Gmina Sanniki – Szlakiem Książąt Mazowieckich

Gmina Sanniki położona jest w centrum Polski, w zachodniej części województwa mazowieckiego (powiat gostyniński). Powierzchnia gminy zajmuje obszar 94,6 km2 i zamieszkuje ją ponad 6000 osób. Gminę Sanniki tworzy 18 sołectw, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie położone są gminy: Gąbin, Iłów, Kiernozia, Pacyna i Słubice. Gminę przecina droga wojewódzka nr 577, łącząca Sochaczew z Łąckiem. Z Sannik biegną również drogi wojewódzkie nr 584 i nr 583 do Łowicza i Żychlina. Odległość gminy Sanniki od największych ośrodków miejskich (Warszawa, Łódź) wynosi około 80 km.

Gmina Sanniki to obszar intensywnie rozwijający się. W dużej mierze jest to możliwe dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej. Z ich udziałem zrealizowanych zostało bardzo wiele inwestycji. Ogromne przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowiła rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Całkowita wartość projektu wyniosła około 20 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 17 mln zł. Zespół Pałacowo-Parkowy im. Fryderyka Chopina w Sannikach jest własnością gminy Sanniki. W 2008 r., dzięki staraniom Gabriela Wieczorka wójta gminy Sanniki oraz dzięki przychylności Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, zawarta została umowa pomiędzy Gminą Sanniki i Samorządem Województwa Mazowieckiego o współprowadzeniu instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, jako wspólnej instytucji kultury gminy Sanniki i Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zawarcie umowy pozwoliło sięgnąć po środki z Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2007-2013. Był to moment przełomowy i bardzo istotny dla dalszych losów Pałacu w Sannikach. Dziś ten obiekt odzyskał dawną świetność i stał się perełką na Mazowszu. Z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 wyremontowane zostały na terenie gminy Sanniki świetlice wiejskie i zagospodarowany teren wokół nich, a także rozbudowana gminna oczyszczalnia ścieków. Realizowanych jest również wiele projektów miękkich, ukierunkowanych na rozwój intelektualny człowieka.

Największą miejscowością na terenie gminy są Sanniki. Tu znajduje się Zespół Pałacowo-Parkowy im. Fryderyka Chopina. Latem 1828 r. w Sannikach przebywał „dla poratowania zdrowia” młody Fryderyk. W pałacu tworzył również swoje dzieła, do których inspiracje czerpał z kultury ludowej regionu sannickiego. Bogactwo zasobów ludowych regionu sannickiego da się słyszeć w wielu utworach kompozytora. W ówczesnym pałacu przerobił m.in. Rondo C-dur na dwa fortepiany. Zafascynowanie Sannikami i tutejszym folklorem można także wyczytać z listów, jakie Chopin pisał z Sannik do swojego kolegi Tytusa Woyciechowskiego. Pochodzący z XVIII w. pałac powstał według projektu architekta Władysława Marconiego. Jest Ośrodkiem Pamięci Fryderyka Chopina, a stojący w jego pobliżu pomnik przypomina wizytę wielkiego kompozytora w Sannikach. Mówiąc o Sannikach nie sposób nie wspomnieć o niezwykłym odkryciu archeologicznym, jakie dokonane zostało na terenie przypałacowego parku. Podczas prowadzonych prac odkopano fundamenty dawnego dworu Książąt Mazowieckich. Sanniki to bowiem miejscowość znajdująca się na Szlaku Książąt Mazowieckich. Tu część swojego życia spędzili Książęta Mazowieccy, a jeden z nich – książę rawski, płocki i gostyniński Siemowit VI zmarł w noc sylwestrową 1461/62 w jednej z komnat dworu w Sannikach. Przestała istnieć płocka linia Książąt Mazowieckich, a król Kazimierz Jagiellończyk, któremu książęta złożyli hołd lenny, włączył do Polski pierwsze dzielnice Mazowsza – ziemię rawską i gostynińską (wraz z Sannikami), a niedługo potem sochaczewską. Rozpoczęło się kształtowanie ówczesnego Państwa Polskiego, a Sanniki odegrały ważną rolę w tym wielkim dla historii Polski wydarzeniu. W okresie średniowiecza Sanniki były bowiem wsią służebną, której mieszkańcy tzw. „saniccy” specjalizowali się w produkcji sań na potrzeby dworu Książąt Mazowieckich w Płocku. Jako ciekawostkę należy podać, iż Sanniki nigdy w swej historii nie miały nadanych praw miejskich. Takie prawa niegdyś posiadał Osmolin – jedna z miejscowości leżących na terenie gminy Sanniki. W 2012 r. gmina Sanniki zwyciężyła w I Turnieju Miast na Szlaku Książąt Mazowieckich i zdobyła tytuł Honorowej Stolicy Księstwa Mazowieckiego.

Wśród zabytków na szczególną uwagę zasługuje kościół w Sannikach z lat 1870-1872, według projektu Franciszka Tournelle’a oraz kościół w Osmolinie z lat 1788-1791, według projektu Hilarego Szpilowskiego. Bogate i piękne wnętrza kościołów wzbudzają zachwyt wśród odwiedzających. Na szczególną uwagę zasługuje również kościół w Lwówku. Jest to kościół filialny parafii w Osmolinie. Budynek powstał w 1857 r., jako świątynia ewangelicka. Po II wojnie światowej, gdy ludność tego wyznania opuściła Lwówek, wydzierżawiony został przez katolików. Obecnie, dzięki staraniom księdza Ryszarda Staszewskiego, stał się własnością parafii w Osmolinie.

Magnesem przyciągającym turystów są również wydarzenia kulturalne. Region sannicki słynie na całą Polskę z przepięknych koncertów chopinowskich. Organizowane niezmiennie od 1981 r. stały się sannicką tradycją. Muzyka Chopina rozbrzmiewa w Sannikach od lutego do października w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Wyjątek stanowi luty i październik, gdyż w te miesiące koncerty organizowane są w niedziele najbliższe dacie urodzin i śmierci wielkiego kompozytora.

Tradycją są również „Niedziele Sannickie”, odbywające się od ponad 40 lat. W programie „Niedziel Sannickich” znajdują się kiermasze sztuki ludowej, książek, wystawy rzeźby i malarstwa, koncerty zespołów folklorystycznych z różnych regionów w kraju i z zagranicy. Każdy z uczestników imprezy znajdzie dla siebie coś wyjątkowego.

Region sannicki to odrębność w tańcu, śpiewie, muzyce i stroju ludowym, co doskonale w swym repertuarze prezentuje Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „SANNIKI”. Zespół odnosi liczne sukcesy zdobywając nagrody i wyróżnienia na konkursach i przeglądach twórczości ludowej. Koncertował wielokrotnie za granicą. Pieczę nad Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Sanniki” sprawuje Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach. Region sannicki to również twórczość ludowa. To sannickie wycinanki („klapoki”, „ptaki”, „wesela”) oraz pisanki wielkanocne i bukiety z bibułek. Tajniki sannickiej sztuki z pokolenia na pokolenie przekazują twórczynie ludowe.

Bardzo wielu atrakcji średniowiecznych dostarczył uczestnikom Festyn rycerski „Na dworze Księcia Siemowita VI”. W 2013 r. został on zorganizowany po raz pierwszy. Zamiarem jest jednak, aby stał się on wydarzeniem cyklicznym, wpisującym się w kalendarz imprez gminy Sanniki. Podczas Festynu rycerskiego w Sannikach każde dziecko mogło zdobyć sprawność giermka Księcia Siemowita VI, udokumentowaną książęcym nadaniem i oficjalnym pasowaniem. Aby tego dokonać musiało przejść samodzielnie dziewięć konkurencji średniowiecznych. W atmosferę średniowiecznych czasów wprowadziło przedstawienie taneczno-teatralne zatytułowane „Rok 1462. Zaczęło się w Sannikach”. Była to wyjątkowa lekcja historii, prezentująca w sposób niezwykle barwny i ciekawy wydarzenia, jakie miały miejsce w Sannikach ponad 550 lat temu.

Gmina Sanniki to nie tylko wspaniałe zabytki i miejsca historyczne. To także możliwość wypoczynku na łonie natury. Turystów zapraszają gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne, oferujące zdrową i ekologicznie uprawianą żywność. Do gminy Sanniki przyciąga bogaty folklor oraz życzliwość jej mieszkańców.

 

Urząd Gminy w Sannikach

ul. Warszawska 169

09-540 Sanniki

tel.: 24 277 78 10

faks: 24 277 78 15

e-mail:sanniki@zgwrp.org.pl

www.sanniki.pl

 

Gabriel Wieczorek

Wójt Gminy Sanniki


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły