Inkubatory przedsiębiorczości receptą na udany biznes

Jeszcze do niedawna było ich nie wiele, a dziś skutecznie podbijają rynek gospodarczy. Popularność inkubatorów przedsiębiorczości nabiera coraz większego znaczenia. Nic w tym dziwnego. Raczkujących przedsiębiorców, którzy przejawiają największe zainteresowanie tą tematyką nie brakuje, a każde fachowe wsparcie z branży biznesowej jest dla nich niezwykle cenne.

Inkubatory przedsiębiorczości stały się symbolem wspierania biznesu, którego utrzymanie przy życiu w początkowym etapie działalności nie należy do najłatwiejszych. Dziś, rynek jest bardzo wymagający i konkurencyjny, dlatego tym bardziej konieczna jest pomoc doświadczonych podmiotów, jaką oferują inkubatory. Dzięki specjalnie zorganizowanej przestrzeni służą nie tylko kreowaniu i stymulowaniu, lecz przede wszystkim wspieraniu małych i średni firm z wykorzystaniem uwarunkowań, a także zasobów lokalnej społeczności.

Czym są inkubatory przedsiębiorczości?

Ich działalność szczególną popularnością cieszy się w środowisku akademickim. Jednakże z fachowego wsparcia inkubatorów przedsiębiorczości może skorzystać każdy, kto zechce prowadzić własną działalność gospodarczą. Głównym celem  tych jednostek jest promowanie przedsiębiorczości poprzez pomoc początkującym firmom w pokonywaniu czyhających na rynku trudności. W związku z tym, dostarczają one młodym przedsiębiorstwom odpowiednią do potrzeb powierzchnię do prowadzenia działalności gospodarczej, obsługę biurową, usługi wspierające biznes oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych. W związku z tym, że koszty wymienionych usług i sprzętów rozkładają się na wielu użytkowników, są dostępne na poziomie nawet małych przedsiębiorstw.

Działalność inkubatorów przedsiębiorczości to rozwiązanie, które sprawdza się nie tylko w dużych miastach, lecz również w mniejszych miasteczkach i na terenach wiejskich. Dzięki nim, początkująca firma staje się widoczna i znana już w pierwszych etapach swojego działania, dzieląc się zdobywanym doświadczeniem przy prowadzeniu wspólnych interesów.

Inkubatory są organizacją stworzoną po to, by wspierać małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które dopiero co powstały bądź są jedynie w fazie koncepcji. Swoim doświadczeniem ułatwiają młodym przedsiębiorcom osiągnąć zamierzony cel, nieraz spełniając również ich biznesowe marzenia. Jak widać, inkubatory udzielają wsparcia na szeroką skalę. Jako centrum pomocy służą także fachowymi radami w dziedzinie szkoleń kadrowych, marketingowych czy księgowych.

Bez wątpienia, inkubatory przedsiębiorczości to doskonale zorganizowane kompleksy gospodarcze, które swoim zasięgiem obejmują grupę wyodrębnionych i skupionych w jednym miejscu ośrodków, posiadających szeroką ofertę nie tylko lokalową, ale także usługową we  wspieraniu nowo powstałych firm.

Czy sam pomysł wystarczy?

Kluczem do sukcesu jest pomysł, który niezwykle ułatwia nakreślenie przyszłej działalności. Choć jest on bardzo istotny, to jednak by stać się beneficjentem uzyskania wsparcia, konieczne jest także spełnienie wszelkich warunków formalnych. W tym celu należy podpisać umowę, dzięki której możliwe stanie się dołączenie do grupy rozwijania młodej przedsiębiorczości. Zakładając firmę za pośrednictwem inkubatorów, beneficjent otrzymuje osobowość prawną, przez co nie musi rejestrować oddzielnej działalności i ponosić zbędnych kosztów. Dzięki temu, młodzi przedsiębiorcy będą mogli realizować swoje pomysły bez wydatków na ZUS-u czy księgowość. Obecnie na rynku swoje usługi oferuje wiele inkubatorów, których wymagania w większości wypadków są bardzo podobne. Każda instytucja od przyszłych beneficjentów wymaga zadeklarowania długości pobytu w inkubatorze, a także przedstawienia biznesplanu oraz źródeł finansowania. Ponadto, firmy jeszcze nie działające, koniecznie będą musiały złożyć kompletnie wypełniony wniosek do zarządu IP, a także plan swojej działalności, w którym powinny znaleźć się informacje dotyczące m. in. wskazania potrzeb oraz powodu wynajmu pomieszczenia, obecne i przewidywane w przyszłości zapotrzebowania na powierzchnię, merytoryczny zakres działalności, przygotowanie i doświadczenie zawodowe właścicieli, a także zatrudnionych pracowników, dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie biznesu. W przypadku firm już działających konieczne będzie załączenie niezbędnych zaświadczeń:

  • o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych
  • o niezaleganiu z zapłatą składek ZUS
  • o niekaralności właścicieli firmy
  • dokumenty założycielskie firmy
  • sprawozdanie finansowe za ostatnie półrocze

Jak widać, start w biznesie to nie lada wyzwanie. Wyzwanie, które z fachową radą wyspecjalizowanych podmiotów staje się z pewnością łatwiejsze. Otwierając firmę za pośrednictwem inkubatorów, beneficjenci mają zapewnioną niezbędną pomoc prawną w każdym zakresie działalności. Porady udzielane przez kadrę prawniczą obejmują weryfikowanie, a także ocenianie poprawności zawieranych przez zaczynających przedsiębiorców umów, regulaminów, jak również innych dokumentów podpisywanych między beneficjentami a innymi podmiotami zewnętrznymi. Ponadto, inkubatory zapewniają także fachową pomoc kadrową, księgową, a także profesjonalne rozliczanie usług finansowych.

Dotacje to znaczące wsparcie

Rynek w dzisiejszych czasach jest bezlitosny. Zwłaszcza dla młodych i niedoświadczonych ludzi, którzy dopiero na niego wchodzą. W takich warunkach jedyną szansę na realizację własnych aspiracji zawodowych daje im założenie własnej działalności gospodarczej, która bez dotacji ma nikłe szanse na szybkie wybicie i utrzymanie się na rynku. Większość młodych firm ma dobre pomysły, ale przy braku wystarczającej ilości środków, czy wypracowanego i sprawnego modelu biznesowego ich los jest bardzo niepewny. W takim przypadku niezastąpioną formą pomocy są właśnie dotacje na innowacyjny biznes, których rozmiary mogą przyjąć różne kwoty. Największą pomoc w tym zakresie oferuje dziś Unia Europejska, której jednym z priorytetów w obecnym planie działalności jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań, a także ich wdrażanie do działalności gospodarczej w ramach projektów przyznających unijne fundusze. Obecnie na szczególną uwagę zasługuje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5, którego nazwa brzmi „Dyfuzja innowacji”. Na mocy przyjętych rozwiązań, zapewnia on przedsiębiorcom wysoką jakość usług służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego oraz tworzeniu korzystnych warunków współpracy, przyczyniającej się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe oferowane w jego ramach przeznaczone jest na projekty zajmujące się budową i rozwojem powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz na projekty mające za zadanie ochronę i wykorzystanie praw własności intelektualnej, co jest szczególnie istotne przy wdrażaniu innowacji technologicznych. Instrumentem wsparcia jest dofinansowanie części wydatków w formie bezzwrotnej dotacji, a także pożyczki preferencyjne na pokrycie kosztów postępowań związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej. Środki finansowe zaplanowane w budżecie na „Dyfuzję innowacji” stanowią 10,12 proc. udziału w alokacji całego programu operacyjnego, który składa się z ośmiu priorytetów. Przeznaczone będą one m.in. na następujące działania:

• inwestycje związane z pokryciem kosztów zainicjowania lub prowadzenia inkubatora,

• wsparcie budowy i rozwoju ponadregionalnych sieci otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,

• wsparcie inkubatorów technologicznych, parków naukowo-technologicznych, centrów transferu technologii, proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu,

• wsparcie wykorzystania praw własności przemysłowej, praw autorskich itp.

A co na to eksperci?

Zdaniem fachowców oraz analityków z branży biznesowej inkubatory są świetnym miejscem na start w biznesie. Często pomagają pokonać trudne bariery, a także ograniczyć ryzyko i zbudować niezwykle istotną na rynku sieć gospodarczych powiązań. Zdobyte w taki sposób doświadczenie przydaje się w przyszłej działalności, która w pewnym momencie musi odciąć się od fachowego wsparcia i przystąpić do samodzielnego działania. Zdaniem ekspertów, inkubatory przedsiębiorczości z powodzeniem odnajdują się na rynku biznesowym, podnosząc jego walory oraz konkurencyjność. Swoim wsparciem uczą odpowiedzialnego biznesu i pomagają go rozwijać przy wsparciu liderów polskiej przedsiębiorczości.

Eksperci, dostrzegają, że rynek w dzisiejszych czasach jest bezlitosny, zwłaszcza dla młodych i niedoświadczonych ludzi, którzy dopiero na niego wchodzą. Dlatego w takich warunkach jedyną szansą na realizację swoich aspiracji zawodowych daje założenie działalności gospodarczej. Ale samo założenie nie wystarczy. Na konkurencyjnym i wymagającym rynku konieczne jest wsparcie, który ułatwi skuteczny start i pozwoli prosperować firmie przez długie lata.

Podsumowanie

Bez wątpienia rozwój gospodarczy w naszym kraju rozbudził ducha przedsiębiorczości wśród wielu Polaków. Dziś, to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa napędzają narodową gospodarkę, mając niewiele do stracenia, a dużo do zyskania. Choć pomysłów wśród młodych osób na prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest wiele, to jednak brak wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych w biznesie przekreśla szansę na odniesienie sukcesu. Na szczęście, powstające jeszcze przed wejściem Polski do UE, inkubatory przedsiębiorczości, wyciągają coraz częściej pomocną dłoń do początkujących biznesmenów. Oferują im szerokie wsparcie w skutecznym rozwoju działalności, której rozwój zapewnia powstawanie nowych miejsc pracy, walcząc w ten sposób z panującym w Polsce bezrobociem. Co więcej, inkubatory przedsiębiorczości wpływają również na lepsze postrzeganie regionu przez jego mieszkańców, media, instytucje rządowe i pozarządowe, a także inwestorów, którzy nie boją się podejmować odważnych inwestycji.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły