Samorządy podejmują walkę ze smogiem

Smog zawisł w tym roku niemal nad całą Polską. Samorządy podjęły walkę o czyste powietrze. Potrzebują jednak wsparcia rządu. Bez systemowych rozwiązań, działania władz lokalnych mogą okazać się niewystarczające.

Tekst: Teresa Hurkała

 

Małopolska jako pierwsza w kraju przyjęła uchwałę antysmogową. Sytuacja w tym województwie jest bowiem dramatyczne zła. Zanieczyszczone powietrze unosi się nie tylko nad Krakowie, ale też nad wieloma miastami tego regionu. Wśród nich są także uzdrowiska i ośrodki turystyczne. W stolicy województwa trują zarówno spaliny samochodów, jak i stare piece grzewcze zainstalowane w domach indywidulanych oraz w starych kamienicach, których jest tu dużo. W mniejszych miastach sprawcą smogu są przede wszystkim przestarzałe kotły centralnego ogrzewania. Spala się w nich niemal wszystko, co da się do nich wrzucić. Lądują w nich nie tylko najgorsze gatunki węgla – miał i muł, ale i tworzywa sztuczne, w tym plastikowe butelki, pieluchy, porąbane lakierowane meble, resztki jedzenia czy gumowe dętki. Podczas ich spalania wydzielają się wyjątkowo toksyczne substancje.

Najbardziej trują dioksyny i benzo(a)piren. Mają one udowodnione działanie rakotwórcze. Szkodzą nam też takie związki jak tlenek azotu czy tlenek węgla. W pyle wydobywającym się z kominów są obecne toksyczne metale ciężkie, które kumulują się w naszym organizmie. Dotychczasowe działania władz Krakowa, by poprawić jakość powietrza w mieście, nie dały pożądanego efektu. Owszem, sfinansowano zakup 3 tysięcy pieców nowej generacji, ale w tym samym czasie w województwie zainstalowano w nowo wybudowanych domach 13 tys. przestarzałych urządzeń do ich ogrzewania. A powietrze ma to do siebie, że nie zna granic. Przemieszcza się swobodnie. Przyjęta przez władze samorządowe województwa uchwała antysmogowa ma szansę poprawić sytuację w całym regionie. Problem z zanieczyszczonym powietrzem dotyka w tym roku nie tylko Małopolskę i Śląsk, ale praktycznie całą Polskę. Smog ścielił się w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i w mniejszych miastach.


Całe teksty dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”

Zamów prenumeratę: http://www.gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata/

 


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły