Leasing operacyjny zwrotny nieruchomości komunalnych a kredyt

odwrocona-hipoteka_prawo-480x463W trakcie licznych rozmów i negocjacji z przedstawicielami władz samorządowych dotyczących transakcji leasingu operacyjnego zwrotnego nieruchomości komunalnych (dalej: „LOZN”), po ustaleniu założeń transakcji oraz trybu jej realizacji, pojawiała się dodatkowa kwestia (niejako „techniczna” – lecz bardzo istotna) zagadnień budżetowych i księgowych transakcji. Skarbników bardzo interesował wpływ transakcji LOZN na budżet JST (a w szczególności na indywidualny wskaźnik spłaty) oraz na kształt sprawozdawczości budżetowej – w szczególności w porównaniu z kredytem bankowym.

Poniżej postaram się przestawić syntetyczną analizę przedmiotowych kwesti.

Podstawy prawne. Sprawozdawczość finansową JST regulują (w zakresie odnoszącym się do LOZN i kredytu bankowego) następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz.330 z późn. zm),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.).

 

Jacek Pierzyński – radca prawny, bankowiec-praktyk, menedżer w wielu bankach krajowych i zagranicznych. Ekspert i autor wielu publikacji z zakresu inżynierii finansowych inwestycji, samorządowych oraz finansów publicznych. Członek Rad Programowych cyklu konferencji „Smart Cities – Inteligentne Miasta”. Ekspert w zakresie prawa nieruchomości (m.in. współautor komentarza do ustawy deweloperskiej). Obecnie prezes Zarządów Spółek BOŚ Invest Management oraz BOŚ Capital.


Zamów prenumeratę: http://gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata/
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy” lub na platformach sprzedaży online

 


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły