60 lat OSP Wysokie

29 czerwca 2014 r. druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem, gmina Zamość, powiat zamojski, województwo lubelskie, obchodzili jubileusz 60-lecia istnienia. Jednostka zrzesza 24 druhów, od 2007 r. działa przy niej Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza skupiająca 8 członków. Przed laty w skład jednostki wchodziła również żeńska drużyna pożarnicza.

Historia OSP Wysokie rozpoczyna się w roku 1954, kiedy to z inicjatywy mieszkańców miejscowości Wysokie: Józefa Chrzana, Michała Kudyka, Witolda Wajszczuka, Gustawa Pupca i Waleriana Kwoki została powołana do życia jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pierwszym Prezesem OSP Wysokie został wybrany Jan Kwitek. W latach kolejnych funkcję tę pełnili: Józef Chrzan, Bolesław Waśko, Czesław Kiecana, Mieczysław Dawid, Zdzisław Wiater, Jerzy Sobczuk. Od 2008 roku funkcję tę sprawuje Marcin Sobczuk.

Funkcję Naczelnika OSP Wysokie sprawowali następujący druhowie: Antoni Kwitek, Gustaw Pupiec, Walerian Kwoka, Zdzisław Piasecki, Czesław Kiecana, Stanisław Oszust -Sikorski. Od 2011 r. funkcję Naczelnika sprawuje Karol Szpuga.

W latach 1971-1977 przy OSP Wysokie działała żeńska drużyna pożarnicza. Przewodniczyła jej Zofia Piasecka.

Do najwybitniejszych postaci związanych z OSP Wysokie należy zaliczyć: druha Zdzisława Piaseckiego, który pełnił funkcję Naczelnika OSP Wysokie w latach 1963-1985, a także Komendanta Gminnego ZOSP RP; druha Jerzego Sobczuka, który służył w OSP Wysokie 48 lat, z czego 16 lat pełnił funkcję Prezesa, przez wiele lat był członkiem Zarządu Gminnego Związku OSP RP Gminy Zamość; druha Stanisława Oszusta-Sikorskiego, który pełnił nieprzerwanie funkcję Naczelnika OSP Wysokie przez 20 lat; druha Zdzisława Wiater związanego z OSP od samego jej początku, byłego Prezesa jak i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który dnia 25 maja 2012 roku został odznaczony medalem honorowym im. Bolesława Chomicza za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem.

Druhowie z Wysokiego cały czas podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w podstawowych i specjalistycznych szkoleniach, aby lepiej móc nieść pomoc potrzebującym, aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej i gminnej społeczności, m.in. pomagając Paniom z KGW Wysokie w prowadzeniu Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem, zapewniając obsługę liturgiczną wielu uroczystościom kościelnym, uczestnicząc w dorocznej pielgrzymce do Krasnobrodu, prezentując się na dożynkach gminnych, powiatowych, z zaangażowaniem uczestnicząc w akcjach honorowego krwiodawstwa. Obie drużyny – OSP i MDP, odnoszą sukcesy w corocznych zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując czołowe lokaty wśród drużyn z terenu Gminy Zamość: trzykrotnie I miejsce wśród jednostek OSP Gminy Zamość: w 2007 r., w 2008 r., w 2009 r., a także uczestnicząc trzykrotnie w zawodach na szczeblu powiatowym: w 2007 r., w 2009 r., w 2011 r.

Jubileuszowa uroczystość miała miejsce na placu przy Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem. W intencji druhów Mszę Świętą odprawił ks. Bolesław Zwolan, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Ap. w Sitańcu. Poprzedził ją uroczysty ceremoniał strażacki. W czasie Mszy Świętej poświęcony został nowy sztandar dla jednostki OSP Wysokie, jak też figura św. Floriana.

Po Mszy Świętej miał miejsce ceremoniał wbijania gwoździ w drzewce sztandaru, który następnie Prezes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Zamościu druh Ryszard Gliwiński przekazał jednostce OSP Wysokie. Sztandar ufundowany został przez społeczeństwo wsi Wysokie oraz sponsorów.

Za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej Jednostka OSP Wysokie została odznaczona „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”. Odznaczeni zostali także druhowie z OSP Wysokie, jak też innych jednostek OSP Gminy Zamość.

W dalszej części uroczystości druhowie z OSP Wysokie przekazali upominki dla: byłych strażaków z OSP Wysokie, małżonek strażaków, którzy odeszli, członkiń byłej żeńskiej drużyny pożarniczej, a także szczególnym osobom, wspierającym działalność jednostki OSP Wysokie.

Uroczystości zakończyły się koncertem zespołu Camerata Belfer i Tria Rodzinnego Badachowie z Sitańca.

Tekst: Paweł Mróz


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły