Zmiany w ustawie o lasach

las (3)Nowelizacja ustawy o lasach weszła w życie 30 kwietnia 2016 r. Zgodnie z nowymi przepisami, Skarb Państwa, czyli Lasy Państwowe, będzie miał prawo pierwokupu lub wykupu prywatnych gruntów leśnych po cenach rynkowych. Prawo to nie będzie dotyczyć m.in. przypadków zbycia na rzecz szerokiego kręgu osób bliskich oraz dziedziczenia ustawowego i testamentowego, a także zbycia gospodarstwa rolnego, którego część stanowią grunty leśne. Z dniem 1 maja 2016 r. zakończył 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej i gruntów leśnych przez cudzoziemców. W Polsce lasy prywatne zajmują ok. 2 mln ha powierzchni. W ocenie ustawodawcy nowe rozwiązania zabezpieczają wykonanie zadania polegającego na zwiększaniu lesistości w ramach „Krajowego programu zwiększania lesistości”. Nowelizacja ma przyczynić się do zwiększenia obszaru lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Lasy prywatne zostaną objęte standardami zagospodarowania i ochrony obowiązującymi w PGL Lasy Państwowe. Sejm uchwalił ustawę 13 kwietnia 2016 r., a prezydent podpisał ją 26 kwietnia br.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły