Ekonomia społeczna ma szansę rozwoju w gminie Wydminy

wydminy2Ekonomia społeczna ma duże szanse rozwoju na poziomie lokalnym. Dobrym przykładem są działania w tym obszarze podejmowane przez gminę Wydminy. Samorząd od lat wytrwale tworzy przestrzeń sprzyjającą przedsiębiorczości społecznej na obszarze gminy. Realizuje projekty społeczne oraz powołuje do życia podmioty ekonomii społecznej.

Gmina Wydminy realizuje projekty głównie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do 2015 r. zrealizowane zostały projekty współfinansowane ze środków EFS o wartości ponad dwóch milionów złotych, które skierowane były do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poza doradztwem, kursami zawodowymi oraz stażem u przedsiębiorców każdy projekt zakładał organizację warsztatów dot. ekonomii społecznej. Dzięki temu ponad 100 mieszkańców gminy mogło zdobyć wiedzę z tego zakresu, by być przygotowanym na zakładanie przedsiębiorstwa społecznego w formie spółdzielni socjalnej lub organizacji pozarządowej prowadzącej działalność odpłatną statutową lub/i gospodarczą.

Gmina Wydminy jest gminą wiejską, położoną w południowo-wschodniej części województwa warmińskomazurskiego w powiecie giżyckim. Bogactwem naturalnym gminy jest położenie geograficzne w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich. Turystów odwiedzających gminę Wydminy z pewnością nie spotka zawód, będą mieli możliwość korzystania z licznych atrakcji wodnych, a miłośnicy wędkarstwa spędzić czas na rozwijaniu swoich pasji. Największe jeziora to Gawlik oraz Jezioro Wydmińskie z ośmioma wyspami, zaliczające się do bardziej malowniczych ze względu na urozmaiconą linię brzegową oraz wyspę. Wydminy to dzisiaj duża, licząca 6503 mieszkańców gmina, z czego około 2,5 tysiąca zamieszkuje miejscowość Wydminy.

Zapraszam do korzystania z uroków naszej Gminy.

Radosław Król
Wójt Gminy Wydminy


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły