V edycja konkursu „Przyjazna Wieś” zakończona

W poprzednim numerze naszego miesięcznika prezentowaliśmy najciekawsze projekty, zrealizowane na terenach wiejskich przy wsparciu funduszy unijnych, które zwyciężyły w pierwszym, regionalnym etapie v edycji konkursu „przyjazna wieś”. Dziś znamy już laureatów wyłonionych w etapie ogólnopolskim.

Zgodnie z regulaminem konkursu, projekty, które zdobyły pierwsze miejsce w etapie regionalnym, zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego. Centralna Komisja Konkursowa oceniała w tym roku 29 zwycięskich projektów: 15 w kategorii społecznej i 14 w kategorii technicznej. Podczas oceny brano pod uwagę wpływ zrealizowanych inwestycji na rozwój lokalny i regionalny, użyteczność, innowacyjność, a także ochronę środowiska, tworzenie nowych miejsc pracy, partnerstwo przy realizacji projektów oraz przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wśród zakwalifikowanych projektów znalazły się inwestycje zarówno za kilkadziesiąt tysięcy, jak i za kilka milionów. Członkowie komisji, na co dzień zajmujący się problematyką rozwoju obszarów wiejskich, typując zwycięzców mieli niełatwe zadanie. Decyzje były trudne, ze względu na dużą różnorodność zrealizowanych zadań. Wyłaniając laureatów komisja chciała pokazać kierunki, zaznaczyć istotne elementy, które z jej punktu widzenia są ważne dla rozwoju obszarów wiejskich.

W kategorii Infrastruktura techniczna nagrodzono:

Miejsce 1 – Powiat Przasnyski „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej”, woj. mazowieckie.
Miejsce 2 – Gmina Płaska „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie gminy Płaska”, woj. podlaskie.
Miejsce 3 – Gmina Janów Podlaski „Rozbudowa i przebudowa gminnego targowiska w Janowie Podlaskim”, woj. lubelskie.

W kategorii Infrastruktura społeczna zwyciężyli:

Miejsce 1 – Gmina Borek Wielkopolski „Moja miejscowość na portalu internetowym – Internetowe Kroniki Wsi (przygotowanie systemu informatycznego i szkolenie dla mieszkańców terenów wiejskich)”, woj. wielkopolskie.
Miejsce 2 – Gmina Rudniki „Przebudowa budynku biblioteki w Rudnikach wraz z jego częściową adaptacją na Galerię Osobliwości Przyrodniczych i Punkt Informacji Turystycznej”, woj. opolskie.
Miejsce 3 – Gmina Bełżyce „Szkoła na miarę XXI wieku – kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Babinie gm. Bełżyce”, woj. lubelskie.

Ogłoszenie wyników nastąpiło 13 grudnia 2013 r. w Warszawie. Na uroczystość przybyli przedstawiciele organizacji samorządowych nawet z odległych zakątków kraju. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów i dzielenia się doświadczeniami z realizacji projektów. Wielu z przybyłych włodarzy gmin i powiatów zyskało nowe pomysły, będące inspiracją do dalszych działań w zakresie poprawy infrastruktury wiejskiej. W trakcie rozmów podkreślano ogromną rolę konkursu w promocji miejscowości i regionów, prezentowania osiągnięć.

Nagrody i podziękowania w imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi – Stanisława Kalemby wręczał Przemysław Litwiniuk, dyrektor Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

– Wszystkie zgłoszone projekty były naprawdę fantastyczne, chociaż różniły się swoim charakterem – stwierdził dyrektor Litwiniuk. – „Przyjazna Wieś” to konkurs cykliczny, który sprzyja promowaniu dobrych praktyk, pozwala eksponować najlepsze projekty. W przyszłym roku, w związku z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej, FAPA wystąpi z inicjatywą, aby wszystkich laureatów regionalnych, którzy na przestrzeni kilku ostatnich lat zwyciężyli w konkursie, zaprosić do objazdu po Polsce, w celu obejrzenia rezultatów zwycięskich projektów i czerpania inspiracji do realizacji kolejnych zadań – poinformował P. Litwiniuk.

Wszyscy uczestnicy etapu ogólnopolskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy. Chociaż nagrodzono tylko sześć projektów, to zwycięzcami są wszyscy, bo z efektów zrealizowanych projektów korzystają lokalne społeczności.
Ceremonii ogłoszenia wyników i wręczania nagród laureatom V edycji konkursu towarzyszyła konferencja pt.: „Wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania UE na lata 2014-2020”. Podczas konferencji poruszano zagadnienia dotyczące roli infrastruktury w rozwoju wsi oraz priorytetów infrastrukturalnych, takich jak komunikacja i edukacja. Mówiono także o konfliktach, związanych z realizacją inwestycji, mechanizmach ich powstawania, a także o działaniach i narzędziach pozwalających minimalizować ich skalę.

„Przyjazna Wieś” to konkurs organizowany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. O laury mogły ubiegać się samorządy gminne i powiatowe, lokalne grupy działania oraz organizacje pozarządowe, realizujące projekty wspierające rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich, współfinansowane z funduszy europejskich. Konkurs premiuje najbardziej innowacyjne i efektywne pomysły, które chroniąc środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi, czynią je miejscem, gdzie chce się żyć i pracować.

Tekst i zdjęcia: Janina Tomczyk


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Forum Samorządowe „Woda dla Polski”

    27 czerwca 2022 r. w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe „Woda dla Polski”. …

  • Samorządowy głos powiatów

    Podczas pierwszego dnia XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (najwyższej władzy ZPP), które odbylo się Mikołajkach zgromadzeni delegaci (starostowie i …

  • Forum Samorządów „Woda dla Polski”

    W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego i Green Light Media Sp. z o.o. – wydawcy „Gospodarza – poradnika samorządowego” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa …