Sienno – doceniając historię, idziemy do przodu

Sienno – gniazdo rodowe Oleśnickich. Tu urodził się kardynał Zbigniew Oleśnicki, wpływowy polityk Rzeczypospolitej i stąd wywodzili się wielcy tego rodu. Obecnie wieś, a do 1869 r. miasto lokowane w 1431 lub 1442 r.

Gmina Sienno leży w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie lipskim. Siedzibą władz gminy jest Sienno liczące ok. 915 mieszkańców.

Powierzchnia ogółem wynosi 14 715 ha.

Sienno ma bezpośrednie połączenia z Iłżą i Lipskiem drogą nr 747, Radomiem drogą nr 747 i nr 9 , z Ostrowcem Św. drogą powiatową 3536W.

W gminie prowadzone są inwestycje wpływające na poziom życia mieszkańców. Są to budowy:

 • Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Siennie – etap IV,
 • sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tarnówek,
 • instalacji solarnych,
 • przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sienno (w przygotowywaniu).

Gmina Sienno jest podzielona na 36 sołectw. Wg stanu na dzień 31.12.2013 r. mieszka tu 6170 osób.

Najstarszym zachowanym zabytkiem gminy, a także powiatu, jest kościół p.w. św. Zygmunta w Siennie, ufundowany przez Dobiesława Oleśnickiego w 1431 roku. Gotycka świątynia z czerwonej cegły konsekrowana w 1442 roku przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, kryje oprócz bogatych zdobień również tablicę erekcyjną przedstawiającą akt fundacyjny świątyni. Drzwi żelazne kute ręcznie, prowadzące do świątyni ozdobiono herbami Dębno i Korczak. W podziemiach kościoła pochowany został fundator świątyni.

Przy kościele znajduje się również dzwonnica z XVII w. Na uwagę zasługuje również cmentarz grzebalny zlokalizowany przy ul. Cmentarnej i przy ul. Partyzantów pozostałości po żydowskiej nekropolii. Nieopodal Sienna, w Krzyżanówce, znajduje się zabytkowy dworek z końca XIX w.

Chlubą gminy są szkoły – 2 zespoły szkół prowadzone przez gminę – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie oraz Zespół Szkół w Jaworze Soleckim, a także  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie prowadzony przez powiat. Ważną placówką oświatową jest także Ognisko Muzyczne w Siennie.

Warto zobaczyć również pomniki przyrody:

 •  w Siennie  – lipa drobnolistna, wiek ok. 350 lat;
 •  w Adamowie – dąb szypułkowy, wiek ok. 260 lat;
 •  w Krzyżanówce  – dąb szypułkowy, wiek ok. 160 lat;
 •  w Krzyżanówce – jesion wyniosły, wiek ok. 140 lat.

Na atrakcyjność turystyczną gminy wpływa również to, że Sienno leży przy szlaku Bursztynowym Greenways i czerwonym szlaku turystycznym. Gmina Sienno należy również do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.

Do najważniejszych walorów środowiska przyrodniczego zalicza się:

 • bogate zasoby biologiczne;
 • kompleksy leśne;
 • zasoby wód podziemnych o dobrej jakości;
 • obszary gleb o wysokiej klasie bonitacyjnej;
 •  czyste powietrze;
 • duże walory krajobrazowe, zwłaszcza wynikające z położenia w dolinie rzeki Wisły i jej dopływów.

Gmina Sienno aktywnie uczestniczy w projektach funduszy Europejskich takich jak Kapitał ludzki, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz PROW na lata 2007-2013.

Z pozyskanych funduszy w ostatnich latach wykonano:

 • Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jawor Solecki, Jaworska Wola, Wyględów.
 • Budowę świetlicy wiejskiej w Olechowie Starym.
 • Przebudowę oraz remont kompleksowy świetlicy wiejskiej w Osówce.
 • Budowę Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Siennie etap III.

Na terenie gminy działają koła łowieckie: Przepiórka, Krępianka, Lis.

Corocznie gmina wykonuje inwestycje drogowe w zakresie przebudowy nawierzchni dróg. W bieżącym roku przebudowane zostaną drogi w Dębowym Polu oraz Wierzchowiskach Pierwszych.

Na terenie Gminy Sienno swoją siedzibę ma Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” Sienno, który istnieje od 1955 roku. Klub posiada jedną sekcję piłki nożnej, w której trenuje 70-ciu zawodników w 3 kategoriach wiekowych tj. seniorzy, juniorzy starsi oraz trampkarze. Drużyna seniorów z powodzeniem występuje na boiskach Tymex Ligi Okręgowej.

Co roku odbywa się „Bieg uliczny dookoła Sienna” o puchar Wójta Gminy.

Gminny Ośrodek Kultury skupia swoją działalność na organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych oraz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Należą do nich: zajęcia wokalne, taneczne, plastyczne, teatralne oraz warsztaty z wikliny papierowej i rękodzieła artystycznego.

Przy GOK działają następujące zespoły: Kapela Podwórkowa „U MAXA”, Chór Integracji Międzypokoleniowej, Chór „Grazioso” oraz formacje taneczne „Bąbelki”, „Fair Play” i „Show Time”.

Najważniejsze wydarzenia kulturalne:

 • Dni Kultury Sienna, w ramach których odbywają się Przeglądy Kapel Weselnych,
 • Mazowieckie Spotkania Kapel Podwórkowych im. Jana Stępniakowskiego,
 • Dożynki Gminne.

Oddając hołd wielkiemu rodakowi – Zbigniewowi Oleśnickiemu – w 555 rocznicę Jego śmierci, gmina Sienno zorganizowała Mazowiecki Jarmark Średniowieczny.

Dlatego hasło naszej gminy brzmi „Doceniając historię, idziemy do przodu”.Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły