Powiat kolski – turystyczna perełka Wielkopolski

Powiat kolski zajmuje obszar 101 103 ha i jest zamieszkiwany przez  88 926 osób osiedlonych w 4 miastach i 278 miejscowościach wiejskich. Wchodzi w skład województwa wielkopolskiego jako powiat wysunięty najdalej na południowy-wschód od Poznania.

Oprac. Dorota Olech

W skład powiatu wchodzi 11 gmin – 7 wiejskich: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Kościelec, Koło, Osiek Mały i Olszówka, 3 gminy miejsko-wiejskie: Dąbie, Kłodawa i Przedecz oraz miasto Koło, siedziba władz powiatu. Powiat jest świetnie skomunikowany. Przebiega przez niego autostrada A2 oraz dwie linie kolejowe. Warto też zwrócić uwagę, że na terenie powiatu są dwa zjazdy z autostrady A2. Jeden w Kole, drugi w miejscowości Dąbie. Ten drugi, jak tłumaczą władze powiatowe, jest w dużej mierze efektem starań powiatu o jeszcze lepszą sytuację komunikacyjną. – Myśmy ten zjazd po prostu „wywalczyli” – mówi starosta kolski Wieńczysław Oblizajek. – Jesteśmy świetnie skomunikowani. Centralne położenie powoduje, że wszędzie od nas blisko. To ważne m.in. dla biznesu – dodaje.

Znaczącą rolę w gospodarce powiatu odgrywa rolnictwo. W powiecie dominują tzw. gospodarstwa rodzinne, z których większość nie przekracza powierzchni 15 ha. Rolnictwo w powiecie jest dość różnorodne ze zdolnością do elastycznych zmian kierunków produkcji z uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego (w powiecie działa 30 gospodarstw ekologicznych). Duża powierzchnia użytków zielonych przyczynia się do hodowli bydła mlecznego i mięsnego (3910 stad bydła i 4022 stad trzody). To wszystko powoduje, że  w powiecie działa sporo firm związanych z obsługą rolnictwa i przetwórstwem plonów rolnych. Fakt dobrego skomunikowania powiatu kolskiego odgrywa ważną rolę także dla turystów. A w powiecie kolskim jest rzeczywiście wiele do zobaczenia. Niewątpliwie największą atrakcją powiatu jest najgłębsza na świecie podziemna trasa turystyczna w kopalni soli w Kłodawie. – To fenomenalne miejsce, które warto zobaczyć – zachęca starosta kolski Wieńczysław Oblizajek.

Powiat kolski to także powiat z licznymi walorami przyrodniczymi. Znajdują się tam fragmenty trzech obszarów chronionego krajobrazu: od północy goplańsko-kujawski, od zachodu złotogórski i od południa uniejowski. W sąsiedztwie Koła, w rejonie wsi Gąsiorów Ochle oraz Dzierawy, w widłach Kiełbaski i Warty, jest projektowany rezerwat faunistyczny (ptaki). Teren rezerwatu to zalewane w znacznym stopniu pastwiska i łąki o bogatej mikrokonfiguracji terenu oraz międzywale zajęte przez zakrzewienia wierzbowe, poprzecinane torfiankami.

Turyści najczęściej korzystają z wypoczynku nad licznymi jeziorami w powiecie. To przede wszystkim Jezioro Brdowskie, Jezioro Lubotyńskie i Jezioro Przedeckie. Połączeniem zwiedzania terenu powiatu z aktywną formą wypoczynku jest z pewnością możliwość skorzystania z tras rowerowych. W powiecie kolskim wyznaczone są trzy szlaki rowerowe, oznaczone kolorami: czerwonym, brązowym i zielonym. Wszystkie szlaki zaczynają i kończą się w Kole. Całkowita długość brązowego wynosi ok. 35 km, zielonego ok. 85 km, a czerwonego – ok. 45 km. Dodatkowo przez powiat przebiega nadwarciański szlak rowerowy, który rozpoczyna się w Poznaniu a kończy na zaporze na Jeziorsku. Na terenie powiatu znajduje się kilka znanych i chronionych punktów archeologicznych. Są to m.in. stacja krzemienna w Zawadkach pod Kołem, kurhan niewiadomego pochodzenia w Ruszkowie, grodzisko stożkowe w Lubstówku. Z zabytków architektonicznych najliczniejsze są kościoły i klasztory. Wpłynęła na to bliskość ośrodka kultowego chrześcijaństwa w Polsce, jakim było Gniezno. Najciekawszym obiektem sakralnym jest zespół klasztorny oo. Paulinów oraz barokowy kościół (pierwsza wzmianka z 1399 r.) malowniczo położony nad brzegami Jeziora Brdowskiego we wsi Brdów. W powiecie znajdują się miejsca upamiętniające trudne historie tych terenów w XX w. W Chełmnie nad Nerem znajduje się Muzeum b. Obozu Zagłady. To jednak nie jedyne muzeum w powiecie. Warto też także odwiedzić Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Muzeum Poczty i Telekomunikacji w Kościelcu (filia wrocławskiego muzeum) oraz Muzeum Okręgowe w Przedczu.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły