Powiat Płocki dobrze ułożony

Powiat płocki położony jest w zachodniej części województwa mazowieckiego. Pod względem geograficznym leży na Nizinie Mazowieckiej, w jej części określanej jako Wysoczyzna Płocka. Terytorium powiatu dzieli rzeka Wisła na dwie części, z których większa leży na prawym brzegu. Gminy nadwiślańskie i leżące w dorzeczu jej dopływów, zwłaszcza Skrwy Prawej tworzą najpiękniejsze pod względem krajobrazowym tereny zachodniego Mazowsza. Powszechnie znane są jako Szwajcaria Mazowiecka, obejmująca Brudzeński Park Krajobrazowy oraz Pojezierze Gostynińskie z Gostynińsko-Włocławskim Parkiem Krajobrazowym, wchodzącym w obszar powiatu płockiego.

Wprawdzie powiat płocki omijają autostrady, ale jego położenie w centrum kraju jest korzystne zarówno dla turystów, jak inwestorów. Tędy biegną trzy ważne trasy krajowe: droga nr 60, łącząca zachód Europy z państwami nadbałtyckimi i Białorusią, droga nr 62, którą można nazwać traktem nadwiślańskim, biegnąca z Włocławka do Warszawy oraz droga nr 10, której fragment przebiega przez powiat. Droga ta łączy Szczecin z Warszawą przez Toruń, Sierpc i Płońsk. Docierają tu również linie kolejowe o dużym znaczeniu gospodarczym.

Obok przemysłu skupionego w samym Płocku i gminach położonych na jego obrzeżach, atutem powiatu są niezłe gleby oraz różnorodne środowisko przyrodnicze. Uwarunkowania te powodują, iż gospodarka powiatu płockiego opiera się przede wszystkim na przetwórstwie płodów rolnych oraz przemyśle związanym z obsługą rolnictwa i gospodarką żywnościową. W powiecie działa ponad 5 tys. podmiotów gospodarczych.

Atrakcyjne tereny nadwiślańskie i pojezierskie stwarzają możliwość powstawania gospodarstw agroturystycznych oraz centrów czynnego wypoczynku np. ośrodków jazdy konnej czy żeglarstwa. Na terenie powiatu płockiego mają swoje tereny łowieckie liczne koła myśliwskie, które dbają o prawidłowy rozwój populacji zwierząt. Przyrodnicy wytyczyli tutaj kilkanaście rezerwatów, gdzie w stanie naturalnym żyje prawie 60 gatunków ssaków oraz 170 gatunków ptactwa. Działania proekologiczne spowodowały wydatne podniesienie czystości wód.

Władze samorządowe powiatu i poszczególnych gmin dbają o kultywowanie lokalnych tradycji ludowych, w tym obrzędów dożynkowych. Ich istotą są staropolskie przyśpiewki, tańce i korowody z udziałem zespołów i kapel ludowych. A liczba tych, z roku na rok wciąż wzrasta, dzięki ogromnemu zaangażowaniu gminnych ośrodków kultury.

O naszą rodzimą tożsamość dbają utalentowani artyści rękodzielnicy. Zachwycają pięknymi wyrobami hafciarskimi, wikliniarskimi, drewnianymi rzeźbami malarstwem ludowym.

Przedsięwzięcia, mające na celu integrowanie naszych małych ojczyzn sprawdzają się również w dziedzinie turystyki, rekreacji i ekologii. Doroczne regaty żeglarskie urządzane w Nowym Duninowie i Murzynowie cieszą się wielką popularnością i ściągają do nadwiślańskich portów coraz więcej wodniaków. Wzrasta więc  zainteresowanie walorami Wisły, o czym świadczy nowa stanica w Liszynie, gm. Słupno oraz, od niedawna kursujący, tramwaj wodny w Wyszogrodzie i liczne zawody wędkarskie.

A Powiatowy Dzień Ziemi, tradycyjnie, od czternastu lat, organizowany w Słubicach w formie festynu wnosi wiele nowych treści edukacyjnych związanych z ochroną środowiska, polityką energetyczną i recyklingiem. Kto wie, czy w wyniku tych proekologicznych działań podejmowanych w formule radosnego festynu zachęciliśmy inwestorów do budowania istniejących farm wiatrowych, a plantatorów do zakładania zdrowych upraw.

Cieszę się  ostatnio przedstawioną inicjatywą, nad malowniczo wkomponowaną w krajobraz Brudzeńskiej otuliny Skrwą Prawą, wybudowania małej elektrowni wodnej.

Serdecznie zapraszam na Gościnną Ziemię Płocką przyjazną mieszkańcom, turystom oraz potencjalnych inwestorom.

 

Michał Boszko

Starosta Płocki

 

Starostwo Powiatowe

09-400 Płock

ul. Bielska 59

tel. 24 267 68 00, 267-67-83

e-mail: starostwo@powiat.plock.pl


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły