Przasnyskie obchody Święta Niepodległości

Przasnyskie obchody Święta Niepodległości

Obchody 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się uroczystą mszą św. w intencji ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Przasnyszu. Msza koncelebrowana przez proboszcza, księdza prał. dr. Andrzeja Maciejewskiego miała podniosły, patriotyczny charakter, a uświetnił ją udział wojska i orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Przasnysza.

Po zakończonej mszy, przy Pomniku Niepodległości, okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk. Po tym wystąpieniu, dla uczczenia bohaterów poległych w walce o niepodległość, odczytano Apel Pamięci, a żołnierze z 2. Przasnyskiego Ośrodka Radioelektronicznego oddali salwy honorowe. Następnie delegacje organizacji kombatanckich, władz samorządowych sejmiku, powiatu, miasta i gminy, harcerzy, szkół, szpitala, policji, straży pożarnej, wojska, nadleśnictwa i ugrupowań politycznych złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem, przy którym wartę honorową pełnili żołnierze.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Miejskim Domu Kultury, gdzie mieszkańcy Przasnysza obejrzeli fragmenty widowiska multimedialnego pt. „Dzieje Polski”, a następnie wysłuchali koncertu „Dla Niepodległej”.
W przasnyskich uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości udział wzięli licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta oraz władze samorządowe miasta oraz gminy Przasnysz, powiatu przasnyskiego, radna sejmiku województwa mazowieckiego, przedstawiciele Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Harcerstwa Polskiego, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, Nadleśnictwa Przasnysz, przasnyskich szkół oraz wojska, policji, Państwowej Straży Pożarnej i Nadleśnictwa.

Katalog miejsc pamięci narodowej

21 listopada br. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbyła się promocja „Katalogu miejsc pamięci narodowej ziemi przasnyskiej”, który jest wspólną pracą Piotra Kaszubowskiego, Mariusza Mocka i Mariusza Maciaszczyka.
Zgromadzonych gości powitała dyrektor muzeum Agnieszka Brykner, po czym głos zabrali autorzy „Katalogu”. Piotr Kaszubowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i współautor pracy, zapoznał zgromadzonych gości ze szczegółami powstawania książki. Mariusz Maciaszczyk i Mariusz Mocek opowiadali, jak wyglądała praca w terenie, w jaki sposób odnajdowano zapomniane miejsca, cmentarze z I wojny światowej i mogiłki z różnych epok.

„Katalog miejsc pamięci narodowej ziemi przasnyskiej” zawiera blisko sto miejsc pamięci, które zostały sfotografowane i opisane. Obiekty te związane są z konfliktami, które miały miejsce na ziemi przasnyskiej na przestrzeni ostatnich 250 lat. W publikacji uwzględniono takie wydarzenia dziejowe, jak konferencja barska, insurekcja kościuszkowska, wojny napoleońskie, powstanie styczniowe, I wojna światowa, wojna polsko-sowiecka, II wojna światowa, działalność antykomunistycznego podziemia zbrojnego po II wojnie światowej, stan wojenny i jego następstwa oraz katastrofa smoleńska.

Wśród uczestników spotkania było wielu regionalistów, rekonstruktorów i przedstawicieli prasy lokalnej. Po przedstawieniu zawartości publikacji odbyła się dyskusja na temat przedstawionych zagadnień oraz prezentacja multimedialna.

Impreza u Oskara

22 listopada br. w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu odbyła się „Impreza u Oskara” w ramach organizowanego corocznie Przeglądu Sztuki Współczesnej im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego.
Rok 2014 został ogłoszony rokiem Oskara Kolberga – wybitnego etnografa i kompozytora. Jego szerokie zainteresowania sztuką ludową pozwoliły na uwiecznienie wielu obrzędów i obyczajów, które obecnie coraz rzadziej są praktykowane, a zachowały się właśnie dzięki Kolbergowi.

W ramach imprezy odbyły się warsztaty dla muzyków rokowych, które poprowadził Marcin Drabik, skrzypek grający także na nyckelharpie, absolwent klasy skrzypiec Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, członek wielu zespołów rockowych, jazz-rockowych, folkowych (m.in. Sporysz Polska, Poszukiwacze Zaginionego Rulonu, Mordewind, Shannon i Hoboud) oraz grających polską muzykę tradycyjną (Żółwiniacy).

Kolejnym elementem Przeglądu były Ludowe animacje taneczne prowadzone przez Patrycję Kuczyńską, która pochodzi z Kurpi Zielonych. Swoją przygodę z tańcem zaczęła jako dziecko w „Rodzinnym Domu Tańca” na Kurpiach. Poprzez zespół regionalny dotarła do dyplomu instruktora tańca ludowego, wydanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie odnalazła się w środowisku Domu Tańca w Warszawie. Z wykształcenia i zamiłowania etnograf, jest pasjonatką tańca, szczególnie polskiego tańca tradycyjnego. Jej misją jest dzielenie się bogactwem polskiej kultury ludowej, co realizuje jako animator ludowych zabaw dziecięcych i instruktor tańca dla dorosłych na warsztatach poza granicami Polski. W przasnyskich warsztatach wzięło udział kilka par, które bawiły się w rytm ludowych utworów wykonywanych przez Zespół Poszukiwacze Zaginionego Rulonu.

Ważnym elementem Przeglądu Sztuki były projekcje filmowe mówiące o zanikaniu tradycji ludowych: „Ostatni wiejscy muzykanci” i „Puste noce”. Filmy poprzedził wykład Witolda Brody poświęcony Oskarowi Kolbergowi, wybitnemu etnografowi i kompozytorowi, który urozmaicały interpretacje muzyczne na skrzypcach w wykonaniu prelegenta.

Koncert fortepianowy

27 listopada br. w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu odbył się koncert fortepianowy muzyki poważnej w wykonaniu Huberta Rutkowskiego, który zgromadził około 250 słuchaczy. Licznie przybyłą publiczność powitał dyrektor Wydziału Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu Ryszard Juklaniuk, przedstawiając notę biograficzną i dorobek artystyczny wykonawcy.

Hubert Rutkowski od najmłodszych lat mieszkał na terenie powiatu przasnyskiego w miejscowości Krasne, gdzie do dnia dzisiejszego znajduje się jego dom rodzinny i mieszkają rodzice. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 8 lat.

Pianista jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, w klasie prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn. Muzykę kameralną studiował pod kierunkiem prof. Krystyny Borucińskiej. Po ukończeniu studiów w Warszawie odbył studia doktoranckie na macierzystej uczelni pod kierunkiem prof. Alicji Palety-Bugaj, a następnie (2005-2010) mistrzowskie studia podyplomowe w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu w klasie prof. Jewgenija Koroliova.

Ważnym momentem w karierze Rutkowskiego było dokonanie nagrań płytowych dzieł fortepianowych Juliana Fontany, przyjaciela i ucznia Fryderyka Chopina oraz utworów Teodora Leszetyckiego dla wytwórni Acte Préalable (2007, 2008). W Roku Chopinowskim 2010 artysta zrealizował nagranie „Pupils of Chopin” z muzyką uczniów Chopina dla wytwórni NAXOS. Od tego czasu prowadzi aktywną działalność koncertową w większości krajów Europy, Azji, Ameryki Łacińskiej i USA.

Hubert Rutkowski jest zdobywcą wielu nagród na międzynarodowych i krajowych konkursach pianistycznych, m.in. nagrody głównej w Konkursie Chopinowskim w Hanowerze (2007) oraz I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Warszawie (2000).

W roku akademickim 2007/2008 otrzymał stypendium starosty przasnyskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu przasnyskiego. Jest założycielem i prezesem Towarzystwa Muzycznego im. Teodora Leszetyckiego w Warszawie. W kwietniu 2010 r. został zatrudniony na stanowisku profesora Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu, jako jeden z najmłodszych profesorów tej uczelni. Od listopada 2011 r. prowadzi również klasę fortepianu w Hochschule für Künste w Bremen.

Bardzo znaczącym faktem w dorobku artysty jest to, że został wybrany kierownikiem katedry fortepianu w Wyższej Szkole Muzycznej i Teatralnej w Hamburgu. Jest także dyrektorem artystycznym Towarzystwa Chopinowskiego w Hamburgu. W 2013 roku powołał do życia 1. Niemiecki Konkurs Pianistyczny Muzyki Polskiej w Hamburgu.

Publiczność nagrodziła wykonawcę długimi oklaskami. Podziękowania, kwiaty i życzenia przekazał artyście starosta przasnyski Zenon Szczepankowski w towarzystwie sekretarz powiatu Anny Obidzińskiej-Wójcik.
Wszystkie uroczystości odbyły się w ramach projektu „Powiat Przasnyski Stolica Kultury Mazowsza 2014”.

Oprac. (jot)


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • X Płońskie Gminne Dożynki 2015 Obrzęd dziękowania za plony był praktykowany już w czasach przedchrześcijańskich. Obecnie dożynki stanowią połączenie tradycji …

  • Z Kresów na Ziemie Zachodnie

    – Mieszkałam we wsi Dobrowody, powiat Podhajce, gmina Mohocze, woj. tarnopolskie. Ojca zamordowali Ukraińcy w 1942 r. Zabrali go w …

  • Tradycja trzech pokoleń

    Od 46 lat koncertuje na różnych scenach, a kolekcją zdobytych nagród można by obdzielić przynajmniej kilka zespołów. Mowa o doskonale …