Wnioski o rozłożenie kar za nadprodukcje mleka od 13 sierpnia

Dziś weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015. Działając na podstawie § 7 tego rozporządzenia, minister rolnictwa i rozwoju wsi ogłosił, iż od dnia 13.08.2015 r. do dnia 11.09.2015 r. producenci mleka mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

Wnioski należy złożyć do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego.

Do wniosku o udzielenie przedmiotowej pomocy należy dołączyć:

1)     zaświadczenia albo oświadczenie dotyczące pomocy de minimis określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);

2)     zaświadczenia albo oświadczenie dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3)     oświadczenie o niezaleganiu:

a) z płatnościami podatków,

b) w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego (www.arr.gov.pl).

Producenci mleka, którzy chcą skorzystać z ww. pomocy, powinni jak najszybciej dostarczyć stosowny wniosek do oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, co umożliwi wydanie decyzji o udzieleniu pomocy przed upływem terminu płatności pierwszej raty należnej opłaty.

W sezonie 2015/2016 krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg, czyli o 5,85 proc. Tym samym 63,5 tys. rolników przekroczyło przyznany im limit produkcji mleka.  Opłata, jaką Polska musi uiścić z tytułu nadprodukcji wynosi ponad 161,5 mln euro, czyli ok. 659,8 mln zł.

Dla rolników oznacza to obowiązek uiszczenia tzw. opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty indywidualnej dostaw za rok 2014/2015 w wysokości 90,89 zł za 100 kg mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługujący limit.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od dawna podejmowało inicjatywy mające na celu likwidację, redukcję lub rozłożenie kar na raty. Ostatecznie udało się przekonać partnerów z Unii Europejskiej dla tego ostatniego rozwiązania.

Do tej pory Polska trzykrotnie przekraczała unijne limity produkcji mleka:

– w sezonie 2005/2006 indywidualną kwotę przekroczyło 139 tys. dostawców, a kara wyniosła 242 mln zł;

– w sezonie 2012/2013 indywidualną kwotę przekroczyło 57 tys. dostawców, a kara wyniosła 15 mln zł;

– w sezonie 2013/2014 indywidualną kwotę przekroczyło 55 tys. dostawców, a kara wyniosła 189 mln zł.

 

Źródło: MRiRW


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły