Wyzwania bankowości spółdzielczej

Blisko 150 osób uczestniczyło w konferencji pn. „Banki spółdzielcze w otoczeniu społeczno-gospodarczym”, zorganizowanej 24 czerwca br. w Ministerstwie Gospodarki przez KZBS. Patronat nad konferencją objął wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński.

Konferencja odbyła się w ramach centralnych obchodów Święta Spółdzielczości Bankowej, które po raz drugi w swojej dziewiętnastoletniej historii odbywa się zarówno centralnie, jak i lokalnie w bankach spółdzielczych w całej Polsce. Konferencję otworzyli: wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński oraz prezes Zarządu KZBS, Krystyna Majerczyk-Żabówka.

W słowie wstępnym prezes Zarządu KZBS podkreśliła m.in. ważną rolę, jaką banki spółdzielcze odegrały w finansowaniu gospodarki w czasie kryzysu.  Pozytywne słowa w stronę bankowości spółdzielczej skierował również wicepremier Piechociński, w którego opinii formuła spółdzielcza przeciwdziała marginalizacji społecznej poprzez tworzenie nowoczesnej gospodarki wyrównującej szanse społeczne. „Prostota zasad, na których zbudowana jest spółdzielnia pozwala na stosunkowo łatwe i bezpieczne rozpoczęcie działalności. Tradycje wspólnotowego działania powinny być przez nas pielęgnowane, bo to właśnie one służą budowaniu kapitału społecznego i dobrobytu” – mówił.

Wśród zaproszonych gości głos zabrali Dorota Podedworna-Tarnowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Eugeniusz Gatnar – członek Zarządu NBP, Wojciech Kwaśniak – zastępca przewodniczącego KNF oraz Genowefa Tokarska – poseł na Sejm RP, członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw.

Konferencję podzielono na dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich moderowała Profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, natomiast wystąpienie wprowadzające do dyskusji wygłosił Rafał Bednarek, wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej, który przedstawił prezentację na temat „Banki spółdzielcze na rynku kredytowym”. Panel dotyczył wyzwań i możliwości rozwojowych sektora bankowego w obliczu zachodzących w jego otoczeniu zmian społeczno-gospodarczych. Uczestnicy panelu, którymi byli: prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, Grzegorz Flanz, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Toruniu, Michał Król, prezes Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie oraz Zbigniew Wielgosz, prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, zgodnie stwierdzili, że w wyzwaniach przed którymi obecnie stoi sektor należy szukać szans dla środowiska bankowości spółdzielczej. Podkreślono, że w czasie niskich stóp procentowych część z banków spółdzielczych osiągnęła najlepsze wyniki w historii swojej działalności. Zwrócono również uwagę na kwestie rywalizacji w sektorze, która nie powinna być postrzegana jako walka, ale współdziałanie.

Drugi panel poświęcony był działaniom banków spółdzielczych na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży oraz budowania aktywnych przedsiębiorczych postaw społeczeństwa. Panel prowadziła Anna Lewkowska, redaktor naczelna bs.net.pl oraz Robert Azembski, redaktor bs.net.pl. Uczestnikami panelu byli: Adam Tochmański, dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP, który przedstawił prezentację „Dzieci i młodzież – kluczowa grupa dla rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce”, jak również Jan Grzesiek, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie, Jowita Martyniak-Lech, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze, Anna Kaczmarek, prezes Zarządu Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie oraz Bartosz Kublik, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas dyskusji próbowano zdiagnozować m.in. motywacje banków spółdzielczych do inwestowania w poszerzanie wiedzy potencjalnych i obecnych klientów. Paneliści zwrócili w tym zakresie uwagę na dwie zasadnicze kwestie: misję spółdzielczą oraz korzyści biznesowe. Zaprezentowali również wiele przykładów działalności edukacyjnej, podejmowanej przez banki spółdzielcze na rzecz lokalnych społeczności.

W trakcie konferencji dokonano także uroczystego nadania Odznak Honorowych za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. W uznaniu zasług poniesionych na rzecz gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej Odznaki otrzymali:

 • Zbigniew Bodzioch – prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
 • Dariusz Bugajski – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży
 • Halina Maria Choroś – prezes Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach
 • Stanisław Dembowski – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łubnianach
 • Marian Leon Fita – prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie
 • Czesława Fortuna – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Głownie
 • Zbysław Julian Gabrylewicz – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wisznicach
 • Jan Grzesiek – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie
 • Zofia Maria Jakubczyk – prezes Zarządu Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie
 • Krzysztof Kajko – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie
 • Jan Karwatowski – b. prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Raszynie
 • Helena Kłosowska – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu
 • Irena Danuta Kopik – prezes Zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie
 • Tadeusz Krotoszyński – prezes Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie
 • Waldemar Józef Krzewina – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kruszwicy
 • Jolanta Grażyna Łukasiak-Malicka – prezes Zarządu Vistula Bank Spółdzielczy
 • Stanisław Matejkiewicz – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach
 • Władysław Kazimierz Mikucewicz – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubartowie
 • Józef Mitura – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy
 • Helena Piasecka – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie
 • Wiesława Radziak – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie
 • Halina Stanisława Radziejewska – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu
 • Daniela Rycka – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą
 • Adam Marek Rydlewicz – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Witkowie
 • Eugeniusz Rytwiński – b. prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach
 • Krzysztof Jan Sadurski – prezes Zarządu Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku
 • Czesław Swacha – prezes Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego
 • Tadeusz Tur – prezes Zarządu Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku
 • Zbigniew Paweł Wielgosz – prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku
 • Stanisław Wiesław Woźniak – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego im. F. Stefczyka w Belsku Dużym
 • Anna Zwierzchowska – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarczynie
 • Zygmunt Miętki – dyrektor Zarządzający Projektami w SGB-Bank S.A.

Wartym podkreślenia jest fakt, że osoby uhonorowane znajdują się w pierwszej setce osób, którym nadano tego typu odznaczenia. Jak podkreślił wicepremier Piechociński upoważnia je to do zarekomendowania do odznaczenia powyższą odznaką pięciu osób zasłużonych dla gospodarki.

Podczas konferencji odbył się również finał konkursu SKO „Młodzi Mistrzowie Oszczędzania” zorganizowany po raz pierwszy przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Konkurs miał na celu zachęcenie dzieci ze szkół podstawowych do systematycznego oszczędzania, pogłębianie więzi między szkołami a bankami spółdzielczymi, jak również promowanie aktywności banków spółdzielczych w obszarze edukacji finansowej dzieci i młodzieży. W rywalizacji wzięło udział ponad 250 szkół z całego kraju. Rozstrzygnięcia konkursu dokonał przewodniczący jury konkursu prof. dr hab. Sławomir Juszczyk. Nagrodę główną w wysokości 2 000 zł i tytuł zwycięzcy konkursu otrzymała Szkoła Podstawowa w Długołęce – Świerkli (SKO prowadzone przy Banku Spółdzielczym w Podegrodziu). Dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości po 1 000 zł każde przyznano: Publicznej Szkole Podstawowej w Zwierniku (SKO prowadzone przy Banku Spółdzielczym w Pilźnie) oraz Szkole Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach (SKO prowadzone przy Banku Spółdzielczym w Iłowie).


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły