Gmina Janów Podlaski – nie tylko konie

Gmina Janów Podlaski, zajmująca powierzchnię 135,73 km2, położona jest w północnej części powiatu bialskiego oraz w północno-wschodniej części województwa lubelskiego. Zamieszkuje ją 5600 osób. Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 18 sołectw i odrębną jednostkę osadniczą – Wygoda, w której znajduje się słynna stadnina koni. Siedzibą gminy jest Janów Podlaski, dawniej miasto, obecnie osada.

Gmina Janów Podlaski słynie z najpiękniejszej rasy koni arabskich, które hodowane są w miejscowej stadninie. Coroczne aukcje przyciągają koneserów z całego świata, a zawierane transakcje sięgają kilku milionów euro.

Ale Janów Podlaski to nie tylko słynne na całym świecie konie arabskie. Gmina może poszczycić się wieloma zrealizowanymi inwestycjami, które zmieniają oblicze gminnych miejscowości i podnoszą komfort życia mieszkańców. Mimo realizacji wielu kosztownych przedsięwzięć, w tegorocznym ogólnopolskim rankingu gmin, Janów Podlaski uplasował się na 20 miejscu pod względem wyników finansowych. Świadczy to o mądrym gospodarowaniu gminnymi finansami i umiejętności pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Warto podkreślić, że zadłużenie gminy wynosi jedynie ok. 3 procent, a wolne środki na lokatach to ponad 7,5 mln zł.

W tegorocznym budżecie gminy na inwestycje zaplanowano kwotę ponad 20 mln zł, co stanowi prawie 60 procent wpływów do gminnej kasy. Duża część tej kwoty przeznaczona została na poprawę infrastruktury drogowej. W Janowie Podlaskim realizowana jest kompleksowa modernizacja dziewięciu ulic, łącznie z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, usunięciem kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, wybudowaniem kanalizacji burzowej, wymianą gruntu na 80 cm, dwoma warstwami asfaltu (7 i 5 cm), z krawężnikami i chodnikami. Koszt wybudowania takiego kilkukilometrowego ciągu drogowego oszacowano na 10 mln zł, a po przetargu wyniósł on 6,5 mln zł, z czego 3 mln zł to środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a 3,5 mln zł to środki własne gminy.

W tym roku zakończony zostanie również remont wszystkich świetlic wiejskich, których na terenie gminy jest dziesięć, łącznie z domem kultury. W miejscowości Nowy Pawłów powstał zupełnie nowy obiekt o wartości ponad 1,5 mln zł, z nowoczesnym ogrzewaniem, w którym zastosowano pompy ciepła oraz pomieszczeniami dla straży pożarnej, gdzie będzie można organizować imprezy na ok. 200 osób. Mniejsze świetlice powstają w: Jakówkach (wartość ok. 700 tys. zł), i w miejscowości Ostrów (ok. 300 tys. zł). Na te inwestycje pozyskane zostało dofinansowanie z PROW w wysokości 75 procent.

W sierpniu br. ruszyła budowa 100 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach, które nie posiadają kanalizacji. Całkowicie skanalizowany jest już Janów Podlaski, a także Pawłów Stary i stadnina koni, które tworzą aglomerację.

Inwestycja na miarę XXI wieku to solary, które są montowane na 420 budynkach mieszkańców w całej gminie. Właściciele ponoszą koszty w wysokości ok. 1200 zł, co stanowi 15 procent inwestycji, reszta jest dofinansowywana w ramach RPO. Wszystkie gospodarstwa, które zgłosiły chęć wykonania tej inwestycji, będą od wiosny korzystać z energii słonecznej.

Nietypowym, aczkolwiek kosztownym przedsięwzięciem gminnych władz było wybudowanie trzech bloków socjalnych dla osób będących w najtrudniejszej sytuacji finansowej. 31 lipca br. trzydzieści rodzin otrzymało klucze do swoich nowych mieszkań. Dla większości z nich była to jedyna możliwość na posiadanie własnego lokum. Lokale zostały wykończone „pod klucz” i po wstawieniu mebli są gotowe do zamieszkania. Czynsz miesięczny wyniesie zaledwie 25 zł.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ponad 3 miliony złotych. Udało się otrzymać dotację ze środków wsparcia rządowego, wypłacanych przez BGK na podstawie ustawy o wspieraniu budownictwa mieszkaniowego, w wysokości 30 procent inwestycji. Inicjatywę w sprawie wyasygnowania pozostałych funduszy z budżetu gminy poparła Rada Gminy, uznając, że cel jest słuszny i potrzebny. Dzięki temu kilkadziesiąt rodzin znajdzie swoją bezpieczną, życiową przystań. Powstałe trzy bloki mieszkalne zaspokajają w 90 procentach zapotrzebowanie mieszkańców. O tym, czy powstaną następne zdecyduje skala potrzeb i opinie lokatorów zasiedlonych mieszkań.

Inwestycja zasługuje na szczególną uwagę, jako pierwsza tego typu w powiecie bialskim i jedna z nielicznych w kraju. Została wykonana przy znacznym udziale środków własnych, co potwierdza gospodarność władz gminy. Świadczy również o dalekowzrocznym planowaniu i trosce władz gminy o los swoich mieszkańców. To także przykład znakomitej współpracy między wójtem i Radą Gminy, ukoronowanie wytrwałej pracy, skutecznych decyzji oraz umiejętności jednoczenia wysiłków.

Obok realizacji dużych, kosztownych inwestycji, gmina realizuje również wiele mniejszych, ciekawych projektów, idąc z duchem postępu. W Janowie Podlaskim działa kino 3D, a odwiedzający stronę internetową gminy mogą poznać interesujące miejsca Janowa Podlaskiego i okolicy odbywając wirtualny spacer po gminie. Warto zajrzeć, bo jest co oglądać.

W Janowie Podlaskim zachowały się historyczne monumentalne budowle, jak kościół p.w. św. Trójcy, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, budynki dawnego sanktuarium, dzwonnica, czy zamek biskupi, jak również typowa XIX. i XX. wieczna drewniana zabudowa małomiasteczkowa, głównie parterowa, z siecią ulic i placów, których aktualnie jest 45. Centralny punkt osady stanowi rynek – Plac Partyzantów, którego historyczny układ na przestrzeni wieków nie został zmieniony. W centrum rynku usytuowany jest zespół sklepów zwanych kramnicami. Ze względu na szczególne wartości historyczne i kulturowe, osada Janów Podlaski objęta jest ochroną konserwatorską i archeologiczną. Wszelkie inwestycje, adaptacje, modernizacje budynków oraz podziały działek muszą być uzgadniane ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przez Janów Podlaski przebiega droga wojewódzka nr 698 relacji Siedlce-Łosice-Konstantynów-Terespol, biegnąca niemalże przez środek gminy na odcinku ok. 17 km aż do granicy państwa. Od strony północnej i częściowo wschodniej, na odcinku ok. 25,5 km gmina graniczy z rzeką Bug, która jest zarazem granicą państwową z Białorusią.

Takie usytuowanie niesie za sobą pewne korzyści dla lokalnego samorządu. Zawarte przez Janów Podlaski porozumienie z miastem partnerskim Iwanowo pozwoliło na otrzymanie refundacji wydatków poniesionych w 2005 r. na budowę oczyszczalni ścieków, w wysokości 1 mln 850 tys. zł, w ramach projektu współpracy Polska-Białoruś-Ukraina. Na terenie gminy organizowane są również imprezy kulturalne w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży, podczas których zawiązuje się wiele trwałych przyjaźni. Były również wymienne pobyty seniorów. Kilkanaście osób z Niemiec przebywało w tym roku w gminie Janów Podlaski, a w ubiegłym roku janowscy seniorzy gościli w Niemczech. Środki finansowe na tygodniowy pobyt niemieckich gości wyasygnowała gmina. A dzięki funduszom Związku Młodzieży Wiejskiej były także półkolonie dla 55. osobowej grupy dzieciaków.

W gminie działa obecnie jedna szkoła. 12 lat temu, gdy obecny wójt obejmował swój urząd, było 786 uczniów i funkcjonowały dwie szkoły podstawowe oraz dwie filie. Dziś liczba uczniów zmniejszyła się do 460 i jest to poziom ustabilizowany, więc zdecydowano o pozostawieniu jednej placówki. W jednym szkolnym budynku w Janowie Podlaskim mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum. Starosta bialski jest organem prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Hodowli Koni, do którego uczęszcza młodzież z całej Polski.

Gmina Janów Podlaski położona jest na terenie obszaru Natura 2000 i Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Atrakcyjność przyrodnicza gminy, a także rodzinne związki sprzyjają powolnemu, ale stałemu rozwojowi zabudowy letniskowej, co sprzyja rozwojowi agroturystyki. Gmina Janów Podlaski to prawdziwe zagłębie agroturystyczne. Zapraszamy do zwiedzania gminy, spędzania urlopów i wolnego czasu w bardzo gościnnych gospodarstwach agroturystycznych, położonych w urokliwych miejscach ze wspaniałymi widokami na naturę i przyrodę. Przyjedź więc do Janowa, a będziesz za nim tęsknił i do niego powracał.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły