Twierdza Srebrnogórska atrakcją gminy Stoszowice

Gmina Stoszowice położona jest na granicy Sudetów i Przedgórza Sudeckiego, na styku trzech powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego. Bliskość Ząbkowic Śląskich i Dzierżoniowa oraz drogi krajowej nr 8 sprawia, że gmina odwiedzana jest przez coraz większą liczbę turystów. Warunki klimatyczne, urozmaicony krajobraz, walory lecznicze i dobre zagospodarowanie turystyczne z gęstą siecią znakowanych szlaków pieszych i ścieżek dydaktycznych, a także historyczne i kulturowe zalety tej ziemi sprawiają, że tereny gminy są bardzo atrakcyjne turystycznie. Znaczną jej część obejmuje obszar chroniony Parku Krajobrazowego Gór Sowich oraz rezerwat Cisowa Góra.

Na tle gminy Stoszowice wyróżnia się miejscowość Srebrna Góra. Historia miasta ściśle wiąże się z losami kopalni srebra. Rozwój miejscowości następował w wyniku wzrostu zainteresowania tutejszymi pokładami srebra, które przyciągały górników i inwestorów. Pierwsi osadnicy przybyli w te rejony około 1370 r. ale niewielkie pokłady i napływ surowca z zagranicy zastopowały rozkwit Srebrnej Góry. Poważnym zwrotem w dziejach miasta okazała się wojna wypowiedziana Austrii przez Prusy w 1740 r., która doprowadziła w efekcie do wybudowania fortów w latach 1765-1777. Budowa twierdzy i przybycie do miasta garnizonu przyczyniły się do ożywienia gospodarczego. Odtąd losy miasta nierozerwalnie związane zostały z losami twierdzy – początkowo ze względu na działania wojenne, a później z uwagi na walory turystyczne. Mimo upływu czasu Srebrna Góra zachowała pierwotny układ urbanistyczny. Na terenie Srebrnej Góry został ustanowiony pierwszy w Polsce park kulturowy jako forma ochrony prawnej krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi. Główną atrakcją Srebrnej Góry jest bez wątpienia Twierdza obronna – największa w Europie – wzniesiona przez Fryderyka Wielkiego, króla Prus, pod koniec XVIII w. Wpisana na listę Pomników Historii przechodzi systematyczny proces renowacji pozwalający na zwiedzanie coraz większej powierzchni budowli. Życie na Twierdzy ożywia Regiment Srebrnogórski zaopatrzony w mundury i broń z epoki. Podczas zwiedzania obiektu można poznawać specyfikę XVIII-wiecznego życia fortecznego, strzelając z muszkietu czy armaty, a także zobaczyć, jak żyli ówcześni żołnierze – w kazamatach zaadoptowanych na muzeum. Co roku w ostatni weekend czerwca odbywa się Święto Twierdzy wraz z inscenizacją bitwy z udziałem ok. 100 żołnierzy z Polski, Niemiec i Czech.

Poza urozmaiceniami turystycznymi gmina jest interesująca pod względem licznych tras pieszych i rowerowych o różnych stopniach trudności. Wszystkie szlaki oferują wiele atrakcji i niepowtarzalne widoki. W okresie zimowym część tras przygotowywana jest ratrakiem na potrzeby narciarstwa biegowego, stanowiącego alternatywę dla poznawania ciekawej historii nie tylko Twierdzy oraz Srebrnej Góry, ale i innych miejscowości leżących w gminie.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły