Powiat Radomski – strefa papryki, inwestycji i tradycji

Powiat radomski usytuowany jest w południowej części województwa Mazowieckiego i zajmuje powierzchnię 1530 km2. Obszar ten zamieszkuje ponad 150 tys. osób. Jego północną część obejmuje Nizina Kozienicka, południową Przedgórze Iłżeckie, środkową zaś Nizina Radomska.

Powiat składa się z 13 jednostek samorządowych. Są to gminy typowo wiejskie: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, gminy miejsko-wiejskie, czyli Iłża i Skaryszew oraz gmina miejska Pionki.

Niewątpliwym atutem jest korzystne położenie w centrum subregionu radomskiego, w miejscu gdzie krzyżują się strategiczne szlaki komunikacyjne – drogi krajowe Nr 7 i 12.

Niskie koszty pracy oraz działalności gospodarczej, chłonny rynek, dostępność komunikacyjna, wzrost poziomu wykształcenia ludności, bliskość dużych ośrodków miejskich (Radom, Warszawa, Kielce, Łódź), wzrost zainteresowania rolników produkcją metodami ekologicznymi oraz atrakcyjność turystyczna powiatu są istotnymi elementami stymulującymi aktywność i jego rozwój gospodarczy. O tym jak wielu inwestorów doceniło możliwości i walory regionu świadczy fakt ulokowania w Radomiu i Pionkach podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomcznej Euro-Park Wisłosan oraz podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice w Iłży. Ponadto powiat radomski, a w szczególności gminy Jedlińsk, Kowala, Pionki, Wierzbica, dysponuje wieloma terenami pod inwestycje. Większość wyposażona jest w infrastrukturę techniczną – energię elektryczną, gaz, wodę, kanalizację oraz dogodną komunikację kolejową i drogową.

Choć nasz region uznawany jest za obszar rolniczy, to mają tu swoje siedziby firmy, których działalność nie jest związana z uprawą gruntów. Na jego obszarze działa prawie 10 tys. podmiotów, z czego 400 to firmy i zakłady produkcyjne, gdzie wiele z nich znanych jest na rynku krajowym i międzynarodowym. Można byłoby wymienić choćby m.in.: Zakład Mięsny Novopol i zakład nowoczesnej obróbki metali Radmot z Jedlińska, zakłady chemiczne Bochem z Działek Suskowolskich w gm. Pionki, producenta chemii budowlanej Soudal oraz Fabrykę Amunicji Myśliwskiej FAM w Pionkach, producenta papierowych worków przemysłowych Smurfit Kappa Paper Sack Polska z Kolonii Rzeczków w gm. Wierzbica, Zakład Mleczarski FigAND z Kolonii Wawrzyszów w gm. Wolanów, liczne zakłady masarskie, producenta papieru LBB – PAPIER z Iłży oraz Zakłady Drzewne Zadobrze w gm. Pionki i Gajewski z Oblasu w gm. Przytyk.

Doskonałym sposobem na promocję przedsiębiorczości jest Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”. Jest to okazja do wspierania działalności gospodarczej i rolniczej oraz promowania innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań, których celem jest wyróżnienie produktów, firm oraz gospodarstw rolnych osiągających najlepsze efekty ekonomiczne.

Dzięki środkom własnym i unijnym oraz zewnętrznym źródłom finansowania dla dalszego rozwoju powiatu i wzmocnieniu jego atrakcyjności zrealizowano liczne inwestycje poprawiające stan infrastruktury komunikacyjnej (wybudowano, wyremontowano i zmodernizowano ponad 130 km dróg powiatowych oraz przebudowano trzy mosty, w tym największy na rzece Radomce), a także projekty w sferze ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, gospodarki wodno-ściekowej i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Zmodernizowane i wyremontowane zostały szkoły ponadgimnazjalne w Pionkach, Iłży, Wierzbicy i Chwałowicach. Na bieżący rok zaplanowano m.in. modernizację budynku Zespołu Szkół na potrzeby szkolnictwa specjalnego, przebudowę budynków gospodarczych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – w Pionkach, zakup ciągu technologicznego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży, a także modernizację oczyszczalni ścieków w CKZiU w Chwałowicach. Łączna kwota na inwestycje w oświacie to prawie 1 mln zł.

W nowoczesną aparaturę wyposażono szpitale w Iłży i w Pionkach. Dzięki temu znacząco wzrósł standard opieki medycznej, także poprzez modernizację budynków. W tym roku na sprzęt medyczny dla szpitali powiat wyda ponad 400 tys. zł, zagospodaruje także teren wokół iłżeckiej placówki. Szpital wzbogaci się także o technologię teleinformatyczną e-Zdrowie o wartości ok. 2 mln 800 tys. zł, zakupioną m.in. ze środków unijnych. Powiat na to zadanie przeznaczy 420 tys. zł. Dużym sukcesem jest także zaplanowana na lata 2014-2015 budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Pionkach. Łączny koszt inwestycji to 11 mln 300 tys. zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie 8 mln 620 tys., miasto Pionki dołoży 500 tys. zł, a wkład własny powiatu wyniesie ponad 2 mln 700 tys. zł.

W wielu miejscowościach powiatu znajdują się interesujące obiekty zabytkowe, kościoły, dwory i parki, a także ciekawe i niepowtarzalne szlaki turystyczne.

Powiat organizuje wiele niepowtarzalnych imprez oraz interesujących wydarzeń artystycznych, inspirowanych zarówno tradycją, jak i będących znakami współczesności.

Niewątpliwie do takich imprez należą, organizowane cyklicznie w Przytyku Ogólnopolskie Targi Papryki, którą uświetniają liczne imprezy towarzyszące. Są też okazją do spotkań producentów z handlowcami z kraju i zagranicy, a także stanowią inspirację dla przedsiębiorców planujących budowę zakładów przetwórczych.

Wyjątkowym i malowniczym wydarzeniem odbywającym się w pierwszy poniedziałek po Środzie Popielcowej w gminie Skaryszew są Targi Końskie zapoczątkowane w XV wieku. To jedyny tego rodzaju jarmark koński w Polsce i Europie.

W gminie Jedlińsk natomiast kultywowany jest obrzęd ludowy, wywodzący się z 1778 r., tzw. „Ścięcie Śmierci”. Kusaki są niepowtarzalnym widowiskiem historyczno-obrzędowym, które przyciąga tłumy turystów i mieszkańców powiatu.

W powiatowym kalendarzu imprez kulturalnych na stałe zagościły także: Powiatowo-Gminne Dożynki oraz Przegląd Dorobku Kulturalnego Mieszkańców Powiatu Radomskiego, Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego, Dni Leśmianowskie czy Festyn Rodzinny Powitanie Lata nad zalewem w Domaniowie.


Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Domagalskiego 7,

26-600 Radom

Numery telefonów centrali:

tel. (48) 365 58 01

fax (48) 365 58 07

skrzynki pocztowe:

promocja@radompowiat.pl

powiat@radompowiat.pl

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Forum Samorządowe „Woda dla Polski”

    27 czerwca 2022 r. w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe „Woda dla Polski”. …

  • Samorządowy głos powiatów

    Podczas pierwszego dnia XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (najwyższej władzy ZPP), które odbylo się Mikołajkach zgromadzeni delegaci (starostowie i …

  • Forum Samorządów „Woda dla Polski”

    W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego i Green Light Media Sp. z o.o. – wydawcy „Gospodarza – poradnika samorządowego” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa …