To już jest inna Warmia i Mazury niż przed laty

Marszalek_1_012Rozmowa z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem

Rozmawiała: Teresa Hurkała

  • Ponad 40 proc. funduszy unijnych zagospodarowują samorządy. Nowe regulacje dotyczące Regionalnych Izb Obrachunkowych stawiają pod znakiem zapytania ich kompetencje. To urzędnicy, a nie radni wybrani przez mieszkańców, mają rozstrzygać, co jest potrzebne w gminie, powiecie, województwie. Czy nie zahamuje to wykorzystania unijnych środków?

– To jest rozwiązanie sprzeczne z samą ideą samorządności. Zakłada ona, że radni, wójtowie, burmistrzowie nie stoją ponad lokalne społeczności, ale w wyniku wyborów wciąż są ich częścią. Działają na rzecz swoich wyborców i są przez nich kontrolowani. To lokalna społeczność ocenia trafność decyzji inwestycyjnych, rozlicza też samorządy z efektów wydawania środków z budżetu i unijnych. Trzeba zaznaczyć, że mieszkańcy mają narzędzie do korygowania rezultatów wyborów w trakcie kadencji. Jeżeli co pewien czas słyszymy o referendach w sprawie odwołania wójta czy burmistrza, to jest to właśnie sprawowanie kontroli nad samorządami przez wyborców. Przyznanie urzędnikom z RIO uprawnień do merytorycznej oceny decyzji samorządów burzy dotychczasowy mechanizm. Przy tym jest z gruntu błędny, bo to mieszkańcy gminy czy powiatu najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne, które inwestycje są najpilniejsze. Zastąpienie ich urzędnikami to element działań politycznych zmierzających do marginalizacji samorządów.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • 500-lecie Grodziska Mazowieckiego

    Miasto wielu kultur i inwestycji Z Grzegorzem BENEDYKCIŃSKIM, burmistrzem Grodziska Mazowieckiego rozmawia: Robert MATEJUK Panie burmistrzu, przez cały 2022 r. …

  • W powiecie płockim nie zwalniamy tempa rozwoju

    Rozmowa z Sylwestrem ZIEMKIEWICZEM, starostą płockim W wrześniu ub. r. został pan wybrany na starostę płockiego. Na jakich przedsięwzięciach skupił …

  • Musimy budować konkurencyjną gospodarkę

    Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja to przyszłość gospodarki. Czy wsparcie i rozwój Przemysłu 4.0 będą dotowane ze środków unijnych? O tym …