Wdrażanie PROW 2014-2020 nabiera rozpędu

ARiMR przygotowuje uruchomienie kolejnych naborów wniosków o wsparcie

Dzięki temu, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła już nabory wniosków o udzielenie wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nasz kraj ponownie przoduje w korzystaniu z tego instrumentu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Polska ma do rozdzielenia w ramach nowego PROW, który stanowi II filar WPR, 13,5 mld euro. Budżet ten przewidziano na realizację tzw. 15 działań, z których kilka dodatkowo podzielono jeszcze na tzw. poddziałania. Ponadto przewidziano w nim jeszcze środki na kontynuowanie wypłacania wsparcia przyznanego z PROW 2007-2013, czyli np. rent strukturalnych.

Do tej pory ARiMR, która odpowiada za realizację 24 różnych rodzajów pomocy z nowego PROW, zakończyła już m.in. przyjmowanie po raz pierwszy wniosków o przyznanie stutysięcznych premii młodym rolnikom „na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania”, a wiosną i latem wypłacała już pieniądze w ramach tegorocznych płatności obszarowych, czyli dopłat ONW, płatności rolno-środwiskowo-klimatycznej oraz płatności ekologicznej. Przeprowadziła także nabór wniosków o wsparcie „na zalesianie gruntów”.

Rolnicy, podobnie jak w minionej perspektywie finansowej WPR, chyba najbardziej oczekują na wsparcie udzielane z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, na co w PROW 2014-2020 przewidziano nieco ponad 2,4 mld euro. W największym stopniu z tych środków będą mogli skorzystać rolnicy, którzy planują inwestycje związane z rozwojem produkcji prosiąt, mleka lub z hodowlą bydła mięsnego. Najwięcej, bo aż do 900 tys. zł, będzie mogło wynieść dofinansowanie w wypadku, gdy rolnik będzie realizował przedsięwzięcia budowlane, które mają prowadzić do rozwinięcia hodowli prosiąt. W przypadku takich inwestycji w produkcję mleka krowiego czy bydła mięsnego wysokość pomocy może wynieść do 500 tys. zł. Natomiast na pozostałe inwestycje, np. w maszyny rolnicze, beneficjent może otrzymać do 200 tys. zł wsparcia. W przypadku, gdy inwestycje zrealizuje młody rolnik lub jest to przedsięwzięcie zbiorowe, ARiMR może zrefinansować do 60 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a w innych przypadkach wysokość dofinansowania wyniesie 50 proc. Agencja wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa zakłada, że „modernizacja” zostanie uruchomiona jeszcze w tym roku.

Z PROW 2014-2020 ma być też w najbliższym czasie udzielana pomoc z działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. W tym wypadku środki przeznaczone są m.in. na budowę lub modernizację dróg lokalnych. Pieniądze będą wypłacane przez ARiMR, a ich rozdzielaniem zajmą się samorządy wojewódzkie. Będą po nie mogły sięgnąć gminy, związki międzygminne, powiaty oraz związki powiatów. Dofinansowanie z PROW wyniesie 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych danego projektu. Nieco później będzie można dostać dofinansowania na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz zmierzające do kształtowania przestrzeni publicznej, a także mające na celu ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego, czy wreszcie na inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane, które mają służyć promocji lokalnych produktów. Z nowości wprowadzonych do PROW na lata 2014-2020 ARiMR poleca uwadze nowe działanie polegające na tym, że rolnicy czy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z refundacji kosztów zakupu maszyn i urządzeń służących do produkcji rolnej, którymi będą mogli świadczyć usługi na rzecz innych rolników. W PROW 2014-2020 powrócono do pomysłu specjalnego wsparcia na restrukturyzację małych gospodarstw. Małe gospodarstwa będą mogły otrzymać wsparcie – w postaci premii w wysokości 60 tys. zł.

ARiMR będzie sukcesywnie „uruchamiała”  wszystkie działania z PROW 2014-2020 w tym roku i na początku przyszłego. Można także oczekiwać, że niedługo nabory wniosków o wsparcie z tego Programu rozpoczną samorządy województw czy Agencja Rynku Rolnego, z którymi ARiMR podpisała porozumienia o delegowaniu do nich zadań rozdzielenia środków z niektórych działań nowego PROW.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły