Gmina Iłów


Zabytkowy Kosciol w IlowieCały czas wzrasta znaczenie rekreacyjne gminy, które powoduje znaczący napływ ludności z dużych miast. Do zagospodarowania nadal pozostają pokaźne rezerwy terenów pod zabudowę. Mając to na uwadze, władze gminy dążą do uczynienia tutejszych okolic przyjaznym, spokojnym, ale i nowoczesnym miejscem do zamieszkania, czy rozpoczęcia działalności gospodarczej. W ostatnich latach gmina Iłów rozwija się bardzo dynamicznie.

Gmina Iłów to gmina wiejska o pow. 128,5 km. kw. usytuowana w powiecie sochaczewskim na terenie województwa mazowieckiego. Iłów jest gminą typowo rolniczą. Ponad 75 proc. jej powierzchni pokrywają pola uprawne. Prowadzona jest tu także gospodarka leśna i łowiecka. Lesistość gminy, która ma bardzo duży wpływ na jej atrakcyjność, stanowi ok. 14 proc. całego obszaru. Większość lasów leży po stronie północno-wschodniej, której duża część stanowi obszar chronionego krajobrazu i jest otuliną Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, z drugiej zaś strony przedpolem Puszczy Kampinoskiej. Dla gminy Iłów charakterystyczne są duże zwarte kompleksy leśne, do których zalicza się Uroczysko Rzepki, Uroczysko Załusków oraz Uroczysko Gilówka. Na terenie Uroczyska Rzepki wydzielono rezerwat przyrody o powierzchni 43,94 ha.
Walorem gminy i jednocześnie atrakcją turystyczną jest jej położenie w pobliżu Wisły. Rzeka ma tu charakter rzeki roztopowej, porozdzielanej licznymi wyspami. Wyspy te mają mniej lub bardziej trwały charakter, począwszy od zanikających i tworzących się na nowo małych piaszczystych łach, po względnie trwałe, wysokie wyspy, porośnięte bujnymi zaroślami złożonymi z wierzb i topól. W 1994 r. na odcinku Wisły przylegającej do gminy utworzono 3 faunistyczne rezerwaty przyrody. Są to Kępa Antonińska, Kępa Rakowska oraz Wyspy Zakrzewskie. Drugą rzeką przepływającą przez teren gminy jest Jeżówka. Jest to mały ciek wodny o dł. 17 km. Ciek wypływa spod Sannik, przepływa przez Iłów i uchodzi do Wisły na wysokości Kępy Ładowskiej.
Położenie geograficzne, w tym ukształtowanie terenu to walory przyrodnicze gminy. Jej północną granicę wyznacza malowniczy odcinek Wisły, który posiada duże znaczenie dla ptaków oraz wielu typów siedlisk fauny i flory w skali całej Europy. Obszary te objęto ochroną sieci Natura 2000 i utworzono ostoję ptasią o nazwie Dolina Środkowej Wisły oraz ostoję siedliskową o nazwie Kampinoska Dolina Wisły.Kepy na Wisle w gminie Ilow
Ziemia Iłowska ma ciekawą i bogatą historię. Dość powiedzieć, że przez ponad 300 lat Iłów był miastem, powstałym na początku XVI w., w czasach, gdy zaczął on pełnić rolę ważnego ośrodka handlowego. Z uwagi na to, właściciele wsi Radzanowscy podjęli starania, aby ulokować tu miasto. Stało się to faktem w roku 1506, w którym król Aleksander wystawił dla Iłowa dokument lokacyjny, nadając tworzonemu miastu prawo chełmińskie. Miasto Iłów przetrwało do XIX w., kiedy po powstaniu styczniowym rząd carski przeprowadził reformę miejską, w wyniku, której Iłów utracił prawa miejskie w roku 1870. O bogatej historii gminy świadczą liczne przykłady zabytkowych obiektów stanowiących jej dziedzictwo kulturowe. Są one ważne nie tylko pod względem historycznym, ale również kulturowym, społecznym i artystycznym.

Lokalizacja gminy, która leży między Łodzią, a Warszawą; w pobliżu Płocka i Sochaczewa sprawia, że jest ona doskonałym miejscem do zamieszkania czy umiejscowienia swojej inwestycji. Do największych inwestycji zalicza się Środowiskowa Hala Sportowa z kompleksem Moje Boisko Orlik. Jako inne inwestycje świadczące o szybkim rozwoju gminy wymienić można: budowę wielu kilometrów dróg, wodociągowanie wsi nadwiślańskich, rewitalizację Rynku Staromiejskiego, remonty szkół, rozbudowę Przedszkola Samorządowego, remont budynku Urzędu Gminy, rozbudowę i gruntowny remont Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, budowę 3 placów zabaw dla dzieci i realizację projektu pod nazwą „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłów” o wartości 5 mln zł.
Najstarszy zabytek w gminie - kaplica na cmentarzu w IlowieGmina Iłów może się pochwalić cykliczną imprezą plenerową organizowaną na pożegnanie lata, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem fanów muzyki rozrywkowej. Odwiedzają oni Iłów w ostatni czwartek sierpnia. Stadion w Iłowie wypełnia wówczas kilkutysięczna widownia napływająca z różnych zakątków Polski. W roku 2016 było to ok. 10 tys. osób. „Pożegnanie Lata” to jednak nie tylko koncert. W dniu imprezy na stadionie wyrasta olbrzymia scena, ale także liczne stoiska gastronomiczne, miejsca konsumpcji, stragany i karuzele. Tego dnia zmienia się też cały Iłów, a ulica Płocka, wzdłuż, której przemieszczają się żądni wrażeń mieszkańcy gminy i przyjezdni goście przypomina ulicę Marszałkowską w Warszawie, podczas największego natężenia ruchu. W ubiegłym roku gwiazdą wieczoru była Kate Ryan, znana z takich przebojów jak „Ella Ella”, czy „Voyage Voyage”. W latach ubiegłych na scenie w Iłowie występowali m.in.: Krzysztof Krawczyk, Lady Pank, Kombi, Bajm, Bad Boys Blue, Limhal. Z wielkim apetytem oczekujemy już jednak XX-lecia „Wielkiego Pożegnania Lata”. Ciekawe, co dla nas przygotują organizatorzy z okazji jubileuszowego koncertu?
Joanna Kudarewko


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły