Gmina Staroźreby – samorząd dużych możliwości

Gmina Staroźreby zajmuje powierzchnię 13 755 ha, z czego 86 proc. to użytki rolne. Pozostałe grunty, w tym lasy, zajmują łącznie 1 981 ha. Liczba mieszkańców na koniec roku 2013 wyniosła 7518 osób. W skład gminy wchodzi 37 sołectw. Jej obszary położone są w północno-wschodniej części powiatu płockiego na terenie krainy Mazowiecko-Podlaskiej w dorzeczu rzek Wkry i Wisły.

Gmina Staroźreby liczy sobie około 500 lat. Ślady stałej obecności człowieka w granicach tutejszej gminy, jak wskazują wykopaliska, pochodzą z XI – XII wieku. Gmina ma charakter typowo rolniczy – liczy 1299 gospodarstw rolnych. Na terenie gminy działają 258 prywatne podmioty gospodarcze oraz dwa gimnazja, cztery szkoły podstawowe, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach. Na terenie gminy działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Największym skupiskiem ludności są dwie miejscowości: Staroźreby i Nowa Góra. Przez gminę przebiegają droga krajowa nr 10 relacji Warszawa-Toruń oraz wojewódzka nr 567 Płock-Góra.

Gminne inwestycje

Gmina realizuję wiele różnych inwestycji i prężnie się rozwija. Dowodem na to jest świetnie rozbudowana infrastruktura drogowa, która w ostatnich latach pochłonęła 12 mln zł. Przebudowa drogi powiatowej Góra-Bulkowo o długości 6,5 km, przebudowa ponad 9,2 km dróg zyskało m.in. nową nawierzchnię czy żwirowe pobocza, drogi te łączą się z drogą powiatową Góra – Gralewo i drogą krajową nr 10. Remont 1,5 km drogi Przeciszewo-Bromierz o wartości 478.002,60zł.  Inwestycję, także objęły modernizacja dróg i chodników, remonty ulic Kościelnej i Wieczorka oraz 3,2 km drogi powiatowej Męczenno-Woźniki-Czerniewo-Staroźreby.

Dodatkowo gmina wybudowała prawie 17 km sieci kanalizacyjne na osiedlu domków jednorodzinnych z Nowej Góry, ze zrzutem ścieków do oczyszczalni w Staroźrebach. Inwestycja kosztowała 7.884.650,80 zł. Unijne dofinansowanie sięgnęło 2.978.008 zł.

Zostały zbudowane kompleksy sportowo-rekreacyjne w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Staroźreby i Nowa Góra. Kompleks w gminie Staroźreby kosztował 998 tys., z czego dofinansowanie ze strony samorządu województwa mazowieckiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło 666 tys. zł. Orlik w Nowej Górze kosztował 1 085 mln zł, a poziom dofinansowania identyczny jak w kompleksie w Staroźrebach. Na terenie Orlików znajdują się korty tenisowe, boiska do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej i ręcznej.

Jedną z największych inwestycji gminy jest zakończona budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z rozbudową szkoły. Kosztowała ona 5.222.622,92 zł, dofinansowania ze środków unijnych tego przedsięwzięcia wyniosło 4.169.719,67 zł. Hala połączona jest ze szkołą łącznikiem, w którym znajdują się klasy lekcyjne. Z powstania tego obiektu najbardziej cieszy się młodzież ze szkoły podstawowej, gimnazjum i LO, którzy najczęściej wykorzystują obiekt. Ale nie jest to tylko obiekt sportowy. Hala ma być centrum sportowo-kulturalnym z salą koncertową, teatralną i wystawową. Dodatkowo przy hali powstały kotłownie gazowe, parking na 72 samochody, nowe chodniki i ogrodzenia, zmodernizowano także kolektory słoneczne.

Realizujemy projekty społeczne, ale nie tylko…

W lutym 2014 r. został oddany do użytku nowoczesny wolnostojący budynek świetlicy w Nowej Wsi o powierzchni 183 m kw. z przyłączami kanalizacyjnymi i energooszczędnymi za 537 tys. zł (dofinansowanie ze środków unijnych – 327.439 zł). Świetlica zostanie wyposażona w: stoły, krzesła, telewizor LCD, zestaw kina domowego, lodówkę, kuchnię gazową, wieszaki stojące na ubrania, projektor, ekran projekcyjny, kuchenkę mikrofalową.

Wyremontowano i zmodernizowano Gminny Ośrodek Kultury i pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej, które znajdują się obecnie w jednym budynku. Kosztowało to w sumie ponad 128 tys. zł, zaś dofinansowanie ok. 80 tys. zł. Biblioteka oprócz wypożyczania zbiorów, oferuje bezpłatną czytelnię internetową. Przy GOK-u działają zespół śpiewający „Staroźrebianki”, grupa mażoretek i Gminna Orkiestra Dęta.

Gmina Staroźreby, angażuję się w projekty społeczne. Rok 2013 i 2014 realizacja programu „Aktywna integracja w gminie” skierowana została do 30 podopiecznych GOPS-u.

Niezależnie od tego GOPS prowadzi również coroczną akcję „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Do czerwca 2013 roku z pomocy GOPS-u skorzystało 277 dzieci, które otrzymało 33 585 posiłków, Koszt wyniósł 196.901,00 zł.

Gmina w trosce o najmłodszych wybudowała 3 place zabaw przeznaczonych dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat ze wsparcia środków unijnych i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Spore pieniądze zostały zainwestowane, również w programy edukacyjne. Realizowany jest m.in. program „Uczeń na miarę jutra”. Kolejny jest projekt pt. „Indywidualizacja nauczania w gminie Staroźreby ścieżką do sukcesu” realizowany od 1 września 2013 r. trwać będzie do 30 czerwca 2014 r. Skierowany jest on do szkół podstawowych na terenie gminy. W ramach projektu szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne.

Gmina organizuje wiele imprez kulturalnych i sportowych takich jak: festyn sztuki lokalnej, zawody sportowo-pożarnicze czy różnego rodzaju jubileusze, tak jak np. 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Górze.

Gmina ma jeszcze wiele planów i pomysłów na realizacje nowych inwestycji, które służyć będą jej mieszkańcom.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły