Wybierając spółdzielnie – wybierasz równość

Święto spółdzielców na całym świecie to ważny dzień dla ludzi, którzy wybrali drogę wspólnotowej, zbiorowej pracy na rzecz swoją, swoich rodzin i swojego środowiska.

W tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości włącza się 8-milionowa rzesza polskich spółdzielców. I razem z miliardem kooperatystów z całego świata świętuje  kolejne uroczystości. Tegorocznym towarzyszy przesłanie: „Wybierając spółdzielnię – wybierasz równość”.

Równość od samego początku była umiejscawiana w sercu spółdzielczości. Ludzie na całym świecie tworząc spółdzielnie, wybierali i wybierają demokratyczny model biznesu, który sprzyja równości. Dzisiaj Międzynarodowy Związek Spółdzielczy jako reprezentacja przedsiębiorstw opartych na zasadzie równości nawołuje rządy do promowania narodowych działań i innowacji przyczyniających się do zniesienia nierówności. Apeluje do Narodów Zjednoczonych i społeczności międzynarodowej o umieszczenie równości w centrum ich obecnych prac nad przygotowaniem Programu Rozwoju po roku 2015, w tym w ramach odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia związane ze zmianami klimatu, które brałyby pod uwagę rolę i wkład przedsiębiorstw spółdzielczych. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy nawołuje ruch spółdzielczy, by wykorzystać tę okazję dla uwidocznienia i promowania różnych sposobów, poprzez które przedsiębiorstwa spółdzielcze przyczyniają się do postępu równości.

Podczas obchodów tegorocznego święta w Warszawie spółdzielcy spotkali się w miejscu szczególnym. Przepięknym wnętrzu Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, które zwane jest również Galerią Porczyńskich.

Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej powitał przybyłych na uroczystości. W przededniu Święta Spółdzielców przypomniał, że 1 lipca uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1995 r. proklamowany Dniem Spółdzielczości to ważny dzień dla wszystkich spółdzielców i naszego państwa. Poinformował również o uchwale podjętej przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie zaprzestania prac nad poselskim projektem ustawy Prawo spółdzielcze (druk 980) przez Sejmową Komisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Przygotowywana przez Komisję ustawa Prawo spółdzielcze jest niekorzystna dla spółdzielni i ich członków, ogranicza samorządność, samodzielność i autonomię ruchu spółdzielczego. Wdrożenie jej doprowadzi do dezintegracji i rozbicia całego ruchu spółdzielczego oraz pogorszy warunki funkcjonowania spółdzielni – wbrew intencjom zawartym w projekcie złożonym przez Klub Parlamentarny PSL. W związku z powyższym dalsze procedowanie tej ustawy zdaniem Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej stało się niezasadne.

Pod wnioskiem domagającym się wycofania ustawy – która zamiast umożliwić spółdzielczości lepsze funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej może być kamieniem nagrobnym spółdzielczości – podpisało się kilkuset tysięcy spółdzielców.

Obecny na uroczystości Marek Gos, przewodniczący komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego zapewnił: – Prawo spółdzielcze wtedy zostanie uchwalone, kiedy sami spółdzielcy przedłożą projekt ustawy o spółdzielniach. Nie ma wątpliwości, że wkład spółdzielców jest poważny i niekwestionowany dla gospodarki Polski.

Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ przekazując spółdzielcom gratulacje i słowa szacunku, zapewniła o solidarnym wsparciu związkowców.

Leszek Miller przemawiając w imieniu klubu poselskiego SLD, powiedział: – Ruch spółdzielczy ma swoich przyjaciół i swoich przeciwników. Przyjaciele to zwolennicy idei „człowiek ważniejszy od zysku”. Dla przeciwników najważniejszy jest zysk. Proszę zaliczać nas do swoich przyjaciół.

W imieniu KRS jako naczelnego organu samorządu spółdzielczego zabrał głos Alfred Domagalski, prezes Zarządu KRS, który przekazał pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślności oraz podziękował wszystkim za działania na rzecz budowania społecznego i ekonomicznego potencjału spółdzielczości. – W szczególności dziękuję tym, którzy pozostają wierni spółdzielczym ideałom, wartościom i zasadom. Warto dochować wierności naszym wartościom.

– Święto spółdzielców na całym świecie to także nasze święto – mówił dalej prezes Alfred Domagalski. W Polsce spółdzielnie zrzeszają 8 mln członków i zatrudniają blisko 300 tys. pracowników na stabilnych umowach o pracę, a nie tzw. śmieciówkach. Taka jest konkretna odpowiedź spółdzielców na apele o stabilny i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Prezes KRS przypomniał, że od początku spółdzielczość oparta była na współpracy ludzi i stanowiła reakcję na trudne warunki pracy oraz życia, a także pozytywną odpowiedź na społeczny egoizm towarzyszący rodzącemu się kapitalizmowi. Ta piękna spółdzielcza tradycja współdziałania ludzi dla dobra wspólnego trwa po dziś dzień. Okazało się bowiem, że współpraca ludzi nie tylko miała znaczenie w tamtym czasie, ale pozostała także obecnie nadzieją na poprawę sytuacji ekonomicznej i warunków społecznych dla znacznej części społeczeństwa. To ważny paradygmat rozwoju społeczno-gospodarczego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Dziś widać to wyraźnie, kiedy ukształtowaliśmy dwa światy: świat korporacji i indywidualizmu oraz świat wolontariatu i opieki społecznej. Między tymi skrajnymi biegunami wytworzyła się wielka pustka generująca ogromne problemy. Najważniejsze z nich to nierówności społeczne, bezrobocie i zadłużenie publiczne. To one są źródłem najpoważniejszych dziś zagrożeń dla stabilności świata oraz źródłem patologii społecznych.

Nie będzie bezpieczeństwa narodowego ani bezpieczeństwa społecznego, jeśli niespełna 2 proc. ludzi zawłaszcza ponad połowę światowego bogactwa.

W swoim wystąpieniu Alfred Domagalski zwrócił uwagę na niezmiernie trudną sytuację młodych ludzi w tak niesprawiedliwie ukształtowanym współczesnym świecie. – Cóż młody człowiek ma ze sobą zrobić, kiedy po ukończeniu studiów brak dla niego oferty?

Szansą dla młodych może być i jest spółdzielczość. Spółdzielnie przyczyniają się do budowania zamożności całego społeczeństwa, a nie tylko jego części, warto tworzyć dla nich właściwe miejsce w systemie społeczno-gospodarczym kraju. Komponent spółdzielczy w gospodarce to opłacalny dla wszystkich element dobrego społeczeństwa, a nie zło konieczne.

Rozwój spółdzielczości jest jednym ze sposobów minimalizowania niekorzystnych zjawisk, jakie przynosi globalny kapitalizm, do których należą trwałe bezrobocie, nierówności społeczne, rozbite więzi społeczne czy też zadłużenie publiczne.

Swoje wystąpienie prezes Alfred Domagalski zakończył słowami: – Brońmy i umacniajmy nasze przekonania. One mają ponadczasową wartość. Nie czujmy się zagubieni w tym coraz bardziej zmaterializowanym świecie. Nie idźmy drogą wytyczaną przez komercyjne, egoistyczne firmy.

Podczas gali spółdzielców w Galerii Porczyńskich wręczone zostały nagrody.

Oskarem Spółdzielczości Polskiej 2015 – nagrodą przyznawaną przez Krajową Radę Spółdzielczą za upowszechnianie idei spółdzielczej, tworzenie klimatu i warunków sprzyjających umacnianiu i dalszemu rozwojowi spółdzielczej formy gospodarowania – uhonorowani zostali: Romuald Ajcher, poseł na Sejm RP, Zbigniew Gawron, prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachód” w Warszawie, Wiktor Kolbowicz, prezes Zarządu Kliniki Uzdrowiskowej „Pod tężniami” im. Jana Pawła II, Spółdzielni Usług Medycznych w Ciechocinku, Leszek Kazimierz Sułek, prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” w Linowie.

Laureatami nagrody Złoty Laur Spółdzielczości przyznawanej spółdzielniom lub osobom fizycznym, które czynnie przyczyniają się do rozwoju i wzbogacania kultury, kultywowania tradycji i popularyzowania społecznych celów spółdzielczości, w tym roku zostali: Hanna Maria Bobyk, kierownik działu społeczno-wychowawczego Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Płocku, Krzysztof Kajko, prezes Zarządu BS w Kolnie, Krzysztof Kokoszkiewicz, doradca KZRRSP w Warszawie oraz Marek Kowalski, prezes Zarządu GS Szadek.

Wręczone zostały także nagrody Menadżer-Spółdzielca 2015 oraz Prymus 2015, które przyznano najlepszym spółdzielcom, wnoszącym wymierny wkład w rozwój spółdzielczości  w regionie i w kraju oraz kształtującym jej pozytywny obraz. Laureaci tych nagród legitymują się dobrą sytuacją finansową spółdzielni, wysoką rentownością działalności gospodarczej, systematycznie inwestują w rozwój spółdzielczości, tworzą nowe miejsca pracy oraz dobre, stabilne warunki pracy i pozytywną oceną polustracyjną.

Laureatami nagrody Menadżer-Spółdzielca 2015 zostali: Edmund Borawski, prezes Zarządu Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie, Antoni Tomasz Chełmiński, prezes Zarządu Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, Stanisław Chwiej, prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nisku, Adam Jan Dudek, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej, Grzegorz Engelbrecht z Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka” w Warszawie, Kazimierz Góra, wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krakowie, Grzegorz Gratkowski – prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Zielonej Górze, Andrzej Grzybek, wiceprezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Józef Lach, prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rajczy, Marian Łaciak, prezes Zarządu „Społem” – Tarnowska Spółdzielnia Spożywców w Tarnowie, Anna Machała ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku, Hanna Malczyńska, prezes Zarządu MPW Instruments w Warszawie, Andrzej Mirosławski, prezes Zarządu Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej „Mestwin” w Kartuzach, Maria Jolanta Nowak, prezes Zarządu GS „SCh” w Kobierzycach, Bernard Radlok, prezes Zarządu – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kuniowie, Aleksandra Styn, prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pucku, Lucjan Waśko, prezes Zarządu Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej SOPEX w Krośnie.

Laureatami nagrody Prymus 2015 zostali: Irena Cieślar – wiceprezes Zarządu GS Wisła, Andrzej Czaja – prezes Zarządu Spółdzielni STW w Pruszczu Gdańskim, Tadeusz Dworski – prezes Zarządu „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Pomoc” w Puławach, Katarzyna Goc – prezes Zarządu GS w Osieku, Antoni Gołuch – prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Węgierskiej Górce, Piotr Grabuś – prezes Zarządu RSP w Krzywiźnie, Mariola Grim – prezes Zarządu GS w Cieszynie, Krzysztof Grzelak – prezes Zarządu Rybackiej Spółdzielni „Regalica” w Gryfinie, Irena Jachowicz-Wróblewska ze Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” w Bolesławcu, Marek Knapik – prezes Zarządu Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy „ESPEFA” w Krakowie, Zbigniew Konstanty Kotowski – prezes Zarządu Rolniczo-Wytwórczego Kombinatu Spółdzielczego im. Antoniego Paśki w Dęblinie, Maria Kowalik – prezes zarządu „Społem” – Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Zawierciu, Henryk Lamża – prezes Zarządu GS w Raciborzu, Roman Miśkowiec – prezes Zarządu GS w Kalwarii Zebrzydowskiej, Grzegorz Pietruszewski – „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sochaczewie – kierownik działu administracyjnego-gospodarczego, Ewa Reczek – prezes Zarządu Beskidzkiego Banku Spółdzielczego w Bielsku-Białej, Henryk Świeczkowski – prezes Zarządu GS w Starogardzie Gdańskim.

Wszystkim wyróżnionym spółdzielcom gratulujemy.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Forum Samorządowe „Woda dla Polski”

    27 czerwca 2022 r. w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe „Woda dla Polski”. …

  • Samorządowy głos powiatów

    Podczas pierwszego dnia XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (najwyższej władzy ZPP), które odbylo się Mikołajkach zgromadzeni delegaci (starostowie i …

  • Forum Samorządów „Woda dla Polski”

    W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego i Green Light Media Sp. z o.o. – wydawcy „Gospodarza – poradnika samorządowego” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa …