Powiat Sokołowski – nieskazitelna przyroda, przyjaźni mieszkańcy

Malowniczy obszar powiatu sokołowskiego przyciąga uwagę turystów, szukających ciszy i spokoju. Wśród lasów i łąk położone są małe i spokojne wioski. Gościnni mieszkańcy proponują pobyt w gospodarstwach agroturystycznych, poznanie życia codziennego na wsi, zwyczajów, kultury oraz korzystanie ze znakomitej kuchni regionalnej. Walory powiatu uzupełniają liczne zabytki architektury zamki, pałace i kościoły, które są światkami niezwykłej historii tego miejsca.

Powiat sokołowski położony jest we wschodniej części województwa mazowieckiego. Podobnie jak sąsiednie powiaty jest regionem typowo rolniczym, gdzie przeważa uprawa zbóż, ziemniaków oraz produkcja mleka i hodowla trzody chlewnej, a na terenach nadbużańskich bydła. Lasy zajmują ponad jedną piątą ogólnej powierzchni. Część lasów znajduje się na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego obejmującego część gminy Sterdyń, Ceranów i Kosów Lacki. Jest to doskonałe miejsce do wypoczynku – dolina rzeki Bug charakteryzuje się wyjątkowo malowniczymi pejzażami, bogatą roślinnością oraz licznie chronionymi rzadkimi gatunkami zwierząt i ptaków.

Głównymi szlakami komunikacyjnymi w powiecie są drogi krajowe: nr 62 Węgrów – Sokołów Podlaski – Drohiczyn, Nr 63 Siedlce – Sokołów Podlaski – Ceranów – Nur oraz wojewódzkie: nr 667 Sokołów Podlaski – Małkinia, Nr 695 Kosów Lacki – Ceranów. Obecnie w skład powiatu wchodzi 9 jednostek samorządowych. Są to miasta: Kosów Lacki i Sokołów Podlaski oraz gminy: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń. Zajmują one powierzchnię 1.132km2, tj. 3,1 proc. ogólnej powierzchni województwa mazowieckiego.

Głównymi celami władz samorządowych powiatu sokołowskiego, realizowanymi konsekwentnie od lat, są inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz rozwój i promocję regionu. Samorząd powiatowy skutecznie pozyskuje na te cele środki finansowe dostępne w ramach wielu programów pomocowych. Władze powiatu bardzo dużą uwagę przywiązują do poprawy stanu dróg i mostów kategorii powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem polepszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Od 2011 roku na ten cel przeznaczono ok.: 24 000 000,00 zł czego ok. 70 proc. pochodziło ze środków zewnętrznych. Wyremontowano oraz zmodernizowano ponad43 kilometrydróg. Podejmowane przez władze działania są, więc szansą na społeczno – gospodarczy rozwój powiatu sokołowskiego określonym misją: „Powiat Sokołowski terenem szczególnie przyjaznym dla inwestorów i odwiedzających – otwartym na Unię Europejską”. Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na terenie powiatu sokołowskiego, wspólnie z gminami uruchomiono Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wartość projektu ok. 6 000 000,00 zł. Jest to szybka i wygodna forma komunikacji interesanta z urzędem z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa. Dzięki środkom zewnętrznym zakupiono specjalistyczne samochody ratownicze dla Komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej w celu zabezpieczenia powiatu sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych o wartości ponad 2 000 000,00 zł. W ramach projektu transgranicznego o wartości ok. 3 000 000,00zł  dokończona zostanie budowa strażnicy, w której mieścić się będzie Centrum Zarządzania Kryzysowego, oraz wybudowano poligon szkoleniowo treningowy przy KP PSP w Sokołowie Podlaskim. Łączna wartość nowej KP PSP w Sokołowie Podlaskim wyniosła ok. 7 000 000,00 zł.

Sokołów Podlaski dysponuje dobrze rozwiniętą siecią placówek oświatowych, handlowo-usługowych, banków oraz instytucji o znaczeniu ponadlokalnych, które predysponują powiat do miana „centrum instytucjonalno-handlowego” obsługującego ludność miejscową i sąsiednich gmin oraz powiatów. W celu poprawienia warunków w powiatowych jednostkach organizacyjnych przeprowadzono szereg inwestycji wpływających na komfort pracy i nauki. W ramach funduszy pozyskanych z tzw. projektów miękkich utworzono 10 pracowni lekcyjnych, uruchomiono nowe kierunki kształcenia zachęcające uczniów do nauki w Sokołowie Podlaskim. Przeprowadzono szereg szkoleń dla mieszkańców powiatu, pracowników przedsiębiorstw z naszego terenu oraz urzędników. Na ten cel pozyskano ok. 6 000 000,00 zł. Organizowane są szkolenia i konferencje dla rolników, modernizowana jest baza oświatowa poprzez budowę placów zabaw i termomodernizację budynków. Władze powiatu podejmują wszelkie poczynania służące dalszemu rozwojowi powiatu. Dużą nadzieje dalszego rozwoju dostrzegają w stałym modernizowaniu  i wzbogacaniu oferty turystycznej i kulturalnej.

W powiecie sokołowskim odbywa się wiele imprez kulturalno-artystycznych organizowanych przez ośrodki kultury oraz Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim międzi innymi: Świąteczny Jarmark Wielkanocny połączony z Powiatowym Konkursem Tradycyjnych Wypieków Wielkanocnych, Europejskie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne, impreza plenerowa o charakterze profilaktycznym „Można inaczej”, Mazowiecki Piknik Integracyjny, Powiatowy Przegląd Śpiewaków i Kapel Ludowych, Biesiada Podlaska, Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy połączony z Prezentacją Gry na Ligawkach. Szczególnie dużą popularnością cieszą się uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka realizowane w formie pikniku rodzinnego. Dzień strażaka umożliwia integrację mieszkańców Sokołowa Podlaskiego z samorządami i pozwala na poznanie pracy strażaka. Dożynki Powiatowe, które organizowane są wspólnie z gminami z naszego powiatu dają możliwość podziękowania rolnikom z terenu powiatu sokołowskiego za ich trud i codzienna pracę. Co roku podczas letnich rozgrywek piłkarskich siódemek organizowany jest turniej o puchar Starosty Sokołowskiego. Podczas spotkań z mieszkańcami przyznawane są nagrody Starosty Sokołowskiego między innymi „Sokół Biznesu” dla przedsiębiorców wyróżniających się swoją działalnością na terenie powiatu.

Mimo niekorzystnych tendencji w rolnictwie, oświacie, kulturze i innych dziedzinach życia codziennego władze samorządowe czynią starania o budowę lepszego jutra. Dbają o poprawę służby zdrowia przekazując środki na zakup sprzętu ratującego życie i zdrowie. Władze samorządowe podejmują działania mające na celu poprawę ekonomiczno-finansową sokołowskiego szpitala, który jak większość szpitali w Polsce ma trudną sytuację materialną, tak aby każdy z mieszkańców powiatu miał zapewniony pełny dostęp do służby zdrowia. Wielkim sukcesem władz powiatu będzie przywrócenie Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim. Zapraszamy do odwiedzania powiatu sokołowskiego oraz zapoznania się z naszą stroną internetową www.powiat-sokolowski.pl.

Leszek Iwaniuk

Starosta Sokołowski

 

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaski

ul. Wolności 23

08-300 Sokołów Podlaski

tel. 25 781 74 00

e-mail: sekretariat@powiat-sokolowski.pl

www.powiat-sokolowski.pl


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły