Nagrody Super Samorząd 2013 wręczone

W Pałacu Prezydenckim wręczono nagrody Super Samorząd 2013, przyznane w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór, organizowanej od 12 lat przez Fundację im. Stefana Batorego.

Masz Głos, Masz Wybór to inicjatywa angażująca obywateli i władze samorządowe do dialogu i  współpracy. W akcji uczestniczą organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, szkoły, biblioteki, domy kultury oraz lokalne media, które we współpracy z władzami gminy lub miasta wykonują zadania związane z problemami ważnymi dla każdej społeczności lokalnej. W tym roku uczestnicy akcji zajęli się m.in. zagospodarowaniem otaczającej przestrzeni, wprowadzali gminne i miejskie budżety obywatelskie, usprawniali działanie funduszu sołeckiego, a nawet dostosowywali zasady funkcjonowania instytucji publicznych do potrzeb mieszkańców. Najskuteczniejsi uczestnicy akcji zostali uhonorowani Nagrodą Super Samorząd 2013.

Honorowy patronat na imprezą objął prezydent RP Bronisław Komorowski, który w liście gratulacyjnym skierowanym do autorów wyróżnionych projektów stwierdził:

– To państwo udowadniają, że przeobrażenia ustrojowe w Polsce objęły też obywatelską wspólnotę. Państwa uroczystość przypomina, że wybory z roku 1989, których 25-lecie świętujemy, uruchamiając odbudowę suwerennego państwa, uwolniły też energię wspólnot lokalnych.

Prezydent podkreślił, że docenia zaangażowanie wspólnot samorządów, które uczestniczą w programie, pokazując, że celem samorządności jest nie tylko dobra organizacja, ale także otwartość na potrzeby mieszkańców i spełnianie ich oczekiwań.

Laureatami Nagrody Super Samorząd 2013 zostali:

• Parlament Młodzieży Miasta Radomia i władze samorządowe Radomia (woj. mazowieckie) za mobilną aplikację na smartfony „Poznaj swoich radnych”

Członkowie Parlamentu Młodzieży na spotkaniach z rówieśnikami zastanawiali się, jak zbliżyć radnych do młodzieży. W wyniku tych spotkań powstała aplikacja na telefon komórkowy, która zawiera sylwetki radnych, dane kontaktowe i podstawowe informacje o Urzędzie Miejskim i Parlamencie Młodzieży. Dzięki niej młodzi mieszkańcy mają lepszą możliwość wpływania na codzienne życie miasta. W każdej chwili mogą zadzwonić do radnego lub radnej albo wysłać im wiadomość. Wkrótce radni rozpoczną spotkania z młodzieżą w szkołach oraz będą pełnili dyżury w miejscach innych niż urząd, np. w kawiarniach. Jury przyznając nagrodę doceniło nowatorski pomysł angażowania młodych ludzi w życie ich miasta.

 • Sołectwo Rębiszów i władze samorządowe gminy Mirsk (woj. dolnośląskie) za pomysł na szlak „Polną Drogą do Siebie”.

Mieszkańcy Rębiszowa postanowili zmienić sieć zaniedbanych i nieużywanych polnych dróżek w miejsce, gdzie aktywnie będzie można spędzić wolny czas. Działania, w które zaangażowali się wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wieku, zainteresowały władze gminy. Dzięki wspólnym wysiłkom udało się znaleźć środki na realizację pomysłu. Jury doceniło zaangażowanie całej wspólnoty samorządowej.

Stowarzyszenie „Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych” i władze samorządowe gminy Kozielice (woj. zachodniopomorskie) m.in. za odnowienie przystanku autobusowego

Mieszkańcy małej, popegeerowskiej wsi Mielno Pyrzyckie znaleźli rozwiązanie problemu koniecznych we wsi remontów, na które brakuje pieniędzy. Wspólnie zabrali się do pracy odnawiając przystanek autobusowy i tablicę ogłoszeń, uporządkowali teren wokół wiejskiej świetlicy i podmurowali jej ściany, posadzili nowe rośliny w centrum wsi, wyczyścili basen przeciwpożarowy, postawili oznaczenia na placu zabaw, ustawili ławki oraz utwardzili teren wokół kościoła. W działania zaangażował się również urząd gminy. Jury nagrodziło ogromne zaangażowanie mieszkańców, którzy na pracę społeczną poświęcili aż 220 godzin.

 • Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” i władze samorządowe gminy Barczewo (woj. warmińsko-mazurskie) za szlak pieszo-rowerowy

Mieszkańcy Wójtowa udowodnili, że współpraca z sąsiadami nie musi być trudna. Postanowili utworzyć szlak pieszo-rowerowy, który obejmie aż cztery gminy. Swoim entuzjazmem zarazili nie tylko władze gminy, ale również sąsiadów i dzięki wspólnym działaniom będą mogli dojechać rowerem aż do stolicy województwa. Jury doceniło wzorową, sąsiedzką współpracę.

 • Stowarzyszenie Nowy Międzychód i władze samorządowe gminy Międzychód za działania na rzecz wprowadzenia budżetu obywatelskiego

Stowarzyszenie Nowy Międzychód postarało się o wprowadzenie w liczącej przeszło 18 tys. mieszkańców gminie budżetu obywatelskiego. Doceniając starania Stowarzyszenia i zainteresowanie mieszkańców, Rada Miejska zdecydowała o przyjęciu projektu tego budżetu. Na uwagę zasługuje fakt, że projekty zadań mogą zgłaszać mieszkańcy już od 16 roku życia. Wkrótce mieszkańcy zdecydują, na co wydać ok. 300 tys. zł w przyszłym roku. Jury doceniło fakt, że dobre, wspólnie wypracowane procedury staną się podstawą zmiany w zarządzaniu gminnymi pieniędzmi.

W tym roku o nagrodę rywalizowało 250 formalnych i nieformalnych grup z całego kraju. Dzięki ich działaniom mieszkańcy mogli wziąć losy gmin w swoje ręce.

Nagrodzono te gminy, w których mieszkańcy wzięli na siebie współodpowiedzialność za podejmowane decyzje, a włodarze chętnie podzielili się władzą. Jury doceniło nowe, ciekawe pomysły na angażowanie różnych grup mieszkańców. Wśród laureatów są gminy wiejskie i miejskie, a w prowadzonych działaniach brała udział zarówno młodzież, jak i seniorzystwierdziła Joanna Załuska, dyrektor programu Masz Głos, Masz Wybór.

Mieszkańcy miast i gmin coraz częściej korzystają z możliwości, które daje im demokracja. Rośnie świadomość własnych praw i chęć angażowania się. W tym roku uczestnicy akcji zajmą się przygotowaniem swoich gmin do wyborów i prowadzeniem debat wyborczych, pomagając mieszkańcom dokonać świadomych wyborów przy urnach. Należy mieć nadzieję, że przełoży się to na wyborczą frekwencję. W tym roku do urn pójdziemy aż dwa razy: podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego i samorządowych.

Pamiętajmy o tym, że udział w głosowaniu to nasze prawo, korzystajmy z niego, aby świadomie wybrać swoich przedstawicieli – apelował Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego.

Tekst: Janina Tomczyk

Fot. Autorka


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Forum Samorządowe „Woda dla Polski”

    27 czerwca 2022 r. w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe „Woda dla Polski”. …

  • Samorządowy głos powiatów

    Podczas pierwszego dnia XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (najwyższej władzy ZPP), które odbylo się Mikołajkach zgromadzeni delegaci (starostowie i …

  • Forum Samorządów „Woda dla Polski”

    W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego i Green Light Media Sp. z o.o. – wydawcy „Gospodarza – poradnika samorządowego” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa …