Gmina Repki „Zgoda buduje, a w jedności siła”

Gmina położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego
w powiecie sokołowskim, malowniczo położona nad rzeką Bug, przy drodze krajowej Nr 62 Warszawa – Siemiatycze. Graniczy z gminami: Bielany, Drohiczyn, Jabłonna Lacka, Korczew, Paprotnia, Sabnie i Sokołów Podlaski. Zamieszkuje ją ok. 5 500 osób. W granicach administracyjnych gminy zlokalizowanych jest 42 miejscowości (41 sołectw). Powierzchnia gminy Repki – 169 km². Teren typowo rolniczy (80 % stanowią użytki rolne) z tendencją do tworzenia podmiotów gospodarczych.

Gmina Repki charakteryzuje się stosunkowo bogatym, czystym i nieskażonym środowiskiem przyrodniczym. Rekreacji i wypoczynkowi najlepiej sprzyjają tereny nadbużańskie z malowniczą skarpą w miejscowości Wasilew Szlachecki oraz liczne lasy mieszane z bogatym runem leśnym. Ze względu na unikalne walory przyrodniczo-krajobrazowe wschodnia część gminy została włączona w granice Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz objęta siecią ekologiczną NATURA 2000. Gmina Repki leży w obszarze funkcjonalnym „Zielone Płuca Polski”. Ciekawostką florystyczną jest Rezerwat „Śnieżyczki” w lasach repkowskich, obejmujący teren masowego występowania ginącego gatunku chronionego – Śnieżyczki (przebiśniegu).

 RYS HISTORYCZNY

W okresie starożytności cały obszar stanowił jednolitą prowincję kulturową. Występowała tutaj archeologiczna kultura Przeworska i jej regionalne formy. We wczesnym średniowieczu osadnikami terenów były ludy kultury kurhanów ciałopalnych. Z tego okresu pochodzi cmentarzysko ciałopalne, kurhanowe w Rogowie. Do dziś nosi nazwę „Tureckich mogił”.

Z okresu kolonizacji ruskiej wzdłuż rzeki Bug pochodzi grodzisko we Włodkach datowane na XI-XII w. Jest to grodzisko pierścieniowate otoczone 12-metrową fosą, a wały sięgają 4 metrów. Do 1323 roku tereny, na których obecnie znajduje się gmina Repki należały do Rusi, a później wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W czasach księcia Witolda na terenach obecnej gminy Repki zamieszkiwali ruscy bojarowie, którzy w owym okresie przewozili listy, pełnili straże czy dostarczali koni wierzchowych. Na ten okres datowane są też pierwsze parafie gminy:  w Skrzeszewie oraz w Wyrozębach. Podlasie weszło w skład Korony Królestwa Polskiego w 1569 roku po uchwale sejmu walnego w Lublinie. Jego granice przetrwały do rozbiorów Polski w XVIII wieku. Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku, teren obecnej gminy Repki znalazł się pod zaborem austriackim.

W okresie Księstwa Warszawskiego należała do departamentu siedleckiego, od 1815 roku do odzyskanej niepodległości wchodziła w skład województwa podlaskiego, później kolejno guberni podlaskiej, siedleckiej i lubelskiej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku teren gminy znalazł się w województwie warszawskim. Po II wojnie światowej powrócono do podziału z 1939 roku. W wyniku nowego podziału w 1957 roku gmina Repki znalazła się w województwie siedleckim, a obecnie od 1.01.1990 roku w województwie mazowieckim.

ZABYTKI I MIEJSCA WARTE ZWIEDZANIA

W gminie znajduje się cenne dziedzictwo kulturowe zachowany jest wiejski krajobraz kulturowy i tradycyjne formy rolnictwa.

Ziemia repkowska może poszczycić się wieloma przyciągającymi uwagę zabytkami. Warto zwiedzić min: Kościół o niespotykanej bryle, dawna cerkiew grecko-katolicka w miejscowości Szkopy, Karskie – drewniany dwór z końca XVIII w. otoczony pięknym parkiem, Mołomotki-Dwór – murowany dwór, Skrzeszew – kościół wzniesiony w 1705 r. z licznymi wewnątrz zabytkami sztuki sakralnej, Wyrozęby-Podawce – kościół w stylu neorenesansowym, Rogów i Sawice-Wieś – zabytkowe drewniane kościoły parafialne, Park z aleją dojazdową w Repkach.

Zachowanie zrównoważonego rozwoju gminy oraz ochrona środowiska naturalnego stały się priorytetem w działaniach inwestycyjnych gminy. Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, która ciągle się rozbudowuje. Obszar całej gminy jest zwodociągowany. Gmina Repki jest w 100% stelefonizowana. Mieszkańcy gminy mają dostęp do szerokopasmowej sieci internetowej. Powszechna jest usługa 3 w 1 oferująca telefon, Internet i telewizję.

Zaspokajamy potrzeby i oczekiwania oraz tworzymy lepsze warunki życia. Wsparcie zewnętrzne z Unii Europejskiej i Programów Krajowych pozwoliło na realizację szerokiego zakresu rzeczowego inwestycji infrastrukturalnych oraz szerokiej oferty edukacyjnej, społecznej i kulturalnej dla mieszkańców Gminy Repki.

W gminie rozwiązano problem sanitacji, w Repkach wybudowano oczyszczalnię ścieków z kanalizacją sieciową, natomiast w pozostałych miejscowościach budowane są przydomowe oczyszczalnie.

W gminie Repki w każdej szkole działa przedszkole, stołówki szkolne, mamy pracownie komputerowe z dostępem do internetu, pełnowymiarowe sale gimnastyczne i boiska sportowe. W naszych szkołach uczymy dzieci języka angielskiego i rosyjskiego. W 2013 roku wprowadziliśmy naukę języka angielskiego do przedszkoli. Dla wszystkich dzieci mamy miejsca w przedszkolach i stołówkach szkolnych. Wspieramy rodziny wielodzietne i ludzi w potrzebie.

Na terenie gminy znajduje się biblioteka publiczna w Repkach z dwiema filiami (w Skrzeszewie  i Wyrozębach) z bogato wyposażonym księgozbiorem. W Repkach funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury którego działania kierowane są do wszystkich grup społecznych dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Gmina Repki realizuje zadania, które mają na celu podniesienie standardu życia i pracy na wsi. Istotnym elementem działania „Odnowa i rozwój wsi…” jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju miejscowości. W związku z tym wybudowaliśmy i budujemy centra wsi.

Na terenie gminy funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych, w tym 3 funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkopach w b.r. zdobyła tytuł drugich wicemistrzów Polski na XIV Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP.

Mając na uwadze priorytety związane z ochroną środowiska oraz pozyskiwaniem odnawialnych źródeł energii gmina Repki wybudowała  instalacje solarne dla 583 gospodarstw domowych. Solary to projekt bardzo dobrze oceniony przez naszych mieszkańców. Priorytetem w przyszłości jest budowa gminy samowystarczalnej energetycznie.

Rozwój Gminy Repki został wielokrotnie zauważony i nagrodzony. Od 1996 roku gospodarzem gminy jest wójt Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz, która w ogólnopolskim konkursie za dokonania w pracy na rzecz swojej społeczności lokalnej otrzymała tytuł „Wójta Roku 2005”. Gmina Repki dwukrotnie znalazła się w „złotej setce samorządów Rzeczpospolitej” (2009, 2014). W rankingu najlepsze gminy wiejskie – Gmina Repki została sklasyfikowana na 36 miejscu, zaś ze względu na wysokość pozyskanych środków z UE zajęliśmy 90 miejsce wśród gmin wiejskich z całej Polski.

Powodem do satysfakcji są również osiągnięcia edukacyjne naszych uczniów. Gimnazjum w Skrzeszewie pod względem nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zajęło czwarte miejsce w Polsce ze względu na EWD.

Dzięki samorządowym inwestycjom wspartych znacznymi środkami zewnętrznymi, krajowymi i z Unii Europejskiej stworzono sprzyjające warunki inwestorom, a Gmina Repki stała się miejscem, gdzie warto żyć i pracować. Gmina Repki zachęca inwestorów do prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze całej gminy. Władze gminy służą pomocą inwestorom.

Serdecznie zapraszam do gminy Repki.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły