Góra Kalwaria – tradycja i nowoczesność

Gmina Góra Kalwaria to podwarszawska gmina, leżąca w powiecie piaseczyńskim. Powierzchnię 145 km2  zamieszkuje obecnie ponad 25 tys. osób. Gmina miejsko-wiejska składa się z miasta Góra Kalwaria i trzydziestu ośmiu sołectw.

Największym atutem gminy jest jej położenie, blisko Warszawy, na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych wschód-zachód i północ-południe. Rolniczy charakter południowej części  kontrastuje z przemysłową północą.

Strefa północna to tereny przeznaczone głównie pod działalność usługową i logistyczną oraz przemysł nieuciążliwy dla środowiska. Nie wyklucza się tu jednak budownictwa mieszkaniowego. Plany miejscowe, które zostały sporządzone zwłaszcza dla miejscowości położonych na kierunkach „warszawskich” Góra Kalwaria – Piaseczno i Góra Kalwaria – Konstancin Jeziorna, uruchomiły duże obszary terenów inwestycyjnych przeznaczonych na cele usługowe i przemysłowe, zwłaszcza zaś – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Południowa część gminy przewidziana jest przede wszystkim pod inwestycje sportowo-rekreacyjne. Istnieją tu również sprzyjające warunki dla przemysłu przetwórczego. Zagłębie owocowo-sadownicze (największe w Europie) zapewnia stabilne dostawy surowca.

Góra Kalwaria posiada bogatą, wielowiekową historię, liczne zabytki, piękne krajobrazy. Budownictwo sakralne doskonale wpisuje się w żywy organizm miasta dodając mu uroku i niezwykłości.

Niepowtarzalne walory turystyczne i krajobrazowe – Wisła i skarpa wiślana, Czersk i ruiny zamku, baza sportowo-rekreacyjna oraz unikalne w skali europejskiej założenia architektoniczne miasta – oferują szeroki wachlarz szans inwestycyjnych, zwłaszcza w zakresie turystyki rekreacji.

Dziś Góra Kalwaria to prężnie rozwijające się miasto, pielęgnujące swoje tradycje, a jednocześnie dotrzymujące kroku cywilizacji. Konsekwentnie dąży do tworzenia coraz lepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania nowych inwestycji.

Największą inwestycją infrastrukturalną realizowaną w latach 2014-2016 jest budowa obwodnicy Góry Kalwarii, nie ulega wątpliwości, że odegra ona  niebagatelną rolę w procesie rozwoju całej gminy oraz poprawi jakość życia mieszkańców i bezpieczeństwo drogowe w mieście.

W 2014 r. zmodernizowany został, przy udziale funduszy unijnych, zabytkowy budynek na terenie byłej jednostki wojskowej. Stary i zdewastowany „Dom Żołnierza” zamienił się w wielofunkcyjny Ośrodek Kultury. W ramach prac zmieniono elewację i uporządkowano otoczeniu budynku, przebudowując ulice i chodniki, a we wnętrzu stworzono 21 pomieszczeń, niezbędnych dla funkcjonowania placówki kulturalnej. Centralnym miejscem jest sala widowiskowa ze sceną, mogąca pomieścić 250 osób. Dofinansowanie z UE wyniosło ponad 1,5 mln złotych. Obiekt otrzymał tytuł „Modernizacja Roku 2013” w ogólnopolskim konkursie na najlepszą modernizację w Polsce. Tuż obok Ośrodka Kultury wyrosła nowoczesna hala widowiskowo-sportowa, której otwarcie planowane jest na początek września. Koszty, blisko 10 milionowej inwestycji, obciążyły w równych częściach budżety gminy i starostwa powiatowego.

Utworzenie Budżetu Obywatelskiego zaowocowało uruchomieniem inicjatyw społecznych, czego owocem jest, wyłoniony drogą głosowania, skatepark służący mieszkańcom miasta.

W 2013 r. wobec kryzysu demograficznego, dążąc do wspierania rodzin wielodzietnych władze Gminy Góra Kalwaria wprowadziły Kartę Dużej Rodziny. W bieżącym roku burmistrz Dariusz Zieliński odebrał z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego podziękowanie za Kartę, która jest wyrazem troski o dobro rodzin wielodzietnych i wrażliwości na ich potrzeby oraz za włączenie się w budowanie dobrego klimatu dla rodzin w Polsce. Dotychczas Kartę Dużej Rodziny wprowadziło około 200 samorządów.

Mając na uwadze nowoczesność i rozwój, władze kładą wielki nacisk na dogodne i sprzyjające warunki dla przedsiębiorców, proponując ciekawe tereny oraz fachową i przyjazną obsługę. Za taką postawę gmina została pięciokrotnym laureatem Konkursu Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. W konkursie „Grunt na medal” ogłoszonym  przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych grunt zgłoszony przez gminę, jako jeden z 5 na Mazowszu pomyślnie przeszedł weryfikację i zakwalifikował się do II etapu.

Jesteśmy otwarci na wszelkie przedsięwzięcia, na które patrzymy przez pryzmat rozwoju  a zwłaszcza poprawy bytu mieszkańców, korzyści materialnych inwestorów i zasobności gminy.

Olbrzymi potencjał rozwojowy wraz z dogodnym położeniem gminy przy ważnych traktach komunikacyjnych tworzą środowisko aktywizujące gospodarkę. Przyrost nowoczesnej infrastruktury miejskiej jest gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria
05-530 Góra Kalwaria
ul. 3 Maja 10
Telefon 22 727 34 11-13
Faks 22 727 13 78
E-mail: umig@gorakalwaria.pl

www.gorakalwaria.pl

 


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły