Gmina Promna – inwestycje są najważniejsze

Rozmowa z Wojciechem Nowakiem, wójtem gminy Promna

• Panie wójcie mija kadencja samorządu 2010-2014. Jak pan ocenia ten okres?

– Gmina Promna w tym czasie ukierunkowała się głównie na inwestycje i zalicza ten okres do bardzo udanych. Można ocenić, że gminie Promna udało się utrzymać dobre tempo rozwoju, mimo odczuwalnych skutków spowolnienia gospodarczego. Jeżeli chodzi o inwestycje realizowane w latach 2010-2014, była to także kontynuacja dużych zadań rozpoczętych w latach poprzednich. Tak dynamiczny i intensywny rozwój gminy był możliwy przede wszystkim dzięki środkom unijnym, środkom od Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego oraz własnym.

• Co konkretnie udało się zrobić w gminie?

– Naszym największym sukcesem było wybudowanie mostu na rzece Pilicy w miejscowości Biejków. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 733 941,67 zł, z czego kwota 1 758 000,00 zł stanowiła dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Bardzo ważnym elementem rozwoju naszej gminy stanowiła  budowa dróg lokalnych. W latach 2006-2014 wybudowaliśmy prawie50 kmnowych dróg asfaltowych. Naszym jedynym sukcesem nie były jednak wyłącznie drogi, ponadto udało się nam wyremontować szkoły: w Promnie oraz w Olkowicach (w trakcie rozbudowy), poprawić infrastrukturę sportową poprzez modernizację stadionu sportowego w Falęcicach, wybudowanie kompleksu boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Przybyszewie oraz boiska ze sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Promnie. Wśród naszych inwestycji znalazły się również te związane z instalacją wodno-kanalizacyjną, należą do nich m.in. budowa wodociągu Adamów – Pacew – Przybyszew oraz stacji uzdatniania wody w Falęcicach za łączną kwotę 1 510 493,19 zł. Gmina inwestowała również w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę ronda w Falęcicach, chodników w Falęcicach i w Promnie, zakup trzech lekkich samochodów strażackich, wyremontowała również świetlice wiejskie oraz dwa ośrodki zdrowia, a także odrestaurowała dwa skwery w miejscowości Promna i Przybyszew.

•  Wspominał pan o ośrodkach zdrowia. Jak funkcjonuje Służba Zdrowia na terenie gminy?

– Zapewnienie naszym mieszkańcom dostępu do sprawnie funkcjonującej Służby Zdrowia jest dla gminy priorytetem. Na naszym terenie funkcjonują dwa ośrodki zdrowia w miejscowości Falęcice oraz Przybyszew, które jak wspomniałem zostały wyremontowane dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, własnym, jak i samego SPZOZ. Łącznie w obydwu ośrodkach zapisanych jest 3959 pacjentów.

• Ważne cele do zrealizowania w przyszłości na terenie gminy?

– Rozwój lokalny powinien wynikać z konkretnej wizji kształtowania się w obrazu gminy w przyszłości. Planowanie przyszłości wiąże się z określeniem celów, jakie powinny być osiągane. Gmina Promna wymaga jeszcze wielu nakładów i działań w dziedzinie kultury, oświaty, ochrony środowiska, jak również rolnictwa. Będziemy starać się realizować te potrzeby racjonalnie wykorzystując środki własne oraz pozyskując jak najwięcej środków z zewnątrz, umożliwiających nam dalszy rozwój. Chcemy, aby nasza gmina rozwijała się jeszcze bardziej dynamicznie i stawała się przyjazna dla mieszkańców. To właśnie samorząd gminny stanowi punkt wyjścia dla pozostałych struktur organizacyjnych, bowiem na tym szczeblu koncentruje się życie lokalnej społeczności. Planowanie i realizowanie inwestycji wymaga zaangażowania oraz pracy wielu ludzi. Gmina jako główne ogniwo samorządu terytorialnego posiada duże możliwości rozwojowe, a jej przyszłe plany związane są ze społecznością lokalną. A to dlatego, że właśnie na tym szczeblu koncentruje się życie mieszkańców.

Rozmawiała: Ewa Ławnicka


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Forum Samorządowe „Woda dla Polski”

    27 czerwca 2022 r. w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe „Woda dla Polski”. …

  • Samorządowy głos powiatów

    Podczas pierwszego dnia XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (najwyższej władzy ZPP), które odbylo się Mikołajkach zgromadzeni delegaci (starostowie i …

  • Forum Samorządów „Woda dla Polski”

    W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego i Green Light Media Sp. z o.o. – wydawcy „Gospodarza – poradnika samorządowego” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa …