Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapajówce

20 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu – filii w Łapajówce. Na tej uroczystości pojawili się m.in. wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn, poseł PSL Jan Bury, radny wojewódzki Tomasz Bury oraz wójt gminy Zarzecze Wiesław Kubicki.

Nowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapajówce, który jest filią obiektu w Zalesiu powstał na bazie dawnej szkoły podstawowej, którą zamknięto trzy lata temu. – To jest szkoła, do której chodziłem w dzieciństwie, ale od dzisiaj to też ważny obiekt, tylko tyle, że służy dorosłym – mówił Jan Bury, którego Łapajówka to rodzinna miejscowość. – Musimy pamiętać, że na starość, w wieku emerytalnym ludzie też potrzebują edukacji i rozwoju, potrzebują wsparcia, a także rehabilitacji poprzez pracę – dodawał poseł PSL. Również wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn podkreślała, że taki dom odgrywa ważną rolę na terenie obszarów wiejskich. To, że w gminie Zarzecze działa już od roku taki obiekt w Zalesiu, a teraz dołączyła do niego filia w Łapajówce, uważa za duży sukces lokalnego samorządu. – Do tego sukcesu potrzeba wiele wypadkowych sił. Po pierwsze potrzeba społeczna takiej inwestycji, która niewątpliwe na terenie gminy Zarzecze jest. Po drugie, silna determinacja samorządowców, której w wielu przypadkach brakuje. W gminie Zarzecze jej nie brakło. Po trzecie, środki w budżecie państwa, które są, ale trzeba o nie powalczyć. Tutaj pan wójt Kubicki przy wsparciu pana posła Burego potrafił to zrobić –wyjaśniała Elżbieta Seredyn. W czasie swojego wystąpienia omówiła zmiany do ustawy o pomocy społecznej, scharakteryzowała ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zainteresowała zebranych również ustawą żłobkową. Przedstawiła także Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych, świadczenia rodzicielskie oraz projekt „złotówka za złotówkę”. Na zakończenie zwróciła się do wszystkich wyrażając im wdzięczność za to, że na co dzień potrafią w szczególny sposób pomagać drugiemu człowiekowi. Wójt gminy Zarzecze Wiesław Kubicki zwracał uwagę, że ta inwestycja nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony państwa. – Otrzymaliśmy 260 tys. zł na modernizacje obiektu oraz 160 tys. zł na wykończenie. Gmina do tego obiektu dołożyła tylko 20 tys. zł. W tym roku mamy też zapewnione finasowanie na prowadzenie działalności domu zarówno w Zalesiu, jak i w Łapajówce. To kwota 700 tys. zł – wyjaśniał wójt.

Po tradycyjnym przecięciu wstęgi wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do zwiedzania nowo powstałego ośrodka. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Anna Paczkowska przedstawiła zadania, cele oraz propozycje zajęć dla uczestników poszczególnych pracowni. – Są to pracownie: rzemiosł różnych. komputerowo-poligraficzna, gospodarstwa domowego, ogrodniczo-porządkowa. W tych pracowniach odbywają się zajęcia terapeutyczne, które pozwalają odzyskać nie tylko sprawność manualną, ale nauczyć się nowych możliwości. Powstała też sala rehabilitacyjna, gdzie nasi podopieczni będą ćwiczyć, tak, by jak najdłużej być sprawnym – wyjaśniała. Podkreślała, że o podobną opiekę rehabilitacyjną trudno w tym rejonie. – Ciężko dostać się na takie zajęcia w szpitalu. Tu jest za darmo, w obecności wykwalikowanej kadry i przede wszystkim w przyjaznej rodzinnej atmosferze – mówiła. Zwracała też uwagę, że środowiskowy Dom Samopomocy daje możliwości spełniania się nie tylko na miejscu, ale także oferuje duże możliwości spełniania się na zewnątrz. – Z pewnością będziemy wyjeżdżać. Wydaje mi się, że ciekawym pomysłem jest pokazywanie efektów naszych pracy na zewnątrz, a więc różne wystawy, gdzie będą np. pokazywane rękodzieła powstałe w Środowiskowym Domu Samopomocy. W ubiegłym roku nasi podopieczni brali udział w spartakiadzie, w tym roku także planujemy udział w podobnej imprezie. – Możliwości jest z pewnością wiele – wyjaśniała Anna Paczkowska.

Druga część spotkania odbyła się w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu. Wprowadzenia dokonał wójt gminy Zarzecze Wiesław Kubicki. Omawiając realizację zadań w ramach ochrony zdrowia, opieki społecznej, polityki prorodzinnej oraz wychowania przedszkolnego na terenie gminy.

 

 

 


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Forum Samorządowe „Woda dla Polski”

    27 czerwca 2022 r. w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe „Woda dla Polski”. …

  • Samorządowy głos powiatów

    Podczas pierwszego dnia XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (najwyższej władzy ZPP), które odbylo się Mikołajkach zgromadzeni delegaci (starostowie i …

  • Forum Samorządów „Woda dla Polski”

    W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego i Green Light Media Sp. z o.o. – wydawcy „Gospodarza – poradnika samorządowego” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa …