiego szacunku dla pracy rolników. W tym roku odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa”, nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi odebrali: Rafał Harczuk, Mirosława Turczyn, Waldemar Turczyn, Marian Pyś, Małgorzata Węgrzyn, Marek Lupa, Karol Szpuga, Grzegorz Antoniuk, Sławomir Minorowski, Stanisław Wróbel, Piotr Sopelak.

Wyróżnieni zostali samorządowcy. Honorowy tytuł na mocy Uchwały Rady Gminy Zamość „Za wkład w rozwój samorządu Gminy Zamość” otrzymała Maria Radlińska, związana z gminą Zamość od 1981 roku, wieloletnia Skarbnik Gminy. Honorowy tytuł na mocy Uchwały Rady Gminy Zamość „Zasłużony dla Gminy Zamość” otrzymali: Maria Parnak – wieloletnia dyrektor placówek oświatowych w gminie Zamość i Roman Zychowicz, inicjator powstania Stowarzyszenia Oświatowego w Zawadzie i jego prezes, społecznik, prezes OSP w Zawadzie.

Mszę świętą dziękczynną odprawił ksiądz kanonik Jan Andrzej Chmaj, proboszcz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Zamościu. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnił Chór Sitanianie. W dalszej części programu odbyła się „Biesiada z zespołami Gminy Zamość”, w ramach której zaprezentowali się: grupa teatralna „Bez Maski” z Mokrego, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola, zespół Ale Cantare z Płoskiego, zespół Białowolanki z Białowoli, zespół Echo Lipska z Lipska, zespół Roztoczanki z Wólki Wieprzeckiej, zespół Wesołe Gosposie z Kolonii Sitaniec, zespół Czerwone Korale z Zawady.

33 wieńce wzięły udział w konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”. Jury złożone z osób delegowanych przez sołectwa gminy, przyznało równorzędne tytuły Honorowego Laureata Konkursu dla wieńców z Jatutowa, Mokrego i Sitańca.

Podczas uroczystości dożynkowych podsumowano odbywający się, od 12 lat na terenie Gminy Zamość, konkurs poświęcony najpiękniejszym posesjom i ogrodom zlokalizowanym na terenie gminy. Od 2007 roku nosi on nazwę „Sołectwo na widokówkę”. Patronat nad konkursem objął wójt gminy Zamość. Na tegoroczną edycję wpłynęło 18 zgłoszeń. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach: I – estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej, II – najpiękniejsza posesja, III – tradycyjny, wiejski ogródek. W kategorii pierwszej zwyciężyła zagroda wiejska Sylwestra Gębali z Zawady. W kategorii drugiej dwa równorzędne pierwsze miejsca zdobyli: Joanna i Andrzej Półtorakowie z Wysokiego oraz Henryk Górski z Kalinowic. W tym roku za najpiękniejszy tradycyjny, wiejski ogródek uznano ten będący własnością Krystyny Uchman z Bortatycz.

Tekst: Aleksandra Siołek, Magda Misztal

Fot. Archiwum gminy Zamość


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Forum Samorządowe „Woda dla Polski”

    27 czerwca 2022 r. w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe „Woda dla Polski”. …

  • Samorządowy głos powiatów

    Podczas pierwszego dnia XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (najwyższej władzy ZPP), które odbylo się Mikołajkach zgromadzeni delegaci (starostowie i …

  • Forum Samorządów „Woda dla Polski”

    W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego i Green Light Media Sp. z o.o. – wydawcy „Gospodarza – poradnika samorządowego” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa …