Energetyka obywatelska na Warmii i Mazurach

O przydomowych elektrowniach i Programie Prosument na Warmii i Mazurach rozmawiamy z Sylwią Jaskulską – członkinią Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rozmawiał: Grzegorz Siemieniuk

• Od kilku miesięcy w woj. warmińsko-mazurskim wdrażany jest Program Prosument. Jaki jest jego cel?

Chodzi przede wszystkim o promowanie energetyki obywatelskiej, czyli produkcji energii przez jej konsumentów. Sam program ma za zadanie pobudzenie świadomości ludzi, aby przy pomocy dostępnych technologii aktywnie włączyli się w proces budowy tzw. energetyki rozproszonej, która jest oparta na źródłach odnawialnych. Dodatkowo mamy okazję ograniczyć emisję dwutlenku węgla w stopniu wynikającym z przyjętych umów międzynarodowych. Kolejny ważny aspekt tego programu to oszczędności. Rachunek, który otrzymamy z elektrowni, będzie znacznie niższy, gdy w naszym gospodarstwie będzie funkcjonowała mała elektrownia wiatrowa czy też instalacja fotowoltaiczna.

• Jaką alokację środków przewidziano w tym konkursie?

– W pierwszym naborze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadysponował kwotę 800 mln zł dostępną w trzech schematach finansowania, tj. poprzez banki – Bank Ochrony Środowiska, poprzez samorządy występujące w roli pośredników oraz poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. W naszym województwie do rozdysponowania do tej pory było ponad 5 mln zł. Nabór wniosków prowadził Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – sprawdzony partner działań związanych z ochroną środowiska w naszym regionie. Do tej pory podpisano kilkadziesiąt umów. Kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie. Widząc duże zainteresowanie konkursem, Zarząd WFOŚiGW w Olsztynie wystąpił do NFOŚiGW o zwiększenie puli środków na wdrażanie Prosumenta w naszym regionie. Tym razem alokacja środków może wynieść nawet 10 mln zł.

• W Warmińsko-Mazurskim jako jednym z trzech województw w kraju zdecydowano się na udzielnie dotacji i pożyczek także osobom fizycznym. Czy zainteresowanie z tej strony było duże?

– Zdecydowanie nawet bardzo duże. Nabór wniosków trwał siedem miesięcy i w tym czasie zgłoszono 273 projekty dotyczące budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii z 61 gmin naszego województwa. Proszę sobie wyobrazić, że łączny koszt realizacji tych inwestycji wyniósłby ponad 13 mln zł, czyli znacznie więcej niż alokacja środków. Gdyby powstały wszystkie zgłoszone instalacje, to umożliwiłoby to zastąpienie blisko 33 proc. obecnego zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych.

• Na jaki cel można otrzymać dofinansowanie?

– W ramach pierwszego naboru programu można było uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż nowych instalacji do produkcji: energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

• Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

– Program skierowany jest do osób fizycznych, które posiadają prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie. O dofinansowanie mogą starać się także wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, jak również spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

• Jakie formy dofinansowania przewidziano w ramach Prosumenta?

– Osoby, które zdecydują się na pozyskanie środków z Prosumenta, mają możliwość skorzystania zarówno z pożyczki, jak i dotacji. W sumie obie formy mogą stanowić nawet 100 proc. kosztów kwalifikowalnych powstania instalacji, przy czym pożyczka jest oprocentowana na poziomie 1 proc. w skali roku, okres spłaty pożyczki wynosi 5 lat, a niekiedy może być wydłużony do 10 lat, udzielona pożyczka nie podlega umorzeniu.

• Czy program Prosument stanowi jedyną możliwość sfinansowania projektów z zakresu energetyki obywatelskiej?

– Prosument to program pilotażowy. Doskonale wpisuje się w strategie zrównoważonego rozwoju i, co ważne, daje najbardziej korzystne możliwości sfinansowania przydomowej instalacji. Najwięcej środków trafi do naszego województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W tym przypadku projekty energetyczne stanowić będą jeden z głównych kierunków wydatkowania środków unijnych na lata 2014-2020.

 


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • 500-lecie Grodziska Mazowieckiego

    Miasto wielu kultur i inwestycji Z Grzegorzem BENEDYKCIŃSKIM, burmistrzem Grodziska Mazowieckiego rozmawia: Robert MATEJUK Panie burmistrzu, przez cały 2022 r. …

  • W powiecie płockim nie zwalniamy tempa rozwoju

    Rozmowa z Sylwestrem ZIEMKIEWICZEM, starostą płockim W wrześniu ub. r. został pan wybrany na starostę płockiego. Na jakich przedsięwzięciach skupił …

  • Musimy budować konkurencyjną gospodarkę

    Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja to przyszłość gospodarki. Czy wsparcie i rozwój Przemysłu 4.0 będą dotowane ze środków unijnych? O tym …