Gmina Sochaczew z nutką Chopina w tle

Położona w sercu Zachodniego Mazowsza gmina Sochaczew łączy tradycje ze zdobyczami nowoczesności. Malownicza i gościnna ziemia sochaczewska przyciąga różnymi walorami: bogatą historią, atrakcjami turystycznymi oraz pięknem naturalnego krajobrazu.

Obszar gminy Sochaczew, na którym żyje 10 tys. mieszkańców, zajmuje 91,4 km2, a w ich obrębie 34 sołectwa. Gmina jest usytuowana wokół miasta Sochaczew, w bliskiej odległości od stolicy. Przez teren Gminy przebiega droga międzynarodowa Berlin – Warszawa – Moskwa oraz linia kolejowa Paryż – Berlin – Warszawa – Moskwa.
Nadrzędnym celem określonym w Strategii Rozwoju Gminy jest trwały rozwój gospodarczy i społeczny jednostki przy zachowaniu zasad ochrony środowiska naturalnego z jednoczesnym ciągłym doskonaleniem warunków życia jej mieszkańców.

Położenie gminy Sochaczew, doskonałe połączenia komunikacyjne, długoletnie tradycje w rozwoju przedsiębiorczości oraz turystyki, w połączeniu z przychylnością miejscowych władz sprawiają, że jest to znakomite miejsce do lokowania kapitału inwestycyjnego. Toteż istotnym zadaniem samorządu jest stwarzanie dogodnych warunków do działalności usługowej, handlowej i produkcyjnej dla przyszłych inwestorów.

Realizacja celów rozwoju gminy następuje poprzez podejmowane działania w zakresie zrównoważonego rozwoju przestrzennego, zgodnie z potrzebami gospodarczymi, społecznymi i ekologicznymi, priorytetowe traktowanie zamierzeń zainteresowanych inwestorów, którzy mogą liczyć na bezpośrednie wsparcie władz gminy oraz systematyczne polepszanie infrastruktury drogowej (modernizację i remonty nawierzchni dróg gminnych oraz budowę nowych chodników dla pieszych) i wodociągowej(do wszystkich miejscowości gminy dostarczana jest woda z 4 zautomatyzowanych nowoczesnych stacji uzdatniania wody. Poważnym zadaniem jest skanalizowanie gminy i budowa oczyszczalni ścieków. Na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej rozpoczęto prace nad projektem sieci kanalizacyjnej. Na pozostałych terenach, gdzie zabudowa jest rozproszona, preferowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Ważnym obszarem aktywności władz lokalnych są działania zmierzające do rozwoju kultury, oświaty i sportu. Na terenie gminy Sochaczew funkcjonuje siedem szkół: 4 szkoły podstawowe, 2 zespoły szkół oraz gimnazjum. Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne, a każda szkoła posiada zaplecze informatyczne w postaci pracowni komputerowych z dostępu do Internetu. Jest też 5 nowoczesnych sal gimnastycznych, w których prowadzone są zajęcia sportowe nie tylko dla młodzieży szkolnej, lecz także dla zainteresowanych sportem mieszkańców gminy.

Ponadto przy Zespole Szkół w Kątach od 2012 roku funkcjonuje boisko „Orlik”, które przyciąga nie tylko młodzież szkolną, mieszkańców gminy , ale również młodzież miejską.
Celem samorządu jest również rozwój struktury teleinformacyjnej na terenie całej gminy. W planach mamy zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do Internetu w celu szybkiego dotarcia do informacji i załatwiania spraw drogą elektroniczną.

Zgodnie z celami wyznaczonymi w strategii rozwoju gmina dąży też do podniesienia atrakcyjności turystycznej zarządzanego obszaru. Niewątpliwie jedną z największych atrakcji gminy Sochaczew, przyciągającą turystów nie tylko z całej Polski, ale i z całego świata jest Żelazowa Wola. W dworku (będącym dawną oficyną pałacu Skarbków) urodził się największy polski kompozytor – Fryderyk Chopin. Obecnie zarządza nim Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Od 1954 roku w Żelazowej Woli organizowane są koncerty z udziałem wybitnych pianistów. W 2009 roku przeprowadzono renowację dworku i parku oraz wybudowano nowe sale koncertowe. Tym samym Żelazowa Wola całkowicie zmieniła swoje oblicze do której odwiedzenia już dziś serdecznie zapraszam. To urokliwe i znane na całym świecie miejsce odwiedza rocznie około 200 tys. turystów. Nadrzędnym celem władz gminy jest zapewnienie gminie Sochaczew znaczącej i konkurencyjnej pozycji w powiecie, regionie, Polsce i w Europie dzięki wykorzystaniu jej mocnych stron oraz szans wynikających z potencjału historycznego, gospodarczego i społecznego.
Wizję rozwoju gminy cechuje kompleksowe myślenie strategiczne, tak aby stała się ona stabilnym obszarem podejmowania długookresowych planów i decyzji. lanowane działania służą ciągłemu rozwojowi gminy.

Do odwiedzenia naszej atrakcyjnej dla mieszkańców, otwartej dla inwestorów oraz pięknej i gościnnej dla turystów ziemi sochaczewskiej serdecznie zapraszam.

Mirosław Orliński
Wójt Gminy Sochaczew

Atuty gminy:

  • bardzo dobra infrastruktura komunikacyjna (autostrada – A2 w odległości 15 km, droga krajowa nr 2. Odległość do warszawy 60 km, do Łodzi 70km, międzynarodowa magistrala kolejowa łącząca Europę Wschodnią z Zachodnią);
  • wartościowe położenie gminy z punktu widzenia atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i krajobrazowej;
  • bardzo dobrze rozbudowana sieć placówek oświatowych (7 szkół na terenie gminy);
  • dobrze zorganizowany system finansowania rozwoju oświaty;
  • oferujemy zwolnienia podatkowe dla podmiotów, które utworzą nowe miejsca pracy;
  • posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz przychylność i pomoc administracji samorządowej;
  • atrakcyjność inwestycyjną potwierdzają doświadczenia innych – tych, którzy już zainwestowali w gminie Sochaczew np. firma MARS, Sonoco – Alcore, MFO, Verona, Fruit Land, Agropex, a w 2012 i 2013 roku nowopowstały duży kompleks handlowy OBI, Mcdonald`s, Multi Shop i TESCO;
  • przyznane nagrody i wyróżnienia – w tym Gmina Fair Play 2011, Mazowiecka Gmina na 5 i inne.

Urząd Gminy Sochaczew
96-500 Sochaczew,
ul. Warszawska 115
tel. (046) 864 26 00
faks. (046) 864 26 02
www.gmina.e-sochaczew.pl
mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły