Pieniądze unijne rozwijają oświatę

Przedszkole w Wyszogrodzie. Kwota dofinansowania projektu 536 834,00 pln zł.

Strumień pieniędzy płynący z Brukseli do Polski w obecnej perspektywie finansowej (2007-2013) nie tylko przyczynił się do rozwinięcia naszej gospodarki, ale także spowodował szybszy rozwój polskiej oświaty. To dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki (PO KL), który przede wszystkim zajmuje się „inwestowaniem” w człowieka, niezależnie od wieku w jakim jesteśmy możemy rozwijać swoje zdolności, umiejętności oraz zainteresowania.

Samorząd Województwa Mazowieckiego stworzył specjalny Wydział w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w pionie PO KL zwanym Priorytetem IX (rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), w którym od początku 2007 podpisano 2343 umowy z Beneficjentami na łączną kwotę ponad 842 mln zł, w tym tylko na wsparcie zarówno miejskich, jak i wiejskich przedszkoli oraz tworzenie nowych placówek na obszarach charakteryzujących się niskim stopniem upowszechniania edukacji przedszkolnej, podpisano umowy na wsparcie 585 placówek na łączną kwotę 132 mln zł. Dzięki temu częściowo udało się nam rozwiązać problem braku przedszkoli, lub miejsc w nich dla małych mieszkańców Mazowsza. Środki te pozwoliły nie tylko objąć wsparciem większą ilość dzieci, ale również pozwoliły na podwyższenie poziomu nauki w przedszkolu oraz zwiększenie komfortu naszych pociech. Dodatkowo część tej kwoty została przeznaczona na uzupełnienie wiedzy rodziców dzieci objętych wsparciem. Nierzadko bowiem zdarza się, że wymagają oni wsparcia w podobnym zakresie jak ich pociechy.

Uczniowie sierpeckich szkół podczas praktycznych zajęć pt. „Sierpeccy badacze”. Kwota dofinansowania projektu 699 050,00 pln zł.

Unia Europejska poprzez PO KL finansuje również zajęcia wyrównujące i rozwijające dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich na terenie Mazowsza. Dzięki dofinansowaniu wsparcie uzyskało 1767 szkół, a wartość umów przekroczyła kwotę 343 mln zł. Za wspomniane środki szkoły bardzo często są doposażone w nowoczesny sprzęt m in. rzutniki, komputery, tablice multimedialne oraz niezbędne pomoce dydaktyczne. Bardzo duży nacisk kładziony jest także na szkolnictwo zawodowe. Szkoły techniczne oraz zasadnicze szkoły zawodowe po 1989 roku cieszyły się niskim zainteresowaniem młodzieży i przez swoje organy prowadzące były traktowane po macoszemu. Dziś, kiedy ponownie młodzież po gimnazjum wybiera konkretny zawód to nie są w stanie one sprostać wymaganiom rynkowym. Środki finansowe, które Województwo Mazowieckie przeznaczyło na wsparcie szkół o profilach zawodowych wynoszą aż ponad 202 mln pln. Wspomniana suma została przeznaczona także na doposażenie w/w szkół w specjalistyczny sprzęt niezbędny do zajęć praktycznych, którego koszt niejednokrotnie stanowi wartość kilkuset tysięcy złotych na jedną szkołę. Zarówno Unia Europejska jak i Samorząd Województwa Mazowieckiego nie zapomniał o dorosłych mieszkańcach Mazowsza. Najczęściej mogli i nadal mogą oni korzystać z kursów językowych, dzięki którym zdobywają certyfikat świadczący o znajomości języka na określonym poziomie oraz z kursów komputerowych. Rozwój oświaty nie byłby możliwy bez inwestycji w samo jego serce tj. w nauczycieli. Na wsparcie tej grupy zawodowej została do tej pory została spożytkowana kwota 71 mln zł.

Uczniowie biorący udział w zajęciach praktycznych. Kwota dofinansowania 676 814,00 pln zł.

Nauczyciele biorący udział w projektach współfinansowanych z EFS mogli nie tylko uzupełnić swoje wykształcenie, ale również nauczyć się pracować np. z uczeniem zdolnym lub uczniem agresywnym. Dzięki obecnej perspektywie finansowej mazowieckie szkoły i przedszkola nie tylko zostały doposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, ale mogą obecnie kształcić dzieci i młodzież na wyższym niż kilka lat temu poziomie. Pamiętajmy, że przed nami następna kilkuletnia okazja do wsparcia naszej edukacji w latach 2014-2020.

Tekst: Elżbieta Szymanik

 

p.o. wicedyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły