Gmina Promna: dalej stawiamy na inwestycje

W ostatnich latach gmina Promna odnotowała wyraźny wzrost tempa rozwoju, związany z licznymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi, które w dużym stopniu podwyższyły atrakcyjność terenu.

Gmina Promna położona jest w woj. mazowieckim, powiecie białobrzeskim na pograniczu Doliny Białobrzeskiej i Równiny Radomskiej. Promna jest gminą typowo wiejską, obejmującą 38 miejscowości. Jednym z wielu atutów gminy jest nizinne ukształtowanie jej terenu, obecność malowniczej doliny rzeki Pilicy oraz licznych zbiorników wodnych. Interesujące walory przyrodniczo-krajobrazowe umożliwiają realizację wielu inwestycji dających możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz poprawy wizerunku lokalnej małej ojczyzny. Cechą charakterystyczną naszego regionu jest rolniczo-sadowniczy charakter, który przeważa na całym obszarze gminy. Jesteśmy gminą typowo rolniczą, 94 proc. mieszkańców związana jest z rolnictwem, sadownictwem i warzywnictwem. Użytki rolne zajmują ok. 60 proc. jej powierzchni.

Sukcesem bieżącego roku jest oddanie do użytku kompleksu boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Rykały. Inwestycja obejmowała budowę boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki i koszykówki oraz  zaplecza gospodarczo-sportowego. Koszt inwestycji to 910 088,11 zł. Gmina na przedmiotową inwestycję otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 209 500 zł. Gmina przeprowadziła również dwuetapowy remont drogi w miejscowości Biejków, całkowity koszt zadania to ok. 600 tys. zł. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach środków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Ważnym elementem rozwoju gminy była budowa dróg lokalnych zwiększająca bezpieczeństwo komunikacyjne oraz poprawiająca komfort jazdy. W bieżącym roku dokonano przebudowy dróg w miejscowościach: Bronisławów, Mała Wieś, Lisów, Wojciechówka, Przybyszew, Promna – Kolonia, Olszamy, Biejkowska Wola, Lekarcice Nowe, Lekarcice Stare. Łączna długość wybudowanych dróg to ok. 15 km, łączna wartość wybudowanej infrastruktury drogowej to ok. 2 900 tys. zł.

Gmina mając na celu zorganizowanie i promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców terenów wiejskich, tworzy nowe miejsca do tego przeznaczone.  Przykładem  wyżej wymienionego faktu są inwestycje zrealizowane w miejscowościach: Pnie oraz Zbrosza Mała. Poprawa estetyki wsi Zbrosza Mała to inwestycje zrealizowane dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Kwota dofinansowania to 24 850,82 zł, a całkowity koszt – 44 361,52 zł. Inwestycja obejmowała budowę pomostu, ścieżki rekreacyjnej, miejsca na ognisko. Przedsięwzięcie ,,Zagospodarowanie centrum wsi Pnie” obejmowało budowę pomostu rekreacyjnego – małego oraz dużego – budowę ścieżki rekreacyjnej, termoizolacji budynku, budowę boiska do siatkówki oraz placu zabaw.  Koszt całego zadania to  585 319,83 zł, a kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wyniosła 344 046 zł. Celem nadmienionych inwestycji było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zagospodarowania przestrzeni publicznej w postaci utworzenia miejsc rekreacyjnych. Projekty te przyczyniły się do pobudzenia aktywności mieszkańców i wzmocnienia więzi z miejscem zamieszkania.

W trosce o środowisko gmina w dalszym ciągu inwestuje w termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. W minionym roku do budynków objętych termomodernizacją dołączyła siedziba Urzędu Gminy oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Olkowicach. Do istniejącego stanu rzeczy przyczyniły się dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W celu poprawy bezpieczeństwa oraz gotowości  przeciwpożarowej gmina kładzie duży nacisk na odpowiednie wyposażenie lokalnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecnie gmina Promna jest na etapie realizacji zadania dotyczącego zakupu nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniach. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gmina Promna to aktywny lokalny ośrodek gospodarczy i kulturalny oraz bezpieczne i ekologiczne miejsce do życia i rozwoju mieszkańców, traktujących gminę jak swój dom.

W przyszłości pragnie skupić się przede wszystkim na dbaniu o wysoką jakość warunków życia mieszkańców gminy Promna, umożliwieniu wszechstronnych możliwości rozwoju oraz wspieraniu tworzenia aktywnego lokalnego ośrodka gospodarczego i kulturalnego.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły