To nie tylko obowiązek, ale zaszczyt pracować dla naszej gminy

Gmina Sanniki to gmina typowo rolnicza. Może się też jednak pochwalić bogatą tradycją związaną z kulturą ludową i folklorem. Warto tu przypomnieć, że w Sannikach przebywał i tworzył Fryderyk Chopin, który wiele czerpał z miejscowego folkloru. Czy w oparciu o niektóre wyżej wymienione atuty gminy istnieje szansa, aby Sanniki stały się znaną gminą turystyczną? Jakie działania podejmuje gmina, by przyciągnąć turystów?

Tak. Gmina Sanniki posiada bogatą tradycję związaną z kulturą ludową i folklorem. Z ogromną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, iż Gmina Sanniki już jest znaną gminą turystyczną. To gmina chopinowska bardzo silnie związana z wielkim kompozytorem Fryderykiem Chopinem, który część swojego życia spędził właśnie w Sannikach i czerpał z zasobów ludowych Regionu Sannickiego, co da się usłyszeć w wielu utworach tego wielkiego kompozytora. Pragnę jednak podkreślić, iż Gmina Sanniki to również gmina leżąca na Szlaku Książąt Mazowieckich, co również jest atutem przyciągającym turystów do nas. Na terenie ogromnego, dziś odrestaurowanego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach, niegdyś wznosił się dwór książęcy. Jego fundamenty zostały odkopane podczas prac prowadzonych na terenie przypałacowego parku. Jest to niezwykłe odkrycie archeologiczne, gdyż są to jedyne na Mazowszu i w całej Polsce pozostałości dworu Książąt Mazowieckich. Mam nadzieję, iż w przyszłości zostanie on odbudowany i będzie stanowił wspaniałą atrakcję dla turystów. Do Gminy Sanniki przyciągają również wydarzenia kulturalne. W szczególności mam tu na myśli znane w całej Polsce, wspaniałe koncerty chopinowskie, organizowane niezmiennie od 1981 r. Podczas koncertów gościmy w Sannikach znanych pianistów z kraju i z zagranicy, a także aktorów polskiej sceny teatralnej i filmowej. Ponadto każdego roku organizowana jest również „Niedziela Sannicka” promująca Region Sannicki. Nawiązując do naszych związków z Książętami Mazowieckimi w ubiegłym roku odbył się w Sannikach I Festyn Rycerski „Na dworze Księcia Siemowita VI”. Jest to impreza, która pozwala przenieść się do czasów średniowiecza – w świat mężnych rycerzy i pięknych dam dworu oraz zręcznych rzemieślników. W tym roku odbył się II Festyn Rycerski w Sannikach. Zamiarem jest, aby stał się on imprezą cykliczną, która wpisuje się w kalendarz imprez Regionu Sannickiego.

Prace związane z odnową pałacu w Sannikach, to nie jedyne duże inwestycje w gminie. Co udało się zrealizować w tej kadencji?

Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w kwocie około 17 mln zł, była ogromnym przedsięwzięciem. Dzięki możliwości sięgnięcia po środki z Unii Europejskiej, a najpierw podpisania z Samorządem Województwa Mazowieckiego (w tym miejscu serdeczne podziękowania kieruję pod adresem Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego) umowy o współprowadzeniu wspólnej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, udało się uratować ten wspaniały obiekt, który dziś jest określany „perełką na Mazowszu”. Nie była to jednak jedyna duża inwestycja zrealizowana w Gminie Sanniki w mijającej kadencji. Z udziałem środków z Unii Europejskiej wyremontowanych zostało sześć świetlic wiejskich oraz zagospodarowany teren wokół nich. Powstały również boiska rekreacyjne, rozbudowana została oczyszczalnia ścieków w Sannikach, termomodernizacją objęte zostały budynki szkolne. Ponadto wybudowane zostały kolejne odcinki dróg gminnych. Obecnie w trakcie budowy znajduje się kanalizacja sanitarna na osiedlu przy ul. Witosa w Sannikach, a wkrótce rozpocznie się asfaltowanie kolejnych dróg gminnych.

W jednym z wywiadów mówił Pan, że największym wyzwaniem stojącym przed gminą jest kwestia poprawy stanu dróg. Czy rzeczywiście w tej dziedzinie czeka prawdziwy ogrom pracy? Czy udało się poprawić w tej kadencji stan dróg gminnych?

Jak już wspomniałem każdego roku z budżetu Gminy Sanniki przeznaczane są środki na budowę dróg gminnych, a wkrótce rozpocznie się budowa kolejnych odcinków tych dróg. Jestem przekonany, iż najtrudniejsze zadanie w zakresie budowy dróg gminnych zostało już wykonane. W następnych latach środki budżetowe będą przeznaczone na dokończenie budowy ostatnich odcinków nieutwardzonych dróg gminnych i położenie na drogach gminnych kolejnych warstw asfaltowych. Poprawa stanu dróg jest bardzo ważnym zadaniem, jakie stoi przed samorządami, w szczególności na terenach wiejskich. Jest to zadanie priorytetowe. Nie można planować realizacji innych inwestycji w sytuacji, gdy mieszkańcy poruszają się po nieutwardzonych drogach, często tonąc w błocie po obfitych opadach deszczu. Gdy zakończy się realizacja priorytetowych zadań ułatwiających życie mieszkańcom i poprawiających ich bezpieczeństwo, wówczas można planować np. rozbudowę centrum miejscowości Sanniki poprzez budowę rynku. Są to jednak plany długofalowe. Powstała już wizualizacja centrum Sannik w przyszłości, która jest moim pomysłem, ale jak już wspomniałem jest to koncepcja wieloletnia.

Wiele gmin staje przed trudnym problemem dostosowania aktualnej sieci placówek oświatowych do nowych potrzeb demograficznych, jak i poziomu dotacji oświatowych, jakie otrzymują. A to oznacza często po prostu zamknięcie niektórych szkół. Czy Pana gminę też dotknął ten problem? Jak sobie z nim radzić?

Problem restrukturyzacji systemu placówek oświatowych dotyczy większości gmin. Gmina Sanniki nie jest odosobniona w tym problemie. Niektóre gminy decydują się na zamknięcie szkół, inne nadal borykają się z tym problemem, gdyż podjęcie takiej decyzji jest trudne i często wywołuje niezadowolenie części społeczeństwa, w szczególności dotyczy to środowiska nauczycieli, dla których niejednokrotnie oznacza to utratę miejsca pracy. Jest to zrozumiałe. Dbając o rozwój gminy patrzeć należy jednak z perspektywy całego samorządu. Gmina Sanniki podjęła trudną decyzję o zamknięciu jednej ze szkół podstawowych. Nie zabrakło w związku z tą decyzją przykrych doświadczeń. Z perspektywy czasu było to jednak jedyne rozsądne rozwiązanie dla ratowania budżetu Gminy Sanniki i poprawy warunków nauczania dla dzieci uczących się wcześniej w tej szkole.

Przed wejściem w życie tzw. ustawy śmieciowej miał Pan spore obawy co do tego, jak będzie ona działała i zwracał uwagę, że mieszkańcy nie są wystarczająco informowani o nadchodzących w zmianach. A jak Pan patrzy na tę kwestię z dzisiejszej perspektywy?

Wszelkie zmiany w polskim prawie budzą wiele obaw. Jest to zrozumiałe i uzasadnione, gdyż nie ma pewności, że będą one dobrze funkcjonowały. Dziś mogę powiedzieć, iż system ten, mimo iż konieczne jest wprowadzenie w nim pewnych udoskonaleń, działa dość sprawnie. Mieszkańcy przyzwyczaili się do nowych obowiązków, jakie na nich spoczęły i respektują obecnie obowiązujące przepisy.

Czy zamierza Pan startować w zbliżających się wyborach samorządowych? Jakie zadania chciałby Pan zrealizować po ewentualnym sukcesie wyborczym?

Jako rodowity mieszkaniec Gminy Sanniki z ogromnym sentymentem podchodzę do wszelkich spraw związanych z naszą wspólnotą samorządową. Cieszą mnie zmiany, jakie zachodzą w każdej miejscowości. Wiem również, jak wiele ciężkiej pracy i zaangażowania wymaga praca w samorządzie. Jestem świadomy tego, iż dużo pozostało jeszcze do zrealizowania w Gminie Sanniki i chciałbym móc dalej pracować na rzecz jej mieszkańców. To nie tylko obowiązek, ale także zaszczyt pracować na nasz wspólny los. W perspektywie najbliższych lat planowana jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina i Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach. Zamiarem jest również dokończenie budowy dróg gminnych i ulepszenie jakości już istniejących, a także budowa ścieżek pieszo-rowerowych. Obowiązkiem jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Problem stanowi również brak nowych miejsc pracy. Niestety pojawiające się możliwości stworzenia miejsc zatrudnienia napotykają często na opór części społeczeństwa. Mam jednak nadzieję, iż Gmina Sanniki będzie nadal intensywnie się rozwijać, tak jak to miało miejsce w ciągu ostatnich lat.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły