Zakaz propagowania komunizmu przez jst

dekomunizacja
Zdezaktualizowana nazwa ulicy na budynku w Żarach; Autor: Mohylek, Źródło: commons.wikimedia.org

17 lipca bieżącego roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu i innych systemów totalitarnych przez jednostki samorządu terytorialnego. 22 czerwca, Sejm przyjął ją większością głosów, gdzie za opowiedziało się 408 posłów. Nowa ustawa precyzuje i zaostrza istniejące przepisy.

Obowiązująca od 1 kwietnia 2016 r. ustawa wskazuje, że nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.

Jednocześnie określa, że za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Najważniejsze zmiany

Ustawa dookreśla obowiązujące zapisy. I tak „budowle, obiekty i urządzenia użyteczności publicznej” zostały zastąpione słowami: jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze gminy, budowle, obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, pomniki.

W rozumieniu ustawy za jednostki organizacyjne uważa się w szczególności szkoły i ich zespoły, przedszkola, szpitale, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury oraz instytucje społeczne.

Tekst: Karolina Rendak

 


Zamów prenumeratę: gospodarz-samorzadowy.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej miesięcznika „Gospodarz. Poradnik Samorządowy”
lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły