Miejsce dla inwestycji i wypoczynku


Gmina Nowe Miasto to malowniczy zakątek województwa mazowieckiego. Jest jedną z 12 gmin powiatu płońskiego, wkomponowaną w Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Zielone Płuca Europy. Zajmuje powierzchnię 118,3 km2, obejmuje 37 miejscowości w tym 33 sołectwa oraz liczy około 4700 mieszkańców. Największą z miejscowości oraz siedzibą władz gminnych jest Nowe Miasto.

Położenie miejscowości Nowe Miasto w pobliżu szlaków komunikacyjnych czyni ją atrakcyjną dla inwestorów i turystów.

Największym atutem gminy są walory przyrodnicze – lasy stanowiące 30 proc. jej powierzchni, Zalew Nowomiejski zajmujący 31,6 ha oraz płynąca malowniczą doliną, tworząc piękne unikalne krajobrazy rzeka Sona, uregulowana tylko w części swego biegu.

W gminie objęto ochroną obszary o szczególnych walorach krajobrazowych. Enklawy chronionej przyrody i naturalnego krajobrazu tworzą parki podworskie oraz pomniki przyrody – wielowiekowe dęby i głazy narzutowe.

Wymienione walory oraz cisza, spokój i świeże powietrze stwarzają dobre warunki dla uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej, wypoczynku przywodnego, wędkowania oraz lokalizacji zespołów zabudowy rekreacyjnej.

Na terenie gminy znajduje się pięć gospodarstw agroturystycznych, które oferują znakomite potrawy regionalne, możliwość wędkowania, naukę jazdy konno, zbieranie grzybów i owoców runa leśnego.

Gmina ma charakter rolniczy z rozwijającą się małą i średnią przedsiębiorczością w szczególności w branżach: handlowej, budowlanej, transportowej, gastronomicznej, stolarskiej oraz produkcji szerokiej gamy środków chemii gospodarczej.

Gmina zapewnia edukację od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne. Placówki oświatowe mieszczą się w zmodernizowanych budynkach z bardzo dobrze rozwiniętą bazą sportową. Z pozyskanych funduszy Unii Europejskiej w ramach POKL realizowane są następujące programy: ,,Indywidualizacja z Gminą Nowe Miasto” i ,,Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”.

Atrakcje kulturalno-rozrywkowe zapewnia Gminny Ośrodek Kultury, a Biblioteka Gminna poleca bogaty księgozbiór oraz dostęp do czytelni internetowej.

W wielu miejscowościach gminy znajdują się liczne pamiątki z przeszłości, które przetrwały aż do dnia dzisiejszego. Na uwagę zasługują liczne kapliczki, krzyże przydrożne, a w szczególności kościół gotycki wzniesiony w XV wieku, oraz dzwonnica pochodząca z 1863 roku. Chlubą gminy Nowe Miasto jest dąb ,,Piast” znajdujący się w Miszewie Wielkim. Drzewo liczy około 500 lat, a w jego konarach znajduje się ponad stuletnia kapliczka Matki Boskiej.

Bogata historia i tradycja gminy – prawa miejskie, herb nadany przez Janusza Mazowieckiego, zamek Książąt Mazowieckich oraz słynne nowomiejskie jarmarki na które przybywali m.in. kupcy z Nowogrodu, Kijowa i Lwowa, stały się inspiracją do organizacji cyklicznych imprez pn. „Jarmark Nowomiejski – od przeszłości do teraźniejszości”. Jest to wyjątkowe wydarzenie, które służy przede wszystkim promowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, turystyki wiejskiej, walorów środowiskowych, rekreacji oraz lokalnych twórców ludowych.

W gminie Nowe Miasto, dzięki środkom własnym i efektywnemu pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla dalszego rozwoju gminy i zwiększenia jej atrakcyjności zrealizowano liczne inwestycje. Przebudowano i wyposażono teren nad Zalewem Nowomiejskim oraz w ramach programu ,,Mój rynek” targowisko stałe w Nowym Mieście, wybudowano 118 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowano i wyremontowano drogi gminne w miejscowościach: Nowe Miasto – Miszewo Wielkie, Adamowo, wyremontowano drogę dojazdową do mostu na rzece Sona w miejscowości Popielżyn Dolny. Poza tym wymieniono pokrycie dachowe na budynku Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście oraz wyremontowano dach na łączniku hali sportowej. Wybudowano w ramach rządowego projektu ,,Radosna Szkoła” plac zabaw dla dzieci przy szkole. Dużym sukcesem jest także pozyskanie środków unijnych na inwestycje zaplanowane do zrealizowania w 2014 rok. Dzięki temu zostanie przebudowana remiza strażacka w Nowym Mieście i zaadoptowana na Wiejski Ośrodek Kultury. W parku przy ul. Zielony Rynek urządzony zostanie teren sportowo-rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci i siłownią zewnętrzną. Priorytetowym zadaniem umieszczonym w planie inwestycji jest budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

 

Urząd Gminy w Nowym Mieście

09-120 Nowe Miasto

ul. Apteczna 8

Tel. (23) 661 49 20 do 22

fax (23) 661 49 23

e-mail: info@ugnowemiasto.pl

www.ugnowemiasto.pl


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły