25 lat samorządu terytorialnego

Hala sportowa Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim była miejscem jubileuszowej uroczystości 25-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w kraju. Powiatowe obchody tej rocznicy starosta makowski Zbigniew Deptuła oraz burmistrz Tadeusz Ciak zorganizowali 12 czerwca. Współorganizatorem była Akademia Humanistyczna w Pułtusku oraz Związek Gmin Ziemi Makowskiej.

Gościem honorowym uroczystości był senator I, II i IV kadencji Jan Chodkowski, który przed 25. laty przyczynił się do odrodzenia samorządności terytorialnej.

Wszystkich przybyłych witał starosta Zbigniew Deptuła oraz burmistrz Tadeusz Ciak. Przemawiając, starosta powiedział m.in. „Minione 25 lat może być bez wątpienia powodem do dumy. Samorząd terytorialny, moim zdaniem, zdał egzamin z samorządności i efektywności podejmowanych działań w rozwiązywaniu podstawowych problemów swoich mieszkańców, ponieważ to lokalna społeczność może najtrafniej diagnozować nasze potrzeby. Siła samorządu tkwi bowiem w potencjale mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego. Jestem dumny z mądrości, otwartości i przedsiębiorczości mieszkańców powiatu makowskiego.

Pragnę, aby to jubileuszowe święto promujące polską samorządność, dało wszystkim poczucie więzi społecznej, integrowało miasta oraz gminy powiatu makowskiego”.

Prelekcję na temat „Samorząd terytorialny w III RP” wygłosił dr Mariusz Róg, profesor Akademii Humanistycznej prodziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Z okazji jubileuszu Starostwo ufundowało medale okolicznościowe, które Zbigniew Deptuła wręczył włodarzom miast i gmin powiatu makowskiego, wójtom, przewodniczącym rad oraz innym wyróżniającym się osobom. Ponadto medalami uhonorowani zostali: senator Jan Chodkowski, Mirosław Augustyniak, radny Sejmiku Wojewódzkiego, a także Adam Jankowski, uzdolniony artysta, wzorowy patriota i społecznik, właściciel Małego Muzeum Rolnictwa w Ciepielewie. Z kolei wszystkim radnym rady powiatu starosta wręczył listy gratulacyjne. Radnym miejskim i gminnym listy gratulacyjne wręczali burmistrzowie i wójtowie. Na wniosek starosty 39. przedsiębiorców, których firmy wniosły znaczący wkład w rozwój samorządu na terenie powiatu makowskiego otrzymało specjalne podziękowania od ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Z kolei marszałek Adam Struzik wyróżnił medalem pamiątkowym Pro Masovia powiat makowski oraz miasto Maków Mazowiecki. Na ręce starosty i burmistrza w imieniu marszałka medale wręczył radny wojewódzki Mirosław Augustyniak.

Oprawę artystyczną jubileuszowej uroczystości zapewniła Miejska Orkiestra Dęta pod kierunkiem Katarzyny Szynwelskiej oraz młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.

www.powiat-makowski.pl


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Forum Samorządowe „Woda dla Polski”

    27 czerwca 2022 r. w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe „Woda dla Polski”. …

  • Samorządowy głos powiatów

    Podczas pierwszego dnia XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (najwyższej władzy ZPP), które odbylo się Mikołajkach zgromadzeni delegaci (starostowie i …

  • Forum Samorządów „Woda dla Polski”

    W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego i Green Light Media Sp. z o.o. – wydawcy „Gospodarza – poradnika samorządowego” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa …