Wapnowanie gleb jako zabieg zwiększający plonowanie roślin i służący ochronie jakości wody

S.Pietrzakdr hab. Stefan Pietrzak, prof. nadzwyczajny

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty k. Warszawy

Odczyn gleby wpływa na zawartość i stopień przyswajalności składników pokarmowych dla roślin, zarówno makro jak i mikroelementów. Najlepsza dostępność składników pokarmowych dla większości gatunków uprawnych roślin w Polsce występuje, kiedy pH gleby kształtuje się w przedziale wartości 5,6-7,0. Spośród głównych składników pokarmowych, odczyn gleby ma największy bezpośredni wpływ na dostępność fosforu. W glebach kwaśnych duża część tego składnika jest unieruchomiona przez związki manganu, żelaza lub aluminium, a w glebach zasadowych jest związana przez wapń. W warunkach nieuregulowanego odczynu gleb, a w szczególności ich znacznego zakwaszenia następuje obniżenie produktywności gruntów rolnych. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia plonów roślin i stwarza ryzyko strat składników nawozowych, w tym azotanów.


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły