Dobry klimat dla rodziny

Gmina Garwolin jest gminą rolniczo-przemysłową położoną wokół miasta Garwolin w centralnej części powiatu garwolińskiego w województwie mazowieckim i jest największą gminą w powiecie. Zajmuje powierzchnię 136 km², którą zamieszkuje ok. 12 800 osób w 27 sołectwach. Największymi miejscowościami gminy są Miętne, Wola Rębkowska, Sulbiny i Rębków.

Gmina posiada sprzyjające warunki do rozwoju rodziny, gdyż budowanie miejsca ułatwiającego tworzenie rodziny jest priorytetem władz lokalnych. Realizują to zadanie poprzez dbałość o infrastrukturę społeczną, ale też drogową, wodno-kanalizacyjną i inne dziedziny poprawiające jakość życia mieszkańców. W ostatnich latach stworzono Gminne Centrum Animacji Kultury, które umożliwia aktywne i ciekawe spędzanie czasu poza szkołą czy pracą. Zbudowano lub rozbudowano świetlice wiejskie w kilku miejscowościach, a tym samym utworzono centra wsi, które sprzyjają integracji mieszkańców i realizowaniu różnorodnych inicjatyw lokalnej ludności. Gmina z racji położenia geograficznego (60 km od Warszawy) stanowi atrakcyjne miejsce dla lokalizacji firm i zakładów.

Gmina Garwolin posiada bardzo rozbudowaną infrastrukturę – jest zwodociągowania w 100 proc., skanalizowana w 60 proc. i zgazociągowana w 70 proc. Władze gminy szczególną uwagę poświęcają drogom. Przeprowadzane są bieżące remonty nawierzchni i systematycznie budowane kolejne odcinki dróg. Inwestycją poprawiającą jakość życia mieszkańców gminy jest kontynuacja „Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Puznów, Nowy Puznów i Jagodne”. Jest to kolejne działanie z tego zakresu, gdyż skanalizowano już wsie: Wola Rębkowska, Rębków, Miętne, Natalia, Lucin i część Sulbin.

Duży nacisk inwestycyjny kładziony jest także na oświatę. Gmina dba nie tylko o infrastrukturę regularnie ją rozbudowując i remontując istniejącą, ale przede wszystkim o wysoki poziom nauczania, dokształcanie się kadry pedagogicznej i organizowanie zajęć pozalekcyjnych ze wszystkich dziedzin nauki interesujących dzieci i młodzież. Na terenie gminy funkcjonują 3 gimnazja, 7 szkół podstawowych, 2 przedszkola oraz Zespół Szkół Rolniczych w Miętnem.

Gmina posiada również Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z 3 filiami. W szkołach realizowane są programy wyrównujące szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, finansowane z pozyskanych funduszy m.in. „Uczymy się bawiąc”, „Dziecięca akademia przyszłości”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – zagrajmy o sukces”.

Obecnie budowane jest przedszkole ze żłobkiem w Sulbinach. Parter budynku ma zostać oddany do użytku we wrześniu 2014 r. Będzie on przystosowany do przyjęcia 100 dzieci w wieku przedszkolnym, a także w tej części budynku zaplanowane jest wydzielenie pomieszczeń na potrzeby utworzenia dwuoddziałowego żłobka dla 20 dzieci. Po zakończeniu prac na całości budynku miejsce w nim znajdzie 200 przedszkolaków. Na tą inwestycję gmina przeznaczyła ponad 6 milionów złotych. Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie nie tylko dla gminy Garwolin jako instytucji, ale przede wszystkim dla jej mieszkańców, którzy od wielu lat sygnalizowali potrzebę stworzenia takiej placówki.

Mieszkańcy gminy Garwolin mają gwarancję, że ich dzieci będą uczęszczały do dobrych szkół, a czas wolny mogą aktywnie i bezpiecznie spędzać na zajęciach organizowanych przez Gminne Centrum Animacji Kultury. Posiada ono bogatą ofertę zajęć dla osób w każdym wieku. Prowadzone są warsztaty plastyczne i artystyczne dla dzieci, warsztaty dla dorosłych, zajęcia sportowe, a także zajęcia twórcze dla seniorów.

W ostatnich latach w gminie Garwolin organizowane są pikniki rodzinne, które zachęcają do rodzinnego spędzania wolnego czasu i integrują lokalną społeczność. Okazją do rodzinnego świętowania są także organizowane już od 14 lat Gminne Dni Radości przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach. Rokrocznie impreza ta gromadzi do dwóch tysięcy osób z całego powiatu. Pojawiają się także goście z gmin ościennych.

Gmina realizuje różnorodne inicjatywy, które dają trwałe wsparcie rodzinom i pomagają rozwiązywać ich problemy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej i Bankiem Żywności w Siedlcach. Poza zadaniami ustawowymi GOPS współpracuje z Caritasem, ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego, dzięki czemu co roku dzieci z rodzin objętych pomocą wyjeżdżają na wakacje, a w okresie przedświątecznym otrzymują paczki żywnościowe.

Nad bezpieczeństwem gminy czuwa ponad 350 strażaków zorganizowanych w dziesięciu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki OSP znajdujące się na terenie gminy mogą się pochwalić długoletnią tradycją, najstarsze z nich istnieją już około stu lat.

Urząd Gminy Garwolin

ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin

tel. (25) 682-05-60, fax. (25) 682-05-67

www.garwolin-gmina.pl

e-mail: urzad@garwolin-gmina.pl


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły