Gmina Skórzec – widoczna na tle regionu

Gmina Skórzec, w skład której wchodzą 23 sołectwa, położona jest na południowy-zachód od Siedlec przy drodze wojewódzkiej  nr 803. Zamieszkuje ją ponad 7750 osób. Gmina cechuje się stałym wzrostem liczby ludności, głównie z uwagi na atrakcyjne tereny pod zabudowę mieszkaniową.

Rozwój Skórca i okolicznych wiosek związany jest z powstaniem kościoła pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła Apostoła i klasztoru ojców Marianów. Gmina jako samodzielna jednostka administracyjna została powołana po raz pierwszy w okresie Księstwa Warszawskiego w 1809 roku.

Gminy Skórzec w ostatniej dekadzie zanotowała znaczący wzrost tempa rozwoju. Tylko w latach 2007-2013 zrealizowała kilkanaście projektów unijnych na kwotę ponad 22 mln złotych (z czego pozyskana dotacja przekroczyła 15 mln złotych), stając się jednym z liderów w pozyskiwaniu funduszy unijnych na Mazowszu. Łącznie z budżetów: UE, województwa, powiatu i własnego, gmina w ostatniej dekadzie wykonała inwestycje za około 60 milionów złotych. W tym czasie wybudowano ponad 86 km sieci wodociągowej i ponad 67 km sieci kanalizacyjnej. Na dzień dzisiejszy z wodociągu w gminie Skórzec korzysta prawie każdy mieszkaniec, natomiast do kanalizacji włączono ponad 1100 zabudowań. Wybudowano oczyszczalnię ścieków w Żelkowie, dwa razy rozbudowano oczyszczalnię w Skórcu, rozbudowano Szkołę Podstawową z halą sportową w Skórcu, oddano do użytku 35 odcinków dróg utwardzonych, wyremontowano 6 świetlic, wdrożono kilka programów podnoszenia jakości nauczania i wsparcia dla bezrobotnych oraz kilka projektów kulturalnych.

Siedziba Urzędu Gminy mieści się w centrum miejscowości, przy ulicy Siedleckiej 3. Obiekt jest także siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Gminnej Administracji Szkół. W budynku dyżury pełni doradca rolniczy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Siedlce.

Funkcjonują tu 4 szkoły podstawowe, w tym niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku prowadzona przez miejscowe stowarzyszenia, gimnazjum oraz 3 niepubliczne przedszkola. Placówki oświatowe, w ostatnich latach, zostały rozbudowane i zmodernizowane. Wybudowano salę gimnastyczną i stołówkę przy Szkole Podstawowej w Skórcu. Wszystkie szkoły wyposażono w nowy sprzęt komputerowy. Uczniowie z gminy Skórzec odnoszą znaczące sukcesy sportowe i artystyczne w skali ogólnopolskiej i regionalnej. W gminie zrealizowano kilka projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczących wyrównywania szans w dostępie do edukacji, podnoszenia poziomu nauczania oraz interaktywnej edukacji.

Na terenie Skórca znajduje się m. in. zabytkowy barokowo-klasycystyczny kościół pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła i murowana kapliczka przydrożna z figurą św. Jana Nepomucena.

Za sprawą klubów GLUKS „Naprzód” Skórzec oraz ULKS Gołąbek prężnie rozwija się działalność sportowa. Jako wielki sukces Naprzodu należy odnotować udział w rozgrywkach II Ligi Tenisa Stołowego oraz IV Ligi Piłki Nożnej seniorów (jako najmniejsza miejscowość w lidze) oraz tenisowe wygrane dzieci na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim w Turnieju o Puchar Ministra Sportu.

Wójt gminy Skórzec, pełni funkcję prezesa Zarządu Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Siedlcach, które od lat przewodzi w rankingach na Mazowszu.

Chlubą gminy są Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszone w 13 jednostkach, w tym 3 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Na ich wyposażeniu znajduje się 17 wozów bojowych.

Na terenie gminy działają m.in.:

– zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Trzcińca (laureat Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” w 2011r.),

– kapela „Wieśki i Cześki” – zespół powołany z inicjatywy obecnego Wójta wykonujący znane przyśpiewki folklorystyczne,

– oraz liczne zespoły przyszkolne.

Tempo rozwoju gminy utrzymuje się na wysokim poziomie. W roku 2014 r. rozpoczęto kolejne 2 zadania inwestycyjne, tj.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy, Dąbrówka-Niwka i Stara Dąbrówka oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy” – współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Grala-Dąbrowizna”, a także kilka mniejszych projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Do realizacji już czekają dokumentacje budowlane pod kolejne inwestycje. Gmina stale pozyskuje nowe fundusze na rozwój. Urząd Gminy w Skórcu bierze także udział w projekcie „Profesjonalny urząd – kompetentny urzędnik” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest poprawa standardów zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez urząd.

Gmina Skórzec jest doceniana zarówno w regionie, jak i na szczeblu krajowym. Wśród najważniejszych wyróżnień można wymienić:

2008: gmina Skórzec laureatem Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii „Najlepsza Gmina Wiejska”

2011: wójt Stanisław Kaliński w finale ogólnopolskiego konkursu Telewizji Polskiej S. A. „Wójt Roku 2011”

2012: zwycięstwo w plebiscycie „Twój Urząd – Najbardziej Przyjazny Urząd Gminy w Regionie” – nagroda czytelników „Tygodnika Siedleckiego”

Dynamiczny rozwój gminy to również wynik dobrej współpracy wójta z radnymi, sołtysami i organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenia z terenu gminy mogą pochwalić się prężną działalnością, szczególnie w dziedzinie kultury oraz sukcesami w aplikowaniu o środki zewnętrzne.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły